Skoči do osrednje vsebine

Elektronsko javno naročanje (e-JN)

Javno naročanje je ena od osmih osnovnih e-storitev za poslovne subjekte, zato je uvajanje elektronskega javnega naročanja ena od prioritet Evropske komisije. Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja uprave in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Uspešna in učinkovita e-uprava, katere del je tudi javno naročanje, je strateški cilj Vlade Republike Slovenije, zato je zagotovitev sistema za elektronsko javno naročanje ključnega pomena.

Z izvedbo projekta e-JN bo omogočeno brezplačno izvajanje postopkov javnih naročil od začetka do konca v »brezpapirni« obliki.Stremimo k vzpostavitvi poenostavljenih in racionaliziranih postopkov oddaje javnih naročil, povečanju transparentnosti, konkurenčnosti in gospodarnosti pri porabi javnih sredstev, prihranku časa, znižanju stroškov in zmanjšanju administrativnih ovir. Sporočanje in izmenjavo informacij med naročniki in ponudniki v elektronski obliki bo omogočal enotni informacijski sistem, ki se bo povezoval tudi z drugimi sistemi.

Iskalnik