Skoči do osrednje vsebine

Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave – model CAF

S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo sistemov vodenja kakovosti po organih državne uprave.

Z uvedbo projekta Uvajanje modelov kakovosti v organe javne uprave smo v letu 2016 začeli uporabo modela CAF sistematično uvajati v slovensko javno upravo. Končni cilj uporabe modela CAF je prispevati k dobremu upravljanju, kajti celovit pristop k obvladovanju kakovosti in modelu CAF ne pomeni zgolj, da so vsi vidiki delovanja organizacije skrbno ocenjeni, ampak tudi, da vsi sestavni elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in organizaciji posledično omogočajo izboljšanje in stalen razvoj.

Organizacije, ki začenjajo z vpeljavo modela CAF, se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem želijo pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki jih je treba izboljšati. Model CAF lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko vsaka organizacija prilagodi svojim specifičnim potrebam in okoliščinam.

Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada 2014–2022.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.