Skoči do osrednje vsebine

Kaj potrebujemo za inovativnost v državni upravi?

Program Usposabljanje za inovativnost v državni upravi

S programom usposabljanj Usposabljanje za inovativnost v državni upravi želimo omogočiti spremembo načina dela, predvsem na področju reševanja problemov oziroma izzivov in oblikovanja rešitev ter učinkovite komunikacije. Usposabljanja so namenjena uslužbencem v javni upravi in potekajo v obliki delavnic s poudarjeno aktivno vlogo udeležencev. Vsebine so objavljene na spletnem portalu Upravne akademije.

Sodelujemo z izkušenimi predavatelji s področja inovativnosti, kreativnega razmišljanja, agilnega dela, veščin komuniciranja, moderiranja, ki delavnice pripravijo interaktivno ter tako udeležencem omogočijo čim bolj pristno praktično preizkušanje pridobljenih znanj. Posebnost in hkrati prednost usposabljanj Inovativen.si je, da so za udeležence popolnoma brezplačna, saj so za čas trajanja projekta Inovativen.si financirana iz Evropskega socialnega sklada. Na ta način želimo omogočiti pridobitev novih znanj čim širšemu krogu javnih uslužbencev, ne glede na njihov status ali naziv, saj se zavedamo, da je ključ do boljših rezultatov v znanju in veščinah ter novih metodah, ki jih preko usposabljanj in praktičnega dela udeleženci preizkusijo tudi v praksi.

Glede na povratne informacije uporabnikov skušamo prilagoditi tudi ponudbo vsebin. Tako smo doslej nekatere module nadomestili z novimi, še uporabnejšimi vsebinami, nekatere pa smo zaradi uspešnosti predali v izvedbo Upravni akademiji in so na voljo kot usposabljanja iz rednega programa.

Do zdaj se je usposabljanj udeležilo že več kot 1000 javnih uslužbencev, ki so pridobili različne kompetence za bolj učinkovito in kreativno opravljanje nalog na delovnih mestih ter izboljšali njihove sposobnosti za soočanje z izzivi. Visoke ocene posameznih izvedb kažejo, da so udeleženci z usposabljanji zelo zadovoljni.

Pridobitev novih veščin in dvig ravni znanja

Program usposabljanj je usmerjen v spreminjanje upravne kulture in je korak k večji kakovosti izvajanja funkcij države.

Trenutno (do konca junija 2020) je program sestavljen iz devet modulov (moduli so samostojni in prostovoljni), in sicer:

 • Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije,
 • Agilno delo – gremo v pravo smer,
 • Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava,
 • Kreativno pisanje- za bolj jasna in zanimiva sporočila,
 • Osnove vizualizacije – hitro skiciranje in boljši prikaz misli,
 • Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin,
 • Evalvacija – kako vemo, da smo na pravi poti,
 • Oblikovalsko razmišljanje oziroma »Design Thinking«,
 • Elevator Pitch – izkoristimo trenutek!

V pripravi je nov program usposabljanj (2020–2023), ki bo na voljo že v drugi polovici leta 2020 in bo, tako kot obstoječi, za vse udeležence brezplačen. Prepričani smo, da bo tudi ta zanimiv za udeležence in bo nudil visoko dodano vrednost.

Specifični cilji izvajanja programa

 • povečati zavedanje o pomembnosti inovativnosti v državni upravi v smislu spremenjenega načina dela s ciljem bolj agilnega in k učinkom usmerjenega odzivanja državne uprave na zahteve okolja;
 • pridobiti kompetence za kreativno reševanje izzivov in oblikovanje rešitev z uporabo različnih metod in pristopov ter z osredotočenostjo na uporabnika v središču;
 • pridobiti kompetence za drugačno komuniciranje (bolj učinkovito predstavljanje idej, rezultatov) in za vodenje skupinskih procesov komunikacije.

Vsebine posameznih modulov in termini izvedbe

Veseli nas, da bomo kljub nastali situaciji, ki smo ji bili priča ob epidemiji COVID-19, z junijem ponovno lahko začeli z usposabljanji, ki bodo potekala bodisi v spletni različici (on-line) ali v živo (obliko izvedbe smo zapisali ob posameznih vsebinah). Za on-line izvedbo potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter ustrezno hitro internetno povezavo. Pred izvedbo usposabljanja vam pošljemo povezavo in gradiva. Vsa usposabljanja potekajo v spletnem orodju Microsoft Teams). 

  

Moderiranje – kaj je to in kako uspešno voditi skupinski proces komunikacije (izvedba v živo)

Izurjen moderator/facilitator usmerja več-deležniški dialog proti učinkovitim rezultatom. Izvor besede facilitator pomeni olajševanje procesa, besede moderator pa umerjanje različnih pogledov s ciljem najprej razumeti širšo sliko in šele nato snovati vzdržne rešitve.

Izkušeni moderator pomaga izluščiti namen in želene rezultate sestanka/srečanja, sodeluje pri razmisleku, koga vključiti v komunikacijski proces za bolj kakovostne rezultate. Zasnuje tudi potek skupinskega procesa skladno z nameni in cilji dogodka, ter izbere ustrezne pristope in metode za žetev rezultatov. 

Vse to boste udeleženci spoznali na usposabljanju, obenem pa se boste naučili uporabljati tehnike moderiranja za uspešnejšo komunikacijo in doseganje želenih rezultatov.   

Kreativno – lateralno razmišljanje – postanimo bolj ustvarjalna državna uprava (on-line izvedba)

Kreativno – lateralno razmišljanje je način, kako priti do novih idej. Pomeni drugačen način razmišljanja izven ustaljene poti. Tovrstno razmišljanje je vedno bolj pomembno, predvsem zaradi vedno večje kompleksnosti sveta in izzivov okoli nas. Če želimo učinkovito zaključevati dogovore in projekte ter posledično pripravljati boljše in trajnejše rešitve, je uporaba takšnega načina razmišljanja ključnega pomena.

Namen usposabljanja je seznanitev z metodami in modeli za snovanje in vrednotenje idej. Namerno snovanje novih idej je namreč zahtevno, zato boste udeleženci usposabljanja pridobili znanja in veščine, ki vam bodo v pomoč pri kreiranju idej in rešitev vaših konkretnih izzivov.  

Učinkovita predstavitev – naj se naše sporočilo vtisne v spomin (izvedba v živo)

Namen delavnice je krepitev veščin za pripravo in izvedbo učinkovite predstavitve. Na usposabljanju boste spoznali kako pripraviti in izvesti predstavitev, ki bo imela kar najboljšo sporočilnost, prednosti prestavitve skozi zgodbe, opredelitev in priprava načina predstavitve za posamezne ciljne skupine ter različne načine za pridobitev in ohranjanje pozornosti. Poudarek bo na praktičnih primerih.

Vsebina usposabljanja je namenjena vsem javnim uslužbencem, ki se pri delu pogosto srečujete s komunikacijo različnih vsebin različnim ciljnim skupinam.

Oblikovalsko razmišljanje oziroma »Design Thinking« (on-line izvedba)

Oblikovalsko razmišljanje je priljubljen način reševanja problemov oziroma izzivov, ker nam bolj približa potrebe uporabnika. Primeren je za odprte, nedorečene izzive z več možnimi rešitvami, kot so razvoj novega izdelka ali storitve, preoblikovanje poslovnih procesov, načrtovanje aktivnosti za zaposlene oziroma oblikovanje strategij in politik. Temelji na poglobljenem raziskovanju potreb uporabnika in testiranju prototipnih rešitev, vse s ciljem priprave optimalnih rešitev za vaše uporabnike.

Na usposabljanju boste udeleženci teoretične predstavitve kombinirali z diskusijami in obilico praktičnega dela. Ob koncu delavnice boste imeli udeleženci priložnost predstaviti prototipe svojih rešitev, ki jih boste v skupinah oblikovali tekom delavnice. Pridobljeno znanje vam bo v pomoč pri reševanju izzivov v vašem delovnem okolju.   

Elevator Pitch – izkoristimo trenutek! (on-line izvedba)

Usposabljanje bo okrepilo veščine kratkega in jedrnatega komuniciranja, ki je v sodobnem poslovnem svetu postalo stalnica in nujnost. Prvi del bo preko praktičnih primerov namenjen predstavitvi ključnih elementov kratke predstavitve. V drugem delu boste imeli vsi udeleženci priložnost praktično preizkusiti pridobljeno znanje iz prvega dela, pri čemer boste prejeli povratno informacijo s strani ostalih udeležencev in predavatelja.

Vsebina usposabljanja je namenjena vsem javnim uslužbencem, ki se pri delu pogosto srečujete s komunikacijo različnih vsebin različnim ciljnim skupinam, pri čemer tako vi kot tudi vaš sogovornik zavedata pomembnosti omejenega časa, ki ga imamo na voljo v različnih situacijah.