Skoči do osrednje vsebine

Oddaja pobude za odpravo administrativnih ovir

Ste zaznali administrativno oviro? To nam lahko brezplačno sporočite na spodaj opisani način. 

Preko spletnega portala STOP Birokraciji, gumba »Oddajte pobudo« lahko uporabnik izpolni potrebne podatke in opiše predlog za odpravo administrativne ovir.

Pobudo pregleda strokovna ekipa projekta STOP Birokraciji in jo glede na vsebino posreduje v reševanje pristojnemu organu. Pobudnik pa lahko spremlja pobude na strani Oddane pobude, kjer ima možnost, da z uporabo iskalnika in filtrov pregleda tudi druge pobude, ki so bile oddane.

Ko pristojni organ pripravi odziv, ga posreduje nazaj na Ministrstvo za javno upravo, kjer ga ekipa STOP Birokraciji pregleda in šele nato objavi na portalu. Hkrati z objavo na portalu odziv prejme tudi pobudnik preko elektronskega naslova. 

V kolikor se organ do pobude opredeli kot primeren za nadaljnjo obravnavo in realizacijo, sodelujemo tudi pri realizaciji, na način, da pobudo vključimo v aplikacijo Enotno zbirko ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje (EZU). Pristojni organ v aplikaciji poroča o napredku realizacije. 

Ob realizaciji pobude, se na konkretni pobudi opiše novo stanje in o tem obvesti tudi pobudnika. Na realizirani pobudi se lahko pripravi tudi kvantitativna in kvalitativna ocena učinkov spremembe, katero se javno objavi med Dobrimi praksami.