Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za kakovost opravljamo naloge na področju sistemske ureditve razvojnega načrtovanja, boljše zakonodaje, kakovosti in inovativnosti v javni upravi, vzpostavitve in upravljanja sistema usposabljanja, izpopolnjevanja in povečanja kompetenc javnih uslužbencev ter sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks in upravnega poslovanja.

Zavedamo se, da je kakovostna zakonodaja ključna za učinkovite javne storitve ter servis uporabnikom, zato posebno pozornost namenjamo kakovosti predpisov in odpravi administrativnih ovir.

Opravljamo naloge na področju splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja in upravnih taks.

H kakovosti storitev javne uprave pripomorejo tudi zaposleni. Razpon znanj in veščin, ki jih pri svojem delu potrebujejo javni uslužbenci je vsak dan večji. Zato preko Upravne akademije vzpostavljamo in upravljamo sistem usposabljanja in nadgradnje kompetenc javnih uslužbencev.  

V javno upravo vpeljujemo modele kakovosti ter spodbujamo inovacije v javni upravi.  Za doseganje dobrih rešitev, ki v središče postavljajo uporabnika, so namreč nujne sistemske spremembe in spremembe v načinu dela. Te pa lahko dosežemo le s sodelovanjem med različnimi skupinami oziroma posamezniki in zavezanostjo dolgoročnim trajnostnim ciljem.

Skrbimo za sistemsko in metodološko pomoč ter usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja v Sloveniji, vključno s Strategijo trajnostne javne uprave 2030

Ključne naloge direktorata se odražajo tudi v storitvah za državljane:

Na področju pridobivanja kompetenc omogočamo izvedbo:

Za področje kakovosti:

  • Uvajamo model CAF v organizacije javne uprave in javnega sektorja
  • Izvajamo zunanje ocenjevanje kakovosti organizacije po modelu CAF EPI-Zunanja povratna informacija

    Del razvojnih nalog opravljamo preko projektov:

     

    Predstavljamo tudi uspešno zaključene projekte, katerih vsebine se že odražajo v rednem delu direktorata:

    Organizacijske enote direktorata