Skoči do osrednje vsebine

Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI

Ali ste vedeli, katere evidence in zbirke vodi javni sektor? Kateri podatki so javno dostopni in lahko z njimi ustvarjate nove zgodbe, aplikacije, vizualizacije?

Te informacije in podatke najdete na nacionalnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI.

Portal OPSI ima dvojno vlogo:

  • predstavlja centralni katalog zbirk podatkov v državi, torej popis zbirk, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja in
  • predstavlja enotno spletno mesto za objavo samih podatkov v strojno-berljivih formatih.

Portal OPSI zagotavlja pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov”, in sicer za katerikoli (neprofitni ali profitni) namen.  

Naša prizadevanja na področju odpiranja podatkov javnega sektorja so usmerjena k okrepljenemu sodelovanju z vsemi deležniki – gospodarstvom, raziskovalci, start-up podjetji, nevladnimi organizacijami, univerzami in srednjimi šolami, občinami, javnim sektorjem – z namenom, da se odprte podatke v čim večji meri uporabi za izdelavo aplikacij, ki bodo služile dobremu servisu in storitvam za državljane in podjetja.

  • Portal OPSI

    Na Portalu odprtih podatkov Slovenije so objavljeni podatki, orodja in koristni viri, s katerimi boste lahko razvijali spletne in mobilne aplikacije, oblikovali lastne infografike in drugo.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.