Skoči do osrednje vsebine

Oddaja pobude za odpravo administrativnih ovir

Ste zaznali administrativno oviro? To nam lahko brezplačno sporočite na spodaj opisan način

  1. Prek spletnega portala STOP Birokraciji, gumba »Oddajte pobudo« lahko uporabnik izpolni potrebne podatke in opiše predlog za odpravo administrativne ovire.
  2. Pobudo pregleda strokovna ekipa projekta STOP Birokraciji in jo, glede na vsebino, posreduje v reševanje pristojnemu organu. Pobudnik pa lahko pobudo spremlja na strani Oddane pobude, kjer z uporabo iskalnika in filtrov lahko pregleda tudi druge oddane pobude.
  3. Ko pristojni organ pripravi odziv, ga posreduje nazaj na Ministrstvo za javno upravo, kjer ga strokovna ekipa STOP Birokraciji pregleda in objavi na portalu. Hkrati z objavo na portalu odziv po elektronski pošti prejme tudi pobudnik. 
  4. Če se organ do pobude opredeli, da je ta primerna za nadaljnjo obravnavo in realizacijo, sodelujemo tudi pri njeni realizaciji. Pobudo vključimo v aplikacijo Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Pristojni organ v aplikaciji poroča o napredku realizacije. 
  5. Ko je pobuda realizirana, se na strani aplikacije, kjer je pobuda navedena, opiše novo stanje in o tem obvesti tudi pobudnika. Na realizirani pobudi se lahko pripravi tudi kvantitativna in kvalitativna ocena učinkov spremembe, ki se jo javno objavi med Dobrimi praksami.