Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Aktualno Inovativen.si

Inovativen.si? Sem. Smo!

Inovativnost v državnih upravah po svetu in pri nas ni od včeraj. Le pomislite, kje bi bili danes, če ne bi nekoč neka modra oblast uvedla obveznega šolanja v domačem jeziku? Ali če ne bi Feničani namesto blagovne menjave uvedli tistega menjalnega sredstva, denarja. Inovacije - in to ne le tiste tehnološke - so bile od nekdaj osnovno gibalo razvoja vsake družbe, gonilo gospodarskega napredka in večje kakovosti življenja. In vendar so bili izzivi, s katerimi so se soočale vlade v preteklosti,  precej manj kompleksni, kot so  današnji. Medsebojna odvisnost in prepletenost problematik, rastoče zahteve in potrebe državljanov, skokovit razvoj novih tehnologij in globalna povezanost vseh nas, zahtevajo spremembo načina delovanja javnih sistemov. Tradicionalni modeli organiziranja, odločanja, in delovanja postajajo vedno manj uspešni. Potrebna je še hitrejša odzivnost na potrebe državljanov in še večja fleksibilnost v načinu delovanja.

In ravno to naslavlja projekt Inovativen.si. Kreativno reševanje izzivov in zagotovitev znanja in kompetenc zaposlenih za drugačen način dela. Želimo, da inovativni pristopi postanejo naš vsakdan, želimo okrepiti inovacijsko kulturo v državni upravi. Namen je z inovativnimi metodami in v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do bolj kakovostnih rešitev in storitev bolj po meri uporabnikov.

S sodelovanjem pri izvajanju programa tudi izvajalci dodajajo svoj prispevek k razvoju javne uprave in celotne družbe.

Kdo?
Projektna skupina, katere osnovni nalogi sta (v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki) organom državne uprave nudenje strokovno podporo in pomoč pri uporabi inovativnih pristopov za reševanje izzivov  ter organizacija usposabljanj zaposlenih za dvig veščin in samostojno uporabo inovativnih metod in tehnik.

Kako?
Izbiramo ideje, ki jih lahko na nas naslovijo organi državne uprave in iščemo rešitve skozi izdelavo prototipov in z aktivnim vključevanjem uporabnikov v snovanje od samega začetka.
Skozi proces različnih usposabljanj bomo popeljali najmanj 1.200 uslužbencev.
Vzpostavljena je inovativna skupnost v državni upravi, ki smo jo povezali s podobnimi skupinami na mednarodni ravni. Nenehno že skrbimo za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks.

S projektom tako želimo povečevati učinkovitosti in kakovosti dela javne uprave, pri čemer sta glavna cilja projekta:

  • sistemska uveljavitev inovativnih pristopov z uporabnikom v središču in
  • večja ozaveščenost ter usposobljenost zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela.

Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada 2014 - 2022.

Iskalnik