Skoči do osrednje vsebine

S programom usposabljanj »Usposabljanje za inovativnost v državni upravi« želimo omogočiti spremembo načina dela, predvsem na področju reševanja problemov oziroma izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Usposabljanja so namenjena uslužbencem v javni upravi in potekajo v obliki delavnic s poudarjeno aktivno vlogo udeležencev. Vsebine so objavljene na spletnem portalu Upravne akademije.

Kako skrbimo za pridobitev novih veščin in dvig znanja?

Program je usmerjen v spreminjanje upravne kulture in pomeni korak k boljši kakovosti izvajanja funkcij države. Sestavljen je iz 9 samostojnih modulov (moduli so samostojni in prostovoljni), in sicer:

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije
 • Agilno delo – gremo v pravo smer
 • Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava
 • Kreativno pisanje- za bolj jasna in zanimiva sporočila
 • Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli

Do januarja 2020 se s je predmetnih vsebin usposabljalo že več kot 850 javnih uslužbencev!

Z oktobrom 2018 smo poleg že naštetih vsebin začeli z usposabljanji z naslednjimi moduli:

 • Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin
 • Evalvacija – kako vemo, da smo na pravi poti
 • Oblikovalsko razmišljanje oz. »Design Thinking«
 • Elevator Pitch – izkoristimo trenutek!

Specifični cilji izvajanja programa so:

 • povečati zavedanje o pomembnosti inovativnosti v državni upravi v smislu spremenjenega načina dela s ciljem bolj agilnega in k učinkom usmerjenega odzivanja državne uprave na zahteve okolja;
 • pridobiti kompetence za kreativno reševanje izzivov in oblikovanje rešitev z uporabo različnih metod in pristopov ter z osredotočenostjo na uporabnika v središču;
 • pridobiti kompetence za drugačno komuniciranje (bolj učinkovito predstavljanje idej, rezultatov, idr.) in za vodenje skupinskih procesov komunikacije.
Iskalnik