Skoči do osrednje vsebine

Vpeljava modela CAF

Organizacije, ki začenjate z vpeljavo modela CAF, se želite razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem si želite pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki so potrebna izboljšav. Model CAF vam lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko še prilagodite svojim specifičnim potrebam in okoliščinam.

Pri vpeljavi modela CAF v organizacijo ima zelo pomembno vlogo predstavnik vodstva za kakovost (PVK), ki ga imenuje odgovorna oseba v organizaciji z namenom, da spremlja aktivnosti na področju izvajanja sistemov vodenja kakovosti (SVK) v organizaciji in tako vodstvu zagotavlja tudi povratne  informacije. V projektu vpeljave modela CAF pa je PVK tudi vezni člen med Ministrstvom za javno upravo, ki je nosilec in koordinator aktivnosti za vpeljavo modela CAF in vodstvom organizacije.

Proces vpeljave modela CAF v organizacijo se začne z odločitvijo vodstva za začetek samoocenjevanja. Vodstvo imenuje samoocenjevalno skupino, sestavljeno iz PVK in nekaj članov, ki se najprej udeležijo usposabljanja o osnovah modela CAF, da lahko pristopijo k postopku samoocenjevanja. Skupina pripravi  zaključno poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja in osnutek akcijskega načrta izboljšav. Oba dokumenta potrdi vodstvo, ki tudi imenuje odgovorno osebo za spremljanje izvajanja akcijskega načrta in načrtuje termin naslednjega samoocenjevanja.

Strokovna podpora Ministrstva za javno upravo

Strokovni delavci Urada za razvoj, Sektorja za kakovost bomo vsem organizacijam, ki se bodo odločile vpeljati model v poslovanje nudili strokovno podporo. Prav tako bomo organizirali brezplačna usposabljanja in delavnice po modelu CAF za ocenjevalne time za tiste organizacije, ki bodo pristopile k izdelavi samoocenitve.

Strokovna podpora sodelavcev MJU obsega predstavitev modela CAF in procesa vpeljave modela vodstvu organizacije oziroma motivacijsko srečanje, stalno spremljanje poteka projekta, sodelovanje s člani samoocenjevalnega tima in pomoč v vseh fazah izvajanja samoocene, vsaj dve srečanji PVK in obveščanje o novostih s področja kakovosti.

Iskalnik