Skoči do osrednje vsebine

Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration

Če hočemo doseči pomembne in ambiciozne cilje, so nujne sistemske spremembe in spremembe v vedenju, poleg tega pa močna politična volja, sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi in zavezanost dolgoročnim trajnostnim ciljem.

Zato se je Vlada RS že leta 2018 odločila za sodelovanje z EIT Climate-KIC, da bi razvila poti za radikalnejši prehod v podnebno nevtralnost s krožnim, regenerativnim in nizkoogljičnim gospodarstvom, torej s pristopom, ki uvaja in spodbuja sistemske inovacije.

Prva faza projekta, ki se je sklenila konec junija 2022, je bila namenjena zasnovi pristopa in načrtovanju nadaljnjega izvajanja projekta. Vlada RS je oktobra 2022 sprejela načrt za izvedbo druge faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko krožnega gospodarstva (krajše Razogljičimo Slovenijo), ki temelji na uporabi modela sistemskega prehoda Deep Demonstration (v angleškem jeziku). To je operativni model za sistemske inovacije in ključni mehanizem za podporo sodelovanju z deležniki v javnem in drugih sektorjih. Tako bi radi ustvarili pogoje za to, da bomo lažje dosegli preobrazbo v nizkoogljično krožno družbo.

Proces uporabe metode Deep Demonstration v Sloveniji vključuje oblikovanje in spodbujanje krožnega prehoda ključnih verig vrednosti in gospodarskih sektorjev z usklajenim in doslednim nacionalnim pristopom, ki temelji na najboljših mednarodnih praksah. Namen je doseči skladen prehod na odporen krožni model v Sloveniji, ki lahko zmanjša prihodnje gospodarske, okoljske in družbene stroške ter hkrati ustvari lokalno dodano vrednost. K poslanstvu usmerjene, vključujoče in trajnostne inovacije se lahko razvijejo le pod ustreznimi pogoji, za ustvarjanje teh pogojev pa je ključno ukrepanje vlade.

Ključni cilji projekta so: 

  • podpirati razogljičenje ključnih verig vrednosti slovenskega gospodarstva (grajeno okolje, mobilnost, hrana, gozd – les in predelovalna industrija);
  • pripomoči k temu, da bi prečna področja podjetništva, izobraževanja, oblikovanja politik in financiranja z vključevanjem podnebnih/krožnih vsebin postala vzvodi za spremembe pri preobrazbi ključnih verig vrednosti;
  • povečati usposobljenost in opolnomočenje vseh deležnikov, predvsem javnega sektorja, da bo bolje oblikoval ukrepe za razogljičenje družbe in prehod v krožno gospodarstvo in podpiral njihovo izvajanje.