Skoči do osrednje vsebine

Kaj potrebujemo za inovativnost v državni upravi?

S programom usposabljanj »Usposabljanje za inovativnost v državni upravi« želimo omogočiti spremembo načina dela, predvsem na področju reševanja problemov oziroma izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Usposabljanja so namenjena uslužbencem v javni upravi in potekajo v obliki delavnic s poudarjeno aktivno vlogo udeležencev. Vsebine so objavljene na spletnem portalu Upravne akademije.

Sodelujemo z izkušenimi predavatelji s področja inovativnosti, kreativnega razmišljanja, agilnega dela, veščin komuniciranja, moderiranja, ipd., ki delavnice pripravijo interaktivno ter tako udeležencem omogočijo čim bolj pristno praktično preizkušanje pridobljenih znanj. Posebnost in hkrati prednost usposabljanj Inovativen.si je, da so za udeležence popolnoma brezplačna, saj so za čas trajanja projekta Inovativen.si financirana iz Evropskega socialnega sklada. Na ta način želimo omogočiti možnost pridobitve novih znanj karseda širokemu krogu javnih uslužbencev, ne glede na njihov status ali naziv, saj se zavedamo, da je ključ do boljših rezultatov v znanju in veščinah ter novih metodah, ki jih preko usposabljanj in praktičnega dela udeleženci preizkusijo tudi v praksi

Skozi potek projekta skušamo glede na ocene posameznih usposabljanj prilagoditi tudi ponudbo vsebin. Tako smo od pričetka projekta posamezne module nadomestili z novimi, še uporabnejšimi vsebinami, posamezne module pa smo zaradi uspešnosti predali v izvedbo Upravni akademiji in so dosegljivi kot ostala usposabljanja iz rednega programa.

Do danes smo od konca leta 2017 skozi module usposabljanj spravili več kot 850 javnih uslužbencev, ki so pridobili različne kompetence za bolj učinkovito in kreativno opravljanje nalog na delovnih mestih ter izboljšali njihove sposobnosti za soočanje z izzivi. Udeleženci so z usposabljanji zelo zadovoljni, kar dokazujejo zelo visoke ocene posameznih izvedb.

Kako skrbimo za pridobitev novih veščin in dvig znanja?

Program je usmerjen v spreminjanje upravne kulture in pomeni korak k boljši kakovosti izvajanja funkcij države.

Trenutno (do konca junija 2020) je program sestavljen iz 9 samostojnih modulov (moduli so samostojni in prostovoljni), in sicer:

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije
 • Agilno delo – gremo v pravo smer
 • Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava
 • Kreativno pisanje- za bolj jasna in zanimiva sporočila
 • Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli
 • Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin
 • Evalvacija – kako vemo, da smo na pravi poti
 • Oblikovalsko razmišljanje oz. »Design Thinking«
 • Elevator Pitch – izkoristimo trenutek!

V pripravi je nov program usposabljanj (2020-2023), ki bo na voljo že v drugi polovici leta 2020 in bo, tako kot obstoječi, za vse udeležence brezplačen. Potrudili se bomo, da bo tudi ta, kot vsi prejšnji zanimiv za udeležence in bo nudil visoko dodano vrednost.

Kakšne vsebine ponujajo posamezni moduli in termini izvedbe?

Veseli nas, da bomo kljub nastali situaciji, ki smo ji bili priča ob epidemiji COVID-19, z začetkom junija ponovno lahko pričeli z usposabljanji, ki bodo potekala bodisi v spletni (on-line) različici ali v živo (obliko izvedbe smo zapisali ob posameznih vsebinah). Za on-line izvedbo potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter ustrezno hitro internetno povezavo. Pred izvedbo usposabljanja vam pošljemo povezavo in gradiva. Vsa usposabljanja potekajo v Microsoft Teams). 

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije – izvedba v živo

  Izurjen moderator/facilitator usmerja več-deležniški dialog proti učinkovitim rezultatom. Izvor besede facilitator pomeni olajševanje procesa, besede moderator pa umerjanje različnih pogledov s ciljem najprej razumeti širšo sliko in šele nato snovati vzdržne rešitve.

  Izkušeni moderator pomaga izluščiti namen in želene rezultate sestanka/srečanja, sodeluje pri razmisleku, koga vključiti v komunikacijski proces za bolj kakovostne rezultate. Zasnuje tudi potek skupinskega procesa skladno z nameni in cilji dogodka, ter izbere ustrezne pristope in metode za žetev rezultatov. 

  Vse to boste udeleženci spoznali na usposabljanju, obenem pa se boste naučili uporabljati tehnike moderiranja za uspešnejšo komunikacijo in doseganje želenih rezultatov.

  Napovedani termini:

  Usposabljanje poteka v predavalnici.

  Predavateljica: mag. Marjeta Novak

  Prosti termin: 19. junij 2020 (Usposabljanje bo potekalo od 9.00 do 16.00)

  Lokacija: Kult 316, Prušnikova 74, Ljubljana

 • Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava – on-line izvedba

  Kreativno - lateralno razmišljanje je način kako priti do novih idej. Pomeni drugačen način razmišljanja izven ustaljene poti. Tovrstno razmišljanje je vedno bolj pomembno, predvsem zaradi vedno večje kompleksnosti sveta in izzivov, ki so okoli nas. Če želimo učinkovito zaključevati dogovore in projekte ter posledično pripravljati boljše in trajnejše rešitve, je uporaba takšnega načina razmišljanja ključnega pomena.

  Namen usposabljanja je seznanitev z metodami in modeli za generiranje in ovrednotenje idej. Namerno generiranje novih idej je namreč vedno težko, zato boste udeleženci usposabljanja pridobili znanja in veščine, ki vam bodo v pomoč pri kreiranju idej in rešitev vaših konkretnih izzivov.

  Napovedani termini:

  Usposabljanje poteka prek spletnega orodja MS Teams.

  Predavateljica: mag. Nastja Mulej

  Prosti termini: 10. junij 2020 (Delavnica poteka 3 dni, in sicer 10., 11., 12. junij od 8.15 do 10.00)

 • Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin – izvedba v živo

  Namen delavnice je krepitev veščin za pripravo in izvedbo predstavitve na bolj učinkovit način. Na usposabljanju boste spoznali kako pripraviti in izvesti predstavitev, ki bo imela kar najboljšo sporočilnost, prednosti prestavitve skozi zgodbe, opredelitev in priprava načina predstavitve za posamezne ciljne skupine ter različne načine za pridobitev in ohranjanje pozornosti.  Poudarek bo na praktičnih primerih.

  Vsebina usposabljanja je namenjena vsem javnim uslužbencem, ki se pri delu pogosto srečujete s komunikacijo različnih vsebin različnim ciljnim skupinam.

  Napovedani termini:

  Usposabljanje poteka v predavalnici.

  Predavateljica: Maja Vukasović Žontar

  Prosti termini: 2. junij 2020, 4. junij 2020 (Usposabljanje bo potekalo od 9.00 do 16.00)

  Lokacija: Kult 316, Prušnikova 74, Ljubljana

 • Oblikovalsko razmišljanje oz. »Design Thinking« - on-line izvedba

  Oblikovalsko razmišljanje je priljubljen način reševanja problemov oziroma izzivov, ker nam v večji meri približa potrebe uporabnika. Primeren je za odprte, nedorečene izzive z več možnimi rešitvami, kot so razvoj novega izdelka ali storitve, preoblikovanje poslovnih procesov, načrtovanje aktivnosti za zaposlene oziroma oblikovanje strategij in politik. Temelji na poglobljenem raziskovanju potreb uporabnika in testiranju prototipnih rešitev, vse s ciljem priprave optimalnih rešitev za vaše uporabnike.

  Na usposabljanju boste udeleženci teoretične predstavitve kombinirali z diskusijami in obilico praktičnega dela. Ob koncu delavnice boste imeli udeleženci priložnost predstaviti prototipe svojih rešitev, ki jih boste v skupinah oblikovali tekom delavnice. Pridobljeno znanje vam bo  v pomoč pri nadaljnjem reševanju izzivov v vašem kontretnem delovnem okolju.

  Napovedani termini:

  Usposabljanje poteka prek orodja MS Teams.

  Predavateljica: Ana Osredkar

  Prosti termini: 9. junij 2020

  Delavnica poteka 4 dni, in sicer:

  9. 6 od 14.00 do 15.30

  10. 6. od 13.00 do 15.30

  16. 6. od 13.00 do 15.30

  18. 6. od 12.30 do 15.30

 • Elevator Pitch – izkoristimo trenutek! – on-line izvedba

  Usposabljanje bo okrepilo veščine kratkega in jedrnatega komuniciranja, ki je v sodobnem poslovnem svetu postalo stalnica in nujnost. Prvi del bo preko praktičnih primerov namenjen predstavitvi ključnih elementov kratke predstavitve. V drugem delu boste imeli vsi udeleženci priložnost praktično preizkusiti pridobljeno znanje iz prvega dela, pri čemer boste prejeli povratno informacijo s strani ostalih udeležencev in predavatelja.

  Vsebina usposabljanja je namenjena vsem javnim uslužbencem, ki se pri delu pogosto srečujete s komunikacijo različnih vsebin različnim ciljnim skupinam, pri čemer tako vi kot tudi vaš sogovornik zavedata pomembnosti omejenega časa, ki ga imamo na voljo v različnih situacijah.

  Napovedani termini:

  Usposabljanje poteka prek orodja MS Teams.

  Predavatelj: Matej Golob

  Prosti termini: 9. junij 2020 (Delavnica poteka 2 dni, in sicer 9. in 11. junija od 9.00 do 11.30) 

 

Specifični cilji izvajanja programa so:

 • povečati zavedanje o pomembnosti inovativnosti v državni upravi v smislu spremenjenega načina dela s ciljem bolj agilnega in k učinkom usmerjenega odzivanja državne uprave na zahteve okolja;
 • pridobiti kompetence za kreativno reševanje izzivov in oblikovanje rešitev z uporabo različnih metod in pristopov ter z osredotočenostjo na uporabnika v središču;
 • pridobiti kompetence za drugačno komuniciranje (bolj učinkovito predstavljanje idej, rezultatov, idr.) in za vodenje skupinskih procesov komunikacije.
Iskalnik