Skoči do osrednje vsebine

Se sprašujete kaj potrebujemo za inovativnost v državni upravi?
Katere so ključne veščine, ki jih bodo na delovnem mestu vedno bolj potrebovali javni uslužbenci?
Katere metode in orodja so ključna za bolj učinkovito reševanje izzivov in oblikovanje rešitev po meri uporabnika?

S programom usposabljanj Usposabljanje za inovativnost v državni upravi želimo omogočiti spremembo načina dela, predvsem na področju reševanja problemov oziroma izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Usposabljanja so namenjena uslužbencem v javni upravi in potekajo v obliki delavnic s poudarjeno aktivno vlogo udeležencev.

Na sliki je prikazan proces uporabe inovativnih metod tekom reševanja izzivov.

Prikaz uporabe inovativnih metod znotraj procesa reševanja izziva | Avtor: MJU

Sodelujemo z izkušenimi predavatelji s področja inovativnosti, kreativnega razmišljanja, agilnega dela, veščin komuniciranja, moderiranja, ki delavnice pripravijo interaktivno ter tako udeležencem omogočijo čim bolj pristno praktično preizkušanje pridobljenih znanj. Posebnost in hkrati prednost usposabljanj Inovativen.si je, da so za udeležence popolnoma brezplačna, saj so za čas trajanja projekta Inovativen.si financirana iz Evropskega socialnega sklada. Na ta način želimo omogočiti pridobitev novih znanj čim širšemu krogu javnih uslužbencev, ne glede na njihov status ali naziv, saj se zavedamo, da je ključ do boljših rezultatov v znanju in veščinah ter novih metodah, ki jih preko usposabljanj in praktičnega dela udeleženci preizkusijo tudi v praksi.

Glede na povratne informacije uporabnikov skušamo prilagoditi tudi ponudbo vsebin. Tako smo doslej nekatere module nadomestili z novimi, še uporabnejšimi vsebinami, nekatere pa smo zaradi uspešnosti predali v izvedbo Upravni akademiji in so na voljo kot usposabljanja iz rednega programa.

Do zdaj se je usposabljanj udeležilo že več kot 1300 javnih uslužbencev, ki so pridobili različne kompetence za bolj učinkovito in kreativno opravljanje nalog na delovnih mestih ter izboljšali njihove sposobnosti za soočanje z izzivi. Visoke ocene posameznih izvedb kažejo, da so udeleženci z usposabljanji zelo zadovoljni.

Specifični cilji izvajanja programa

 • povečati zavedanje o pomembnosti inovativnosti v državni upravi v smislu spremenjenega načina dela s ciljem bolj agilnega in k učinkom usmerjenega odzivanja državne uprave na zahteve okolja;
 • pridobiti kompetence za kreativno reševanje izzivov in oblikovanje rešitev z uporabo različnih metod in pristopov ter z osredotočenostjo na uporabnika v središču;
 • pridobiti kompetence za drugačno komuniciranje (bolj učinkovito predstavljanje idej, rezultatov) in za vodenje skupinskih procesov komunikacije.

Prvi krog pilotnih usposabljanj za inovativnost v državni upravi

Prvi krog, ki je potekal od leta 2018 in se je zaključil junija 2020, je bil sestavljen iz devetih modulov, in sicer:

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije;
 • Agilno delo – gremo v pravo smer;
 • Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava;
 • Kreativno pisanje - za bolj jasna in zanimiva sporočila;
 • Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli;
 • Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin;
 • Evalvacija – kako vemo, da smo na pravi poti;
 • Oblikovalsko razmišljanje oziroma »Design Thinking«;
 • Elevator Pitch – izkoristimo trenutek!

Skozi usposabljanja smo popeljali kar 1.066 udeležencev. Izmed vseh organov, ki so bili vključeni v program usposabljanj, predstavljajo največji delež uslužbenci Ministrstva za javno upravo, sledijo pa tudi uslužbenci upravnih enot iz celotne Slovenije in uslužbenci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano.

Med vsemi usposabljanji je bil najbolje obiskan modul Kreativno pisanje. Poleg tega sta med bolj obiskanima še modula Kreativno - lateralno razmišljanje in Moderiranje. 

Uspešen zaključek in napravljena analiza prvega kroga usposabljanj sta služila kot izhodišče za oblikovanje drugega kroga. Ta bo temeljil na metodi »Learning by Doing« in se znotraj posameznih modulov osredotočal na konkretne primere in izzive, s katerimi se soočajo uslužbenci v državni upravi.

Drugi krog usposabljanj za inovativnost v državni upravi

1. septembra 2021 smo otvorili že drugi krog usposabljanj za inovativnost v državni upravi. Ta poleg najbolj iskanih vsebin prvega kroga, ponuja tudi popolnoma nove in aktualne vsebine.

Program je sestavljen iz dvanajstih modulov, in sicer:

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije;
 • Agilno delo – gremo v pravo smer;
 • Kreativno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava;
 • Kreativno pisanje (Storytelling);
 • Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli,
 • Predstavitev s karizmo – naj se naše sporočilo vtisne v spomin;
 • Oblikovalsko razmišljanje (Design Thinking);
 • Čustvena inteligenca v povezavi z uvajanjem sprememb;
 • Inoviranje od spodaj navzgor (Bottom-up);
 • Ustvarjanje sodelovalnega prostora pri sestankih na daljavo;
 • 3D modeliranje kompleksnega izziva – večplastno razumevanje kompleksnega izziva kot podlaga za oblikovanje rešitev;
 • 6 klobukov razmišljanja.