Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik (SOP). Namen projekta je omogočiti razvoj celovitih rešitev preko participativnega eksperimentiranja na področju politik in ukrepov pilotnega inoviranja v javnem sektorju in tako podpreti procese odločanja.
Skupina ljudi gleda na zaslonu prikazane statistične podatke v obliki kroga

Evropska sredstva za projekt Stičišče za oblikovanje politik (SOP) | Avtor: Freepik

Cilj je ustvariti »laboratorijsko« okolje, v katerem bodo pripravljavci politik in deležniki raznolikih ozadij (nevladne organizacije, skupine državljanov, strokovne organizacije, univerze in raziskovalni centri ter podjetja) v sodelovanju oblikovali, prototipirali in testirali inovativne politike, predpise in javne storitve za spodbujanje prehoda v krožno in nizkoogljično gospodarstvo in družbo, gradili institucionalne zmogljivosti za participativno eksperimentiranje in inoviranje v javnem sektorju ter spremljali in merili vpliv izvedenih ukrepov z ustreznimi metodami raziskovanja in analitike za boljše razumevanje stanja in vidnosti sprememb.

Upravičenec do finančnega prispevka za projekt je Ministrstvo za javno upravo. Projekt SOP se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Zelena preobrazba  za podnebno nevtralnost«. Projekt zasleduje specifični cilj Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR). Gre za ukrep spodbujanja storitev podpornega okolja za zeleni in digitalni prehod preko stičišča za oblikovanje politik.

Za projekt v skupni vrednosti 3.300.014,69 evra bo ESRR prispeval dobra 2,35 milijona evrov, natančneje 2.356.700 milijonov evrov.