Skoči do osrednje vsebine

Za nami je 16. srečanje inovacijske skupnosti: Od hierarhične do avtonomne strukture organiziranosti - ali je v javni upravi to mogoče?

Sedaj že kar tradicionalno, smo leto na projektu Inovativen.si zaključili s srečanjem inovacijske skupnosti. Tokratno srečanje smo posvetili agilnosti in se spraševali, kako lahko tudi javna uprava postane bolj progresivna. Visoka udeležba in pozitivni odzivi nas zopet polnijo z energijo in nam dajejo navdih za nove vsebine, ki jih že pripravljamo za vas. V januarju se obeta tudi novo srečanje inovacijske skupnosti.

Na sliki je grafični prikaz strukture organiziranosti progresivnih organizacij v primerjavi z hierarhično strukturo organiziranosti

Struktura organiziranosti progresivnih organizaciji | Avtor: Jaka Kladnik, Switch to Eleven

V petek, 17. decembra 2021, je potekalo peto srečanje inovacijske skupnosti v letošnjem letu, skupno pa že šestnajsto. Tokratno srečanje inovacijske skupnosti, ki je bilo v znamenju agilnosti, je nosilo naslov »Od hierarhične do avtonomne strukture organiziranosti – ali (in kako) je v javni upravi to mogoče?«
Znanje in konkretne izkušnje iz prakse je z nami delil Jaka Kladnik – digitalni marketing ekspert z 20-letnimi izkušnjami, Scrum Master, business model designer, corporate rebel in priznani strokovnjak na področju naprednih oz. progresivnih organizacij.

Na primerih dveh podjetij iz gospodarstva je predstavil, katere so ključne značilnosti progresivnih organizacij. Take organizacije se hitro in učinkovito prilagajajo potrebam strank in razmeram, v katerih živimo. Izvedeli smo, da je za progresivne organizacije značilno, da v ospredje postavljajo avtonomne, odgovorne in zavzete zaposlene, transparentnost informacij, razpršenost odločanja ter prilagajanje procesov.

Izvedeli smo, da so ena izmed glavnih značilnosti agilnih organizacij cross-functional razvojni timi ter varen psihološki prostor. Kar pomeni, da imajo vsi zaposleni možnost izražati svoje ideje, opravljati naloge, ki jih obvladajo in se pri tem ne bojijo delati napake.

Za javno upravo je še danes značilna hierarhična struktura organiziranosti. Večinoma deluje po principu od zgoraj navzdol in tako v procese in odločanje premalo vključuje zaposlene in ostale deležnike. Na projektu Inovativen.si se trudimo, da bi princip od spodaj navzgor (Bottom-up) postal stalna praksa tudi v javni upravi, zaradi česar v novem krogu usposabljanj ponujamo tudi usposabljanje Inoviranje od spodaj navzgor (Bottom-up).

Ne zgolj od vodstva, ampak predvsem od zaposlenih je tudi odvisno, ali je mogoče agilne načine dela vpeljati v določeno organizacijo. Spremembe se namreč začnejo pri vsakem posamezniku in se le tako lahko razširijo na celotno organizacijo.

Izkušnje iz javne uprave smo lahko slišali iz prve roke, saj je kar nekaj udeležencev delilo izkušnje iz svojega delovnega okolja. Primere dobre prakse je z nami delila tudi Nina Pozderec, ki je bila preteklih sedem let zaposlena v javni upravi, bila je tudi ambasadorka inovativnosti našega projekta Inovativen.si, in je agilnost uvajala tudi na Zavodu za zaposlovanje preko projektov, kot so »Razvoj mobilne aplikacije za svetovalce ZRSZ« in »Napotnica kot referenca«. Pomen inovativnosti in inovacijske skupnosti pa sta poudarila tako Matija Kodra, vodja projekta Inovativen.si, kot tudi Nina Langerholc Čebokli, ena izmed ključnih iniciatork projekta Inovativen.si.