Skoči do osrednje vsebine

EIPA

Na mednarodnem področju, predvsem na področju modela CAF, največ sodelujemo z Evropskim inštitutom za javno upravo EIPA (European Institute of Public Administration). EIPA in predvsem njen center za CAF (CAF Resource Centre) je  skrbnik modela in skrbi za njegovo stalno nadgrajevanje. Prav tako vodi bazo vseh uporabnikov, ki jih je v evropskem javnem sektorju že več kot štiri tisoč. Poleg tega se EIPA ukvarja še z usposabljanji za področje javnih zadev in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks med državami.

Vsaka država članica EU in tudi nekatere druge države imajo predstavnika – CAF nacionalnega koordinatorja, ki sodeluje z EIPA in je zadolžen za širjenje modela CAF v organizacije javnega sektorja. Predstavniki držav se vsaj dvakrat letno srečujejo v okviru delovnih sestankov (CAF Working Group Meeting), kjer obravnavajo aktualne teme s področja uporabe modela CAF v organizacijah javnega sektorja.

V Sloveniji je zagotovljeno predstavništvo v okviru Ministrstva za javno upravo: