Skoči do osrednje vsebine

Ste državljan ali podjetnik in se srečujete z zapletenimi postopki, ki vam jih nalaga država? Imate predlog za poenostavitev predpisa ali postopka? Vas zanima kako se vključiti kot zainteresirana javnost v postopek priprave predpisa? Obiščite spletni portal STOP Birokraciji.

Projekt STOP Birokraciji je usmerjen k preprečevanju in odpravljanju zakonodajnih bremen ter vključevanju javnosti v sodelovanje pri procesu priprave predpisov. Za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov je vključevanje javnosti nujno. 

Projekt je namenjen vsem, ki so naleteli na zapletene postopke in imajo ob tem predlog za njihovo poenostavitev. Uporabnikom nudimo celostne informacije o postopku priprave boljše zakonodaje.

Cilj projekta

Cilj projekta je pospešiti dejavnosti za krepitev podpore in ozaveščenosti zaposlenih o pomenu priprave boljše zakonodaje kot vrednote v javni upravi. Konkretneje bo projekt z razvojem in uporabo sistematičnih orodij prispeval k jasnemu in predvidljivemu sistemu tako za javne uslužbence kot tudi za podjetja in državljane ter posledično za manj obremenjujočo zakonodajno in poslovno okolje.

Pozitivni učinki projekta se kažejo v izboljšanju konkurenčnosti podjetij, izboljšanju življenjskega standarda ter manj zapletenih postopkih.

Bodite del pozitivnih sprememb tudi vi!

Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada 2014–2022

  • Odprava administrativnih ovir

    Boljši predpisi so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki je minimalno obremenjujoče in izboljšuje konkurenčnost gospodarstva.

* Projekt je del operacije Uprava 2020, katere cilj je javna uprava, ki bo delovala strokovno, odgovorno, učinkovito, transparentno in skladno z načeli dobrega upravljanja ter s tem ustvarjala učinkovito zakonodajno ter vzpodbudno poslovno okolje. Implementirali bomo ključna orodja boljše zakonodaje v proces priprave predpisov, poenotili spletne vsebine države v okviru enotnega spletišča državne uprave Gov.si, nadgradili storitveni portal e-Uprava in prenovili informacijski sistem za podporo upravnemu poslovanju. Operacija bo vsem državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom) in uporabnikom njenih storitev omogočila, da svoje poslovne cilje dosežejo hitreje in ceneje, kot če bi jih izvajali sami na razpršenih lokacijah javne uprave.

Pod okrilje operacije Uprava 2020 spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom – KRPAN, STOP Birokraciji, Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, eUprava.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 7.233.726 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 5.786.980,80 evrov.