GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vstopamo v 6. krog Partnerstva za spremembe

Ker se zavedamo, da izzivov nikoli ne manjka, v sodelovanju z AmCham Slovenija nadaljujemo s programom Partnerstvo za spremembe in tudi v 6. krogu odpiramo natečaj za reševanje izzivov Povezani za akcijo

5. krog: Povezani za akcijo

Partnerstvo za spremembe je nacionalna platforma sodelovanja. Je program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju s ciljem prenosa in uporabe dobrih idej, praks in uporabnih rešitev. Gre za program, kjer zaposleni v javni upravi in gospodarstvu skupaj premikamo meje, rušimo stereotipe in ustvarjamo pozitivne zgodbe ter dokazujemo, da sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom na nov, drugačen in inovativen način deluje.

Partnerstvo za spremembe je skozi prvih pet krogov s spreminjanjem miselnosti, učenjem in spodbujanjem sodelovanja in krepitvijo vloge posameznika uvedel koncept inovativnega soustvarjanja v slovenski družbi, kot ga še ni bilo. Razkorak med javnim in zasebnim sektorjem se vse prevečkrat zdi prevelik, pobudnikoma projekta, AmCham Slovenija in Ministrstvu za javno upravo, pa je uspelo skoraj nemogoče, saj sta povezala Slovenijo v sodelovanju in spisala zgodbo, ki je prinesla le dobre rezultate.

Program Partnerstvo za spremembe je prva priznanja dobil tudi v tujini. Leta 2016 je program s strani mreže AmChams in Europe, 44 AmChamov iz Evrope in Evrazije, prejel nagrado Creative Network Award za najboljšo prakso. Julija 2016 smo program Partnerstvo za spremembe prijavili na razpis OECD za inovacije v javnem sektorju, kjer iščejo globalno zanimive zgodbe. Med več kot 150 prispelimi prijavami smo se uspeli uvrstiti v ožji izbor in se predstavili na eni izmed največjih letnih vladnih konferenc februarja 2017 v Dubaju. Številne države so nad programom navdušene in si želijo, da bi ga implementirale.

Uspešno zaključen 5. krog partnerstva za spremembe

Konec maja sta Ministrstvo javno upravo AmCham Slovenija pripravila zaključno prireditev petega kroga projekta Partnerstvo za spremembe, ki prinaša vpeljavo izboljšav delovanja ter izmenjavo zaposlenih med javnim in zasebnim sektorjem. Vsi udeleženci so bili enotnega mnenja, da so s sodelovanjem dosegli pomembne izboljšave.

Izmenjave so se začele 15. aprila, končale pa se bodo do konca septembra. V povprečju posamezna izmenjava traja en teden, v izmenjavah pa je že sodelovalo 15 organov javne uprave s 37 zaposlenimi in 32 podjetij z 21 zaposlenimi. Skupaj se je tako izmenjalo kar 58 zaposlenih, kar je največ doslej. Številka pa bo na koncu še večja, saj nekaj izmenjav še urejamo in se bodo zgodile do konca septembra. Z izmenjavami se krepi sodelovanje, zaupanje, izmenjajo se številne dobre izkušnje in ideje, s tem pa vsakič znova dokazujemo, da želimo in zmoremo preseči stereotipe in dosegati spremembe na bolje.

Na zaključni prireditvi so bili predstavljeni tudi vsi trije izzivi, s katerimi so se sodelujoči v projektu ukvarjali zadnjih osem mesecev. Izziv "Učitelj sem/Učiteljica sem - Primeri dobrih praks učiteljev v osnovnih šolah" je predstavila pobudnica projekta Deana Jezeršek iz podjetja LanguageSitter. Projekt po njenih besedah išče učitelje, ki svoj poklic dojemajo kot poslanstvo in ki naredijo "tisto nekaj več za svoje učence". Projekt, v katerega je vključenih že več kot 80 učiteljev, učiteljskemu poklicu vrača ugled.

Izziv "Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja - preprosta naloga, ki jo zmore vsak", ki ga je prijavila Upravna enota Šmarje pri Jelšah, sta predstavili načelnica te upravne enote Jasna Junkar in vodja glavne pisarne Andreja Krumpak. V sodelovanju z javno upravo (preko projekta STOPbirokraciji.si) in gospodarstvom je bila dosežena sprememba zakonodaje na področju gradbenih dovoljenj, po kateri bodo zahteve za gradbeno dovoljenje odslej med drugim izpisovali projektanti.

Izziv "Povečanje dosega oziroma uporabe e-storitev javne uprave", ki ga je prijavila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), pa je predstavila direktorica Ajpesa Mojca Kunšek. Ajpes je v času projekta na različne načine ozaveščal javnost o svojih storitvah, se povezoval z različnimi deležniki in tako dejansko povečal uporabo e-storitev, pri čemer z začetim delom še nadaljevali.

Partnerstvo za spremembe je program, ki se vsako leto nekoliko nadgrajuje in preoblikuje, so pa prav izmenjave med zaposlenimi stalnica, na kateri program temelji od samega začetka. Skozi izmenjave namreč vsako leto znova spoznavamo, da se lahko eni od drugih veliko naučimo, izmenjamo mnoge dragocene izkušnje in se na ta način bolje razumemo, gradimo zaupanje, izboljšamo odnose.

Kako vse skupaj poteka?

Preko različnih izzivov v vsakem izmed krogov skušamo povečati kakovost življenja in izboljšati poslovno okolje v Sloveniji. V letošnjem letu smo nadaljevali s 5. krogom, v katerem smo  k sodelovanju povabili organizacije (gospodarska združenja, občine, nevladne organizacije, javne zavode, zasebne zavode, ustanove, organe javne uprave, izobraževalne in znanstvene inštitucije, …), ki verjamejo v vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje, in ki želijo v sodelovanju spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje.

Projekt Partnerstvo za spremembe se bo nadaljeval tudi v 6. krog, ki se bo začel jeseni letos.Vse prijavnice bo kot doslej pregledala komisija "navdiha" za partnerstvo in izbrala največ pet izzivov, katerih rešitev bi po njihovem mnenju pripomogla k večji kakovosti življenja in izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji. Skupaj se bomo še naprej učili sodelovati na inovativen, odgovoren, drzen in igriv način ter ob tem nizali pozitivne učinke za Slovenijo, pomemben pa bo predvsem obseg soustvarjanja, torej koliko ljudi se bo pri reševanju izziva povezalo in na koliko ljudi bo to imelo pozitiven učinek.

Program na strani javne uprave koordinira Ministrstvo za javno upravo, na strani gospodarstva pa AmCham Slovenija. Izvedbo posameznega izziva vodijo tiste organizacije, katerih izzivi bodo izbrani za reševanje, vsakemu od izbranih izzivov pa bomo zagotovili tudi mentorja, ki bo spremljal in usmerjal njihovo delo.

Več si lahko preberete tudi na spletni strani www.partnerstvozaspremembe.si.