Skoči do osrednje vsebine

Bi radi postali del skupnosti za boljši jutri?
Želite bolje izkoristiti svoje talente, znanja in veščine?
Želite večkrat iskreno izraziti in deliti mnenja in stališča o temah, ki vas zadevajo?

Vse to uresničujemo preko naše nacionalne platforme Inovacijska skupnost, ki je namenjena mreženju in prenosu dobrih praks z usmerjenostjo v napredek in boljšo kakovost življenja posameznika. V okviru inovacijske skupnosti širimo tako zavedanje kot znanje in veščine o inovativnih pristopih. Večkrat organiziramo srečanja oziroma kratke delavnice, na katerih se usposabljamo, poročamo o projektu, o trendih doma in po svetu ter na ta način mrežimo in izmenjujemo dobre prakse in ideje. Članstvo je prostovoljno, število članov pa iz meseca v mesec narašča.

Komu je namenjena inovacijska skupnost?

Inovacijska skupnost je namenjena vsem zaposlenim, ki verjamete v vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje ter si želite spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje.

Kaj lahko pričakujete od sodelovanja v skupnosti?

 • Lahko postanete del visoko motivirane skupine za spremembe na bolje.
 • Možnost prispevanja k oblikovanju javne uprave in s tem krepitvi zaupanja.
 • Aktivno druženje s podobno mislečimi.
 • Pridobitev novih znanj in veščin.

Mreža ambasadorjev inovativnosti

Znotraj inovacijske skupnosti smo zgradili tudi mrežo ambasadorjev inovativnosti – posameznikov, od katerih pričakujemo aktivno vlogo tako v inovacijski skupnosti kot znotraj delovnega okolja, kjer delujejo. Ambasadorji inovativnosti so osebe, ki so odprte, se rade učijo, stalno iščejo možnosti za izboljšave in si želijo delovati drugače. Trenutno je v mreži 87 ambasadorjev.

V okviru projekta Inovativen.si bomo ambasadorje sistematično usposobili skozi celoten izobraževalni program za področje inovativnosti. Od njih pričakujemo aktivno udeležbo na usposabljanjih in srečanjih inovacijske skupnosti ter implementacijo in širjenje pridobljenih znanj in izkušenj v svojem delovnem okolju.

Na grafiki so opisane lastnosti, ki naj bi jih imel ambasador inovativnosti.

Opis profila ambasador/ke inovativnosti | Avtor: MJU

Srečanja inovacijske skupnosti

Nekajkrat letno prirejamo tudi srečanja inovacijske skupnosti. Namenjena so mreženju in predvsem prenosu znanj, ki smo jih pridobili tekom reševanja izzivov. Do sedaj smo priredili že 16 srečanj inovacijske skupnosti. Srečanja so običajno potekala v živo, od leta 2020 pa zaradi epidemioloških razmer potekajo on-line.

Napovedujemo: 23. srečanje inovacijske skupnosti

Lepo vabljeni na 23. srečanje inovacijske skupnosti, na katerem bomo predstavili rezultate izziva, ki smo ga reševali v sklopu 2. kroga za reševanje izzivov, Persone in prototipiranje. Kako smo izziv reševali in kakšni so rezultati, bodo predstavili predstavniki Statističnega urada RS in zunanji strokovnjakinji iz zavoda Servis 8.

Pridružite se nam 23. maja 2023 ob 13. uri na Zoom-u.

22. srečanje inovacijske skupnosti

Na srečanju, ki se je odvilo 11. maja 2023, smo gostili dr. Milana Krajna. Strokovnjak s področja psihoterapije je udeležencem srečanja namenil predavanje z naslovom Poslovno-zasebno ravnovesje - kako se izogniti izgorelosto in ohraniti dobre osebne odnose.

21. srečanje inovacijske skupnosti

Srečanje, ki je potekalo 16. marca 2023, je potekalo v obliki delavnice, katere namen je bil razgradnja strahu. Delavnico je vodil Jose Antonio Morales.

Več o delavnici lahko preberete v novici.

20. srečanje inovacijske skupnosti

Na februarskem srečanju inovacijske skupnosti smo predstavili navdihujoče zgodbe in aktualne razpise programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV), ki si prizadeva krepiti družbo, za katero so značilni pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost med spoloma.

Več o dogodku lahko preberete v novici.

19. srečanje inovacijske skupnosti

Tema 19. srečanja inovacijske skupnosti, ki je potekalo 31. januarja 2023, se je glasilo Dostopne informacije - zakaj in kako? Z gostjo, Živo Jakšić Ivačič, smo obravnavali tematiko dostopnosti informacij za vse skupine.

Več o dogodku lahko preberete v novici.

18. srečanje inovacijske skupnosti

Srečanje, ki je potekalo 2. decembra 2022, smo posvetili predstavitvi uspešno rešenega izziva Napotnica kot referenca. Svojo izkušnjo so predstavili prijavitelji izziva iz ZRSZ Koper in strokovnjaka za agilne metode dela iz Switch to Eleven, Nina Pozderec in Jaka Kladnik.

17. srečanje inovacijske skupnosti

17. srečanje inovacijske skupnosti, ki je potekalo 22. aprila 2022, je bilo namenjeno predstavitvi rezultatov merjenja inovacijske zrelosti v državni upravi v letu 2021, poleg tega pa smo se osredotočili tudi na prihodnost dela in organizacij. Z nami je bila Nina Langerholc Čebokli.

Več o dogodku lahko preberete v novici.

16. srečanje inovacijske skupnosti

17. decembra 2021 je potekalo že 16. srečanje inovacijske skupnosti. Srečanje je bilo v znamenju agilnosti in je nosilo naslov "Od hierarhične do avtonomne strukture organiziranosti - ali je v javni upravi to mogoče?". Znanje in konkretne izkušnje iz prakse je z nami delil Jaka Kladnik.

Več o dogodku lahko preberete v novici.

15. srečanje inovacijske skupnosti

23. septembra 2021 je potekalo 15. srečanje inovacijske skupnosti. Srečanje smo tokrat posvetili predstavitvi izziva, ki smo ga spomladi reševali skupaj s kolegi iz ZRSZ. Proces reševanja izziva in pa metodo Design Sprint, s katero smo izziv reševali, sta predstavila Nina Pozderec (ZRSZ) in Matic Batagelj strokovnjak za metodo Design Sprint.

Več o dogodku lahko preberete v novici.

14. srečanje inovacijske skupnosti

25. maja 2021 se je odvilo 14. srečanje inovacijske skupnosti. Tokrat smo gostili izjemnega predavatelja in priznanega psihologa dr. Aleksandra Zadela.

Na predavanju z naslovom »Čustvena inteligentnost – skriti dragulj naše osebnosti«, smo izvedeli, da je čustvena inteligentnost tista ključna lastnost, ki jo potrebujemo za uspešnost v privatnem in poslovnem življenju. Dr. Zadel je s svojim predavanjem navdušil in privabil rekordno število udeležencev, ki je tokrat presegalo število 220.

Več o dogodku najdete v novici.

12. in 13. srečanje inovacijske skupnosti 

V letu 2021 smo izvedli že dve srečanji inovacijske skupnosti. Na februarskem 12. srečanju smo gostili mag. Janija Prgića, ki je s predavanjem »Nevidna komunikacija – ustavimo 15 škodljivih komunikacijskih navad na delovnem mestu in doma« odgovoril na naslednja vprašanja - kako prepoznati škodljive komunikacijske navade pri sebi in kako jih odpraviti, kako si pridobiti zaveznike ter kako na preprost in hiter način izbolšati svojo komunikacijo v odnosu z drugimi. Predvsem smo se dotaknili področja, katere navade lahko odstranimo in se tako hipno izboljšamo – ni namreč vedno potrebno pridobivati novih znanj in veščin za izboljšanje samega sebe.

Marčevsko 13. srečanje pa je potekalo v obliki izkustvene delavnice z naslovom »Kako biti del vključujočih sprememb pri oblikovanju naše prihodnosti?«, na kateri smo se spoznavali s pomenom sodelovanja in so-ustvarjanja pri oblikovanju politik po meri uporabnikov.

Delavnica je potekala pod vodstvom strokovnjakov iz Generalnega direktorata za raziskave in inovacije v okviru Evropske komisije (Laure Baillargeon, Susan Phillips, Ian Andersen in Andrea Erdei).

Več o dogodku najdete v novici.

Doslej smo izvedli že enajst srečanj Inovacijske skupnosti oziroma usposabljanj v obliki kratkih 2-urnih praktičnih delavnic za inovativne metode dela

 1. srečanje: Predstavitev projekta, namen in cilja ter predstavitev skupine
 2. srečanje: Uporabnik v središču, zakaj in kako? predavatelja Dan Podjed in Lojze Bertoncelj
 3. srečanje: Empatija, ključ do ljudem prijaznih organizacij in storitev, predavatelj Dan Podjed
 4. srečanje: Sočnejša vprašanja in boljše rešitve, predavateljica Marjeta Novak
 5. srečanje: Strast – talenti, The color of Innovation will be Red, predavatelj Jeff Staes
 6. srečanje: Persona Ambasador inovativnosti
 7. srečanje: Diagnosticiranje in uporabljanje čustev, predavatelja Miran Morano in Katarina Hočevar
 8. srečanje: Most? S čim? Med kom? Na kakšen način?, predavateljica Maja Vukasović Žontar
 9. srečanje: Metoda 6 Klobukov razmišljanja, predavateljica mag. Nastja Mulej
 10. srečanje: Predstavitev metode in dobrih praks s področja »Sistemskega razmišljanja, predavatelja Piret Tonuris in Kevin Richman, strokovnjaka z OECD
 11. srečanjeSpoznanja iz 2020 za učinkovitejša in zanimivejša spletna srečanja v 2021, predavateljice dr. Ditka Vidmar, mag. Marjeta Novak in Petra Založnik
 12. srečanje: Nevidna komunikacija - Ustavimo 15 škodljivih komunikacijskih navad na delovnem mestu in doma
 13. srečanje: Kako biti del vključujočih sprememb pri oblikovanju naše prihodnosti – mednarodne izkušnje iz prve roke
 14. srečanje: Čustvena inteligentnost – skriti dragulj naše osebnosti, dr. Aleksander Zadel
 15. srečanje: Design Sprint - kombinacija "najboljših hitov" metod Design Thinking, agilnosti, inovativnosti in vedenjskih znanosti, Nina Pozderec in Matic Batagelj
 16. srečanje: Od hierarhične do avtonomne strukture organiziranosti - ali je v javni upravi to mogoče?, Jaka Kladnik
 17. srečanje: Prihodnost dela in organizacij, Nina Langerholc Čebokli / Inovacijski barometer 2021
 18. srečanje: Napotnica kot referenca, ZRSZ Koper in Switch to Eleven
 19. srečanje: Dostopne informacije - zakaj in kako?, Živa Jakšić Ivačič
 20. srečanje: Navdihujoče zgodbe in aktualni razpisi programa CERV
 21. srečanje: Delavnica razgradnje strahu, Jose Antonio Morales
 22. srečanje: Ohranimo ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem, dr. Milan Krajnc
 23. srečanje: Predstavitev rezultatov izziva Persone in prototipiranje, SURS in Servis 8