Skoči do osrednje vsebine

Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF

S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo SVK po organih državne uprave.

V letu 2016 smo z uvedbo projekta "Uvajanje modelov kakovosti v organe javne uprave" pričeli uporabo modela CAF sistematično uvajati v slovensko javno upravo. Končni cilj uporabe modela CAF je prispevati k dobremu upravljanju, kajti celovit pristop k obvladovanju kakovosti in modelu CAF ne pomeni samo, da so vsi vidiki delovanja organizacije skrbno ocenjeni, ampak tudi da vsi sestavni elementi vzajemno vplivajo drug na drugega in posledično organizaciji omogočajo izboljšanje in neprestan razvoj.

Organizacije, ki začenjajo z vpeljavo modela CAF, se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem si želijo pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki so potrebna izboljšav. Model CAF lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko vsaka organizacija prilagodi tudi svojim specifičnim potrebam in okoliščinam.

Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada 2014 - 2022.

Iskalnik