Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za kakovost predpisov in javne uprave stremimo k pripravi boljših predpisov, ki so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja. Ob zavedanju pomembnosti vpeljevanja inovativnih pristopov v organe javne uprave spodbujamo ustvarjalnost, agilne pristope, vključevanje deležnikov, sooblikovanje storitev in preizkušanje storitev z deležniki ter redno spremljamo uporabniško izkušnjo.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Zavedamo se, da le zakonodaja, ki je najmanj obremenjujoča, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva in odprtost trga, izboljšuje standard državljanov in povečuje transparentnost. Izvajamo različne dejavnosti tako s področja preprečevanja nastajanja kot odprave administrativnih ovir in priprave bolj kakovostnih predpisov. Pri tem sodelujemo z državljani in podjetji ter drugimi državnimi organi.

Smo skrbniki portala STOP Birokraciji, prek katerega prejemamo pobude za odpravo administrativnih ovir ali izboljšanje predpisov. Pobude proučimo, preverimo njihovo izvedljivost in usklajujemo aktivnosti za realizacijo. Del naših nalog je tudi skrb nad realizacijo sprejetih pobud, ki se preoblikujejo v ukrepe z jasno določenimi cilji, roki izvedbe in nosilci, združenih v aplikaciji Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. 

Ob tem sta učinkovitost in kakovost dela javne uprave izjemno pomembna. Oboje povečujemo prek projekta Inovativen.si, pri katerem sta glavna cilja uveljavitev inovativnih pristopov in inovativnih metod dela zaposlenih v javni upravi. 

V organizacijah javne uprave uvajamo in spodbujamo uporabo modela CAF - Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, ki je evropsko priznano orodje za nadzor kakovosti. Vpeljujemo tudi druge sisteme vodenja kakovosti, kot je denimo ciljno vodenje, in spremljamo zadovoljstvo uporabnikov storitev, da bi s pomočjo njihovega odziva še izboljšali kakovost in učinkovitost delovanja organizacij v javnem sektorju.

Področja in teme

 • Kakovost in inovativnost v javnem sektorju

  V javno upravo vpeljujemo sisteme vodenja kakovosti in usposabljamo javne uslužbence za uporabo orodij kakovosti (model CAF). Spodbujamo pregled poslovanja, stalno izboljševanje, uvajamo inovativne metode dela in spremljanje poslovanja z vpeljavo ciljnega vodenja.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo

Projekti

 • Če hočemo doseči pomembne in ambiciozne cilje, so nujne sistemske spremembe in spremembe v vedenju, poleg tega pa močna politična volja, sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi in zavezanost dolgoročnim trajnostnim ciljem.

 • Inovativen.si

  V teku

  Inovativen.si? Sem. Smo!
  S projektom Inovativen.si želimo povečevati učinkovitost in kakovost dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.

 • S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo sistemov vodenja kakovosti po organih državne uprave.

 • STOP Birokraciji

  V teku

  Ste državljan ali podjetnik in se srečujete z zapletenimi postopki, ki vam jih nalaga država? Imate predlog za poenostavitev predpisa ali postopka? Vas zanima kako se vključiti kot zainteresirana javnost v postopek priprave predpisa? Obiščite spletni portal STOP Birokraciji.