Skoči do osrednje vsebine

Organizacije, ki začenjate z vpeljavo modela CAF, se želite razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem si želite pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki so potrebna izboljšav. Model CAF vam lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko še prilagodite svojim specifičnim potrebam in okoliščinam.

Vpeljava modela CAF

Pri vpeljavi modela CAF v organizacijo ima zelo pomembno vlogo predstavnik vodstva za kakovost (PVK), ki ga imenuje odgovorna oseba v organizaciji z namenom, da spremlja aktivnosti na področju izvajanja sistemov vodenja kakovosti (SVK) v organizaciji in tako vodstvu zagotavlja tudi povratne informacije. Pri projektu vpeljave modela CAF pa je predstavnik vodstva za kakovost tudi vezni člen med Ministrstvom za javno upravo, ki je nosilec in koordinator aktivnosti za vpeljavo modela CAF, in vodstvom organizacije.

Proces vpeljave modela CAF v organizacijo se začne z odločitvijo vodstva za začetek samoocenjevanja. Vodstvo imenuje samoocenjevalno skupino, sestavljeno iz predstavnika vodstva za kakovost in nekaj članov, ki se najprej udeležijo usposabljanja o osnovah modela CAF, da lahko pristopijo k postopku samoocenjevanja. Skupina pripravi zaključno poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja in osnutek akcijskega načrta izboljšav. Oba dokumenta potrdi vodstvo, ki tudi imenuje odgovorno osebo za spremljanje izvajanja akcijskega načrta in načrtuje termin naslednjega samoocenjevanja.

Deset korakov do izboljšanja organizacij z modelom CAF – shema

Strokovna podpora Ministrstva za javno upravo

Strokovni sodelavci ministrstva (Sektorja za odpravo administrativnih ovir, boljšo zakonodajo in kakovost v javnem sektorju Direktorata za lokalno samooupravo, nevladne organizacije in politični sistem), bomo vsem organizacijam, ki se boste odločile vpeljati model v poslovanje, nudili strokovno podporo. Prav tako lahko za tiste organizacije, ki bodo pristopile k izdelavi samoocenitve, organiziramo brezplačna usposabljanja in delavnice za ocenjevalne time.

Strokovna podpora obsega predstavitev modela CAF in procesa vpeljave modela vodstvu organizacije oziroma motivacijsko srečanje, stalno spremljanje poteka projekta, sodelovanje s člani samoocenjevalnega tima ter pomoč v vseh fazah izvajanja samoocene, vsaj dve srečanji s predstavnikom vodstva za kakovost in obveščanje o novostih s področja kakovosti.