Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevanje aktivnosti na projektu Razogljičimo Slovenijo

Danes je potekal tretji sestanek delovne skupine za usmerjanje Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo, ki se je tokrat sestala v prenovljeni sestavi. Med ključnimi točkami sestanka je bila obravnava poročila o izvajanju projekta, poleg tega pa so se udeleženci in udeleženke seznanili tudi z napredkom pri izvajanju projekta v letu 2024.

Vlada je oktobra 2022 sprejela načrt za izvedbo druge faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (krajše Razogljičimo Slovenijo), ki temelji na uporabi modela sistemskega prehoda na krožno, regenerativno, nizkoogljično gospodarstvo, tako imenovan model Deep Demonstration. Le-tega je razvil partner projekta, to je Skupnost inovacij znanja, osredotočeno na podnebne spremembe (angleško Knowledge innovation community, focused on climate change – Climate-KIC), ki jo je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (angleško European Institute of Innovation & Technology – EIT). Projekt skupaj koordinirata Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za javno upravo, gre pa za izrazito čezsektorski projekt, v katerem aktivno sodeluje več ministrstev. Na sestanku so zbrani obravnavali poročilo o izvajanju projekta. Le-ta se izvaja tekoče in z že zaznanim napredkom, pri čemer se dinamika in vsebina aktivnosti prilagajata absorpcijski sposobnosti in potrebam ministrstev.

V prvem letu izvajanja je bila glavnina aktivnosti namenjena pripravi portfelja za področje grajenega okolja in za področje prehranskega sistema. Uspešno so tekle tudi aktivnosti v delovnem sklopu, ki je namenjen osmišljanju izvajanja in v okviru katerega sta bila izdelana tudi Teorija sprememb in Okvir za spremljanje, vrednotenje in učenje.

V poročilu, ki ga bo Ministrstvo za javno upravo v kratkem posredovalo v obravnavo Vladi, je predstavljen tudi napredek na prečnih podpornih področjih (podjetništvo, izobraževanje, politike, financiranje in razvoj zmogljivosti). Za področje izobraževanja je bil v preteklem letu pripravljen e-Vodnik za ozelenitev visokega šolstva in pojmovnik osnovnih izrazov ozelenitve visokega šolstva. Oba dokumenta sta bila predstavljena 20. marca 2024 v okviru Platforme znanja. Na področju izobraževanja teče tudi proces obravnave prvega izziva Stičišča za oblikovanje politik, in sicer za področje mikrodokazil. V preteklem letu je bilo v okviru projekta z orodjem, imenovanim napoved podnebnih vplivov (angleško Climate Impact Forecast), ocenjen potencial zmanjševanja emisij CO2 blaženja je bil okoli 800 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (okrajšano 800 t CO2eq.

Na tokratnem sestanku je tekla beseda tudi o portfelju za grajeno okolje, s poudarkom, kako zagotoviti uspešno aktivacijo. Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podrobneje predstavila vsebino in proces priprave portfelja za prehranski sistem. Kmetijsko ministrstvo je predlagalo tudi nadaljnje korake za njegovo aktivacijo oziroma celovito upravljanje. V letu 2024 se je začel proces priprave tretjega portfelja, za področje mobilnosti v sodelovanju s Sektorjem za prometno politiko (v okviru Ministrstva za okolje, prostor in energijo). V postopku identifikacije je tudi izziv, ki izhaja iz prehranskega portfelja in ga bomo obravnavali po pristopu laboratorija politik. Poleg tega teče tudi delavniški proces za pripravo enotnega koncepta/meril za dodeljevanje finančne podpore gospodarskim subjektom. Aktivnosti se intenzivno nadaljujejo tudi na področju visokošolskega izobraževanja.