Skoči do osrednje vsebine

EIPA in mreža nacionalnih koordinatorjev CAF

Na mednarodnem področju, predvsem na področju modela CAF, največ sodelujemo z Evropskim inštitutom za javno upravo EIPA (European Institute of Public Administration). EIPA in predvsem njen center za CAF (CAF Resource Centre) je  skrbnik modela in skrbi za njegovo stalno nadgrajevanje. Prav tako vodi bazo vseh uporabnikov, ki jih je v evropskem javnem sektorju že več kot štiri tisoč. Poleg tega se EIPA ukvarja še z usposabljanji za področje javnih zadev in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks med državami.

Vsaka država članica EU in tudi nekatere druge države imajo predstavnika – CAF nacionalnega koordinatorja, ki sodeluje z EIPA in je zadolžen za širjenje modela CAF v organizacije javnega sektorja. Predstavniki držav se vsaj dvakrat letno srečujejo v okviru delovnih sestankov (CAF Working Group Meeting), kjer obravnavajo aktualne teme s področja uporabe modela CAF v organizacijah javnega sektorja.

Srečanje CAF nacionalnih koordinatorjev- prvič pod slovensko taktirko

Vsake pol leta, kot se menja tudi predsedovanje Svetu EU, se na rednem srečanju sestanejo člani mednarodne CAF mreže, sestanek pa običajno pripravi predsedujoča država ob podpori CAF centra pri EIPA. Tokrat smo bili torej na vrsti mi. Sestanek je bil 3. novembra 2021, udeležilo se ga je 40 udeležencev iz 19 držav razširjene evropske CAF družine. Uvodoma je udeležence pozdravil minister Koritnik.

»Številne organizacije so v času krize dokazale, da skrb za kakovost ni breme, temveč edina možna strategija za izhod iz krize. Organizacije, ki imajo načela odličnosti zapisana v svojem DNK, se iz krize bolje izkopljejo,« je v uvodnem nagovoru poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik ter dodal, da takšne organizacije razumejo vlogo vodstva, učinkovito načrtujejo, razmišljajo strateško in znajo upravljati svoje vire ter partnerstva, hkrati pa prilagajajo procese potrebam svojih zaposlenih in odpirajo prostor za sodelovanje, s čimer krepijo zaupanje, spodbujajo vključevanje ter imajo pogum za spremembe. »Slovenija verjame v Skupni ocenjevalni okvir – model CAF in ponosen sem na podatke, ki kažejo, da imamo v našem javnem sektorju trenutno 104 organizacije, ki za svoj razvoj uporabljajo ta model,« je še dejal Koritnik.

Slovenija je v okviru programa predstavila spodbudne rezultate in ugotovitve najnovejše raziskave o učinkih uporabe modela CAF na upravljanje z zaposlenimi v organizacijah javne uprave, ki dokazujejo povezavo med uporabo modela in pozitivnimi učinki na upravljanje z zaposlenimi. Udeleženci so se seznanili tudi z rezultati in priporočili iz študije o upravljanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi, ki jo je izvedlo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z OECD.

Portugalski kolegi so predstavili izsledke študije o vplivih modela CAF na učinkovitost delovanja javnih organizacij, kot jih vidijo CAF strokovnjaki, pa tudi opravljeno delo pri prilagajanju modela CAF 2020 za potrebe šolstva.

Srečanje je zaokrožil prispevek OECD s projektom »Krepitev odpornosti javne uprave po krizi pandemije Covid-19 s pomočjo modela CAF«, katerega rezultate pričakujemo prihodnje leto, njegov namen pa je iz nastalih praks nasloviti nove načine odzivanja in nove rešitve delovanja organizacij javne uprave.

V Sloveniji je predstavništvo v mednarodni mreži CAF nacionalnih koordinatorjev zagotovljeno v okviru Ministrstva za javno upravo: