Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za splošni upravni postopek in upravno poslovanje izvajamo sistemske naloge na področju urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja in upravnih taks.

Natančneje naše delo obsega:

 • spremljanje izvrševanja pravil splošnega upravnega postopka, pravil upravnega poslovanja in pravil, ki urejajo obveznosti plačevanja upravnih taks,
 • pripravo sistemskih rešitev v zvezi z Zakonom o splošnem upravnem postopku in izvedbenimi predpisi tega področja,
 • pripravo sistemskih rešitev v zvezi z Uredbo o upravnem poslovanju in Zakonom o upravnih taksah,
 • sodelovanje z drugimi ministrstvi pri urejanju posebnih upravnih postopkov,
 • sodelovanje z organi državne uprave in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in zainteresirano javnostjo pri izvrševanju pravil splošnega in posebnih upravnih postopkov, pravil upravnega poslovanja in taksnih obveznosti, v smislu priprave pisnih mnenj in stališč,
 • pripravo predlogov soglasij k predlogom za drugačno razporeditev uradnih ur in poslovnega časa organov državne uprave,
 • pripravo zaključnega poročila o vodenju in odločanju v upravnih zadevah.

Področja in teme

 • Upravno poslovanje

  Pravila upravnega poslovanja urejajo standarde delovanja upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil, ki uporabnikom upravnih storitev zagotavljajo primerno in kakovostno obravnavo, kot se spodobi za sodobno, k uporabniku usmerjeno upravo. Določajo dolžna dejanja, ki uporabnikom olajšajo poslovanje z upravo, določajo poslovni čas in uradne ure, poslovanje z dokumentarnim gradivom ter standarde uporabe in označevanja zgradb, prostorov, opreme in zagotavljanja varnosti.

 • Upravni postopek

  Upravni postopek je namenjen urejanju procesnih razmerij med oblastnim organom in drugimi udeleženci upravnega postopka, ko se odloča o upravni zadevi, to je pravici, pravni koristi ali obveznosti s področja upravnega prava. Upravni postopek sestavljajo temeljna načela, kot minimalni standardi vsakega procesnega varstva in procesna pravila.

 • Upravne takse

  Pri poslovanju organov državne uprave, občinskih organov in nosilcev javnih pooblastil je za nekatere upravne storitve predvideno plačilo upravne takse. Zavezanec za plačilo je tisti, ki vloži vlogo in tako začne upravni ali drug postopek, za katerega je predvideno plačilo upravne takse.