Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za analize in razvojno načrtovanje zagotavljamo analitično podporo notranjim organizacijskim enotam ministrstva na vsebinskih področjih iz pristojnosti ministrstva ter sistemsko in metodološko pomoč oblikovalcem dokumentov razvojnega načrtovanja.

Naše poslanstvo je uvajati sistemski pristop pri reševanju kompleksnih izzivov, s katerimi se soočajo sodobne družbe in ki od vlad terjajo, da uvajajo nove modele upravljanja, s katerimi bodo uspešno in pravočasno (so)oblikovale najbolj izvedljive rešitve za ključne izzive, zlasti za podnebne spremembe, obsežne in hitre tehnološke spremembe, izčrpavanje naravnih virov, obsežne okolijske škode, tveganja pandemij, naraščajoče neenakosti in revščino, demografske spremembe, globalne migracijske tokove in tveganja povezana s kibernetsko varnostjo