Skoči do osrednje vsebine

Inovativen.si je del globalnega dogodka OECD Government after Shock

V okviru združenega dogodka Partnerstva za spremembe in Upravljanje po šoku (Governance After Shock), ki je v organizaciji AmCham Slovenija in Ministrstva za javno upravo potekal v torek, je beseda tekla o izkušnjah z upravljanjem in delom v času kriznih razmer COVID-19 v javnem in zasebnem sektorju.

Spletni dogodek Upravljanje po šoku (Governance After Shock) je bil eden od več kot 65 lokalnih dogodkov po svetu, ki so potekali v sklopu letne konference OECD in katerih namen je vzpostaviti globalni dialog o potrebnih spremembah v delovanju vlad in sistemov državnih uprav. Ustvarili smo odprt pogovor o izkušnjah z upravljanjem in delom v času kriznih razmer covid-19 v javnem in zasebnem sektorju. Vzpostavili smo globalni dialog o potrebnih spremembah v delovanju vlad in sistemov državnih uprav, prav tako pa zavedanje o potrebnih spremembah v gospodarstvu. Identificirali smo sistemske in praktične spremembe za bolj uspešno soočanje s kompleksnimi družbenimi, gospodarskimi, podnebnimi in drugimi izzivi v prihodnosti. 

Več o dogodku lahko preberete v sporočilu za javnost po dogodku.

OECD deklaracija o inovativnosti v javnem sektorju sprejeta in potrjena s strani 40 držav

V okviru ministrskega zasedanja v Parizu na ravni OECD je bila zadnji teden v maju 2019 sprejeta in potrjena Deklaracija o inovativnosti v javnem sektorju, ki zagotavlja poenotenje delovanja in upravljanja na področju inovativnosti, zagotavlja skupna načela ter podpira širitev in izboljšanje upravljanja inovativnosti za obravnavanje različnih izzivov in izkoriščanje priložnosti za boljše delovanje. Slovenija je bila kot članica vpeta v pripravo besedila že od samega začetka.

Deklaracija temelji na večletnih izkušnjah in praksah vodilnih držav in strokovnjakov za inovativnost v javnem sektorju in 5 ključnih stebrov:

  1. Politična in finančna podpora inovativnosti, ki je v jedru vseh javnih storitev in del vsakdanjika javnega uslužbenca.
  2. Dvig kompetenc javnih uslužbencev za potrebe reševanja vse kompleksnejših izzivov.
  3. Podpora in spodbujanje javnih uslužbencev k preseganju ustaljenih načinov dela, eksperimentiranju ter testiranju novih pristopov za zagotavljanje boljših in trajnejših rešitev.
  4. Podpora sodelovanju in soustvarjanju z različnimi akterji družbe.
  5. Spodbujanje izmenjave in dostopnosti pridobljenih znanj in izkušenj s področja novih načinov delovanja.

Cilji in aktivnosti projekta Inovativen.si, ki ga vodimo in razvijamo na Ministrstvu za javno upravo, sledijo omenjenim stebrom, s sprejetjem deklaracije pa so tudi formalno postali zaveza vsem državam, da strmimo k zapisanemu ter uporabniku čim bolje približamo storitve.

Slovenska inovativnost se predstavi na Irskem

Na nivoju EU in OECD članic je 8. in 9. aprila potekal redni sestanek Nacionalnih kontaktnih točk v okviru OPSI OECD skupine. Izmed vseh sodelujočih držav je bila posebna sekcija namenjena Sloveniji in Estoniji, in sicer kot državama, kjer področje inovativnosti zelo hitro napreduje. Med drugim visoko rast in ugled v mednarodnem merilu pridobivamo na podlagi dosežka objavljenega števila naših dobrih praks v svetovnem merilu, ki so dosegljive preko OECD spletne platforme – od konca leta 2018 je tako objavljenih kar 8 primerov dobrih praks iz Slovenije, kar nas uvršča ob bok velesilam, kot so ZDA, UK, Finska in Avstralija.

4 vrste inovativnosti

Ste vedeli, da se v okviru OPSI (Observatory of Public Sector Innovation), ki deluje pod okriljem OECD, razvija model Innovation Facets Model, ki opredeljuje 4 vrste inovativnosti, in sicer glede na predpostavke iz okolja. Tako ločimo na eni strani med predvidljivim in na drugi strani med nepredvidljivim okoljem, med zavezami »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor«.

Omenjen model nam pomaga pri definiranju potrebnih aktivnosti za kasnejšo učinkovito implementacijo posameznih projektov.

Uporabljajo ga že države, kot so Kanada, Avstralija, Skandinavske države in Irska.