Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za analize in razvojno načrtovanje zagotavljamo analitično podporo notranjim organizacijskim enotam ministrstva na vsebinskih področjih iz pristojnosti ministrstva ter sistemsko in metodološko pomoč oblikovalcem dokumentov razvojnega načrtovanja.

Naše poslanstvo je uvajati sistemski pristop pri reševanju kompleksnih izzivov, s katerimi se spoprijemajo sodobne družbe in ki od vlad zahtevajo, da uvajajo nove modele upravljanja, s katerimi bodo uspešno in pravočasno (so)oblikovale izvedljive rešitve za ključne izzive, ki so zlasti podnebne spremembe, obsežne in hitre tehnološke spremembe, izčrpavanje naravnih virov, obsežne okolijske škode, tveganja za pandemije, čedalje večja neenakost in revščina, demografske spremembe, svetovni migracijski tokovi in tveganja, povezana s kibernetsko varnostjo