Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za kakovost predpisov in javne uprave stremimo k pripravi boljših predpisov, ki so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja. Ob zavedanju pomembnosti vpeljevanja inovativnih pristopov v organe javne uprave spodbujamo ustvarjalnost, agilne pristope, vključevanje deležnikov, sooblikovanje storitev in preizkušanje storitev z deležniki ter redno spremljamo uporabniško izkušnjo.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Zavedamo se, da le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost. Izvajamo različne dejavnosti tako s področja preprečevanja nastajanja kot odprave administrativnih ovir in priprave bolj kakovostnih predpisov. Pri tem sodelujemo z državljani in podjetji ter drugimi državnimi organi.

Smo skrbniki portala STOP Birokraciji, prek katerega prejemamo pobude za odpravo administrativnih ovir ali izboljšanje predpisov. Pobude proučimo, preverimo njihovo izvedljivost in usklajujemo aktivnosti za realizacijo. Del naših nalog je tudi skrb nad realizacijo sprejetih pobud, ki se preoblikujejo v ukrepe z jasno določenimi cilji, roki izvedbe in nosilci, združenih v aplikaciji Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. 

Ob tem sta učinkovitost in kakovost dela javne uprave izjemno pomembna. Oboje povečujemo prek projekta Inovativen.si, pri katerem sta glavna cilja uveljavitev inovativnih pristopov in inovativnih metod dela zaposlenih v javni upravi. 

V organizacijah javne uprave uvajamo in spodbujamo uporabo modela CAF - Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, ki je evropsko priznano orodje za nadzor kakovosti. Vpeljujemo tudi druge sisteme vodenja kakovosti, kot je denimo ciljno vodenje, in spremljamo zadovoljstvo uporabnikov storitev, da bi s pomočjo njihovega odziva še izboljšali kakovost in učinkovitost delovanja organizacij v javnem sektorju.

Področja in teme

  • Kakovost in inovativnost v javnem sektorju

    V javno upravo vpeljujemo sisteme vodenja kakovosti in usposabljamo javne uslužbence za uporabo orodij kakovosti (model CAF). Spodbujamo pregled poslovanja, stalno izboljševanje, uvajamo inovativne metode dela in spremljanje poslovanja z vpeljavo ciljnega vodenja.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo

Projekti