Skoči do osrednje vsebine

Mikrodokazila – družba znanja v praksi kot prvi izziv Stičišča za oblikovanje politik

V okviru kohezijskega projekta Stičišče za oblikovanje politik (SOP) smo se odzvali pobudi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter sprejeli reševanje izziva – oblikovanje čim bolj enotnega razumevanja mikrodokazil kot novega orodja v podporo vseživljenjskemu učenju.
Predavatelj stoji in predava, v predavalnici pa sedijo udeleženci delavnic

Udeleženci delavnic so s pomočjo sodobnih metod moderiranja razprave soustvarili simulacijo celotnega procesa mikrodokazil | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Reševanja izziva smo se lotili na način, ki temelji na participaciji in soustvarjanju rešitev s strani ključnih deležnikov na inovativen način.

V Sloveniji se trenutno na področju visokega šolstva v okviru Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (del Načrta za okrevanje in odpornost) izvaja 38 pilotnih projektov, ki med drugim vzpostavljajo temelje za oblikovanje ekosistema vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu ter razvijajo, oblikujejo in pilotno izvajajo oziroma testirajo krajša izobraževanja, ki (lahko) vodijo do mikrodokazil.

Mnogi deležniki so pri svojem delu že močno vključeni v nastajajoči ekosistem in se zavedajo tako nevarnosti različnega oziroma pomembnosti enotnega razumevanja definicije, kot tudi priložnosti, ki jih mikrodokazila prinašajo.

Stičišče za oblikovanje politik je z izvedbo dveh delavnic, na katerih so sodelovali predstavniki 19 vladnih in nevladnih organizacij, podprlo proces razprave in oblikovanja čim bolj enotnega razumevanja skupnega okvira izvajanja mikrodokazil na nacionalni ravni.

Udeleženci delavnic so s pomočjo sodobnih metod moderiranja razprave soustvarili simulacijo celotnega procesa mikrodokazil, identificirali ključne deležnike in njihove vloge, prepletanje in prekrivanje posameznih aktivnosti, kritične točke in vrzeli celotnega procesa. Ključno izhodišče je bilo zagotavljanje kakovosti ter usmerjenost na uporabnika. Popis simulacije procesa, izkušenj, tveganj in definicij bo v naslednjem koraku predstavljal pomembno izhodišče za prilagajanje tako dela samih institucij kot tudi zakonodaje.

V naslednjih tednih bomo nadaljevali z delom, in sicer bo posebna pozornost namenjena prav reševanju kritičnih točk.

Udeleženci delavnic so pozdravili način participativnega soustvarjanja in potrdili, da skupaj vemo in zmoremo bistveno več kot pa vsaka posamezna institucija sama.