Skoči do osrednje vsebine

Za širjenje in krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjave dobrih praks na vseh ravneh javne uprave v okviru projekta organiziramo različne dogodke, konference kakovosti, tematska srečanja uporabnikov modela CAF, motivacijska in druga srečanja.
skupinska slika prejemnikov priznanj CAF 2019

Prejemniki priznanj CAF za leto 2019 | Avtor MJU

Slovesne podelitve priznanj

V okviru projekta uporabnikom modela CAF podeljujemo listine oziroma priznanja Začetnik CAF in Uporabnik CAF. Priznanja podeli minister za javno upravo na posebni slovesnosti slovesnosti, običajno v januarju.

Praznik kakovosti 2020 - priznanja CAF za leto 2019, januar 2020

Minister za javno upravo Rudi Medved je skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem podelil priznanja uporabnikom modela kakovosti CAF v letu 2019. Na svečanosti 16. januarja 2020 smo tako že tretjič podelili priznanja Začetnik CAF in Uporabnik CAF, zlato priznanje Uspešen uporabnik CAF pa je bilo letos podeljeno prvič. Minister je v svojem govoru poudaril, da so vsi dosedanji prejemniki priznanj zmagovalci, ki naj bodo vlečni konji in zgled ter motivacija še za druge, ki modela CAF še niso uvedli v svoje delovanje.

Letos je bilo prvič podeljeno zlato priznanje Uspešen uporabnik CAF, ki so ga prejele tiste organizacije, ki so sodelovale v prvem rednem postopku Zunanja povratna informacija – CAF EPI: UE Celje, UE Dravograd, UE Krško, UE Velenje in UE Zagorje ob Savi. Posebej smo se zahvalili tudi zunanjim ocenjevalcem CAF EPI, ki so bili svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomemben člen v tem projektu: Alenki Burnik, Nataši Čelik Žakelj, Nini Hadžimulić, Eleni Hari Pertovt, Majdi Meško, Damijani Miklavčič, Gordani Mikunovič, Barbari Peharc, Sari Pernuš, Tereziji Povše Pesrl, Janji Sever Gombač, Tatjani Trček, Jelku Urbančiču in Sebastijanu Venigerju.

Organizacije, ki so v letu 2019 izvedle ponovno redno samooceno in tako prepoznale dodano vrednost modela CAF k izboljšanju delovanja, so prejele priznanje Uporabnik CAF: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, UE Ajdovščina, UE Brežice, UE Cerknica, UE Izola, UE Koper, UE Laško, UE Lendava, UE Ljutomer, UE Murska Sobota, UE Ormož, UE Piran, UE Ruše, UE Šentjur pri Celju, UE Sežana, UE Slovenska Bistrica, UE Škofja Loka, UE Tržič, UE Vrhnika in UE Žalec.

Na podelitvi so priznanja Začetnik CAF prejele organizacije, ki so v letu 2019 samooceno izvedle prvič: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja, Finančna uprava RS, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Občina Razkrižje, Razvojna agencija – Rod Ajdovščina, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Urad RS za nadzor proračuna.

Celoten dogodek so nadgradili tudi mladi glasbeniki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Novica in fotografije iz slovesne podelitve priznanj - 16. 1. 2020.

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2019

V četrtek, 17. januarja 2019 je minister za javno upravo Rudi Medved na posebni slovesnosti podelil priznanja uporabnikom modela CAF in diplome prijaviteljem v 2. pilotnem projektu zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF – CAF EPI. Minister je čestital za pogum in vztrajnost pri uporabi modela CAF, ki ima zelo pomembno vlogo pri večji vključenosti zaposlenih, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji organizacije. Model omogoča tudi izmenjavo dobrih praks, zelo velik poudarek pa je na vključevanju zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb. Ob tej priložnosti se je minister zahvalil tudi predstavnikom vodstev za kakovost in vodjem samoocenjevalnih skupin, ki so vez med zaposlenimi in vodstvom organa, kakor tudi vez med organom in Ministrstvom za javno upravo. Posebno pohvalo je izrazil tudi upravnim enotam, ki so v uvajanju sistemov vodenja kakovosti zelo uspešne.

Na podelitvi so priznanja Začetnik CAF prejeli organi, ki so samooceno prvič izvedli v letu 2018: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Občina Postojna, UE Litija, Občina Žalec, Občina Slovenske Konjice, Generalna policijska uprava, Urad vlade RS za komuniciranje, Občina Tržič, Občina Dobrovnik, Direkcija RS za infrastrukturo, Arhiv RS in Občina Komen.

Upravne enote, ki so v letu 2018 izvedle ponovno redno samooceno so prejele priznanje Uporabnik CAF. To so upravne enote Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Metlika, Radlje ob Dravi, Radovljica, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Zagorje ob Savi.

Diplomo za sodelovanje v 2. pilotnem projektu CAF EPI pa so prejele upravne enote: Idrija, Celje, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Logatec, Maribor, Ljutomer, Trbovlje Ptuj, Ribnica, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Ormož.

Ob koncu je bila zahvala ministrstva namenjena tudi zunanjim ocenjevalcem CAF EPI, ki so s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami predstavljali pomemben člen v tem projektu.

Celoten dogodek je na zanimiv način povezoval moderator, ki je skozi plesne točke argentinskega tanga prikazal osem načel odličnosti, kot tudi stopnje uvajanja modela CAF v organ – od začetnika, preko uporabnika, do stopnje, kjer organ »svojo podobo na ogled postavi«.

Novica in fotografije iz slovesne podelitve priznanj - 17. 1. 2019 (arhivska stran).

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2018

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je na posebni slovesnosti 16. januarja 2018 prvič podelil priznanja za uporabnike modela CAF. Minister je v uvodnem nagovoru zbranim čestital in poudaril pomen organiziranega, celovitega in standardiziranega preverjanja kakovosti organov javne uprave, ki pomaga na poti nenehnega izboljševanja. Izpostavil je vlogo vsakega posameznega javnega uslužbenca, ki s svojim odgovornim in inovativnim delom prispeva k boljšemu življenju prebivalcev Slovenije.

Priznanje Začetnik CAF so prejeli organi, ki so v letu 2017 prvič izvedli samooceno: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Generalni sekretariat Vlade RS.

Priznanje Uporabnik CAF je prejelo 25 upravnih enot. Prve samoocene po modelu CAF so bile izvedene že leta 2002 in pionirke v tem so prav upravne enote. Tokrat so priznanje prejele tiste, ki so redno samooceno po modelu CAF izvedle v letu 2017, in sicer UE Celje, UE Črnomelj, UE Domžale, UE Hrastnik, UE Idrija, UE Ilirska Bistrica, UE Kranj, UE Ljutomer, UE Logatec, UE Maribor, UE Mozirje, UE Nova Gorica, UE Novo mesto, UE Pesnica, UE Postojna, UE Ptuj, UE Ravne na Koroškem, UE Ribnica, UE Slovenj Gradec, UE Slovenske Konjice, UE Šentjur pri Celju, UE Tolmin, UE Trbovlje, UE Trebnje, UE Žalec.

Slovesnost je s svojim razmišljanjem o osebni predanosti kakovosti in izboljševanju dopolnila uslužbenka Ministrstva za javno upravo, Tatjana Mizori Zupan, prejemnica evropske nagrade za kakovost Georges Borel Award.

Novica in fotografije iz slovesne podelitve priznanj - 18. 1. 2018 (arhivska stran).

Konference kakovosti in Evropski kongresi kakovosti

29. konferenca kakovosti na daljavo- Kakovost v novi dobi, dobi domišljije (november 2020)

Ko smo januarja 2020 v programskem odboru konference zastavili koncept in naslov konference kakovosti, si nismo niti predstavljali, koliko domišljije bomo potrebovati za normalno delovanje v letu koronavirusa.  Tako kot pri vseh dogodkih, katerih ključni del je medsebojno druženje, spoznavanje, izmenjava izkušenj in mnenj, je bilo načrtovanje konference kot virtualnega dogodka velik izziv, negotov vse do konca. Kljub temu je 11. in 12. novembra 2020 virtualna konferenca postregla  z dobro mero zanimivih prispevkov. Konferenco je odprl minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je poudaril zavezanost ministrstva, da odgovori na izzive nove realnosti. Na sekciji, posvečeni področju kakovosti v javnem sektorju, smo se ukvarjali z rezultati in učinki, ki jih je imela uvedba modela CAF na delovanje mestne uprave Dunaj. Z eksotičnih Zelenortskih otokov se nam je javil predstavnik Organizacije ZN za industrijski razvoj (UNIDO) in predstavil projekt uvajanja CAF kot orodja za večjo odzivnost  državnih organov za potrebe podjetij in tako povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Predstavniki  Evropskega inštituta za javno upravo pa so predstavili prenovljen model CAF 2020 in delovanje mednarodne mreže  CAF nacionalnih koordinatorjev, v kateri sodeluje že več kot 30 držav.

V nadaljevanju pa so predstavniki različnih slovenskih organov javne uprave predstavili nekaj projektov, s katerimi se trudimo čim bolj približati potrebam in pričakovanjem državljanov in podjetij (enotna kontaktna točka za podjetnike SPOT, razvoj sistemov zaupanja SI-TRUST, izboljšanje razumevanja delovanja sodišč…).

Udeležencev na konferenci je bilo skupaj 173, samo sekcijo javna uprava je spremljalo 88 slušateljev, ki so ob koncu pohvalili tako izvedbo kot izbor prispevkov. Zaključili smo z željo, da se konferenca kakovosti vrne k originalni zasnovi dogodka v živo, ki vendarle ponuja povsem drugačno izkušnjo, saj medsebojnega druženja in spoznavanja ne more nadomestiti nobena tehnologija.

28. Konferenca kakovosti (Portorož, november 2019)

Kot že nekaj let doslej, sta tudi letos Ministrstvo za javno upravo in Slovensko združenje za kakovost in odličnost stopila skupaj pri organizaciji tradicionalne letne konference kakovosti, ki v dveh dneh poveže kakovostnike iz različnih področjih in sektorjev ter omogoča medsebojno druženje, izmenjavo izkušenj in naslavlja pomembna vprašanja s področja kakovosti. Letos je bilo v središču zaupanje in trajnostni razvoj, zato je konferenca, ki je potekala 20. in 21. novembra 2019 v Portorožu, nosila naslov S kakovostjo do zaupanja in trajnostnih rezultatov. O težavah z nizko stopnjo zaupanja v državne institucije je v uvodnem nagovoru in v okviru okrogle mize spregovorila tudi državna sekretarka Ministrstva za javno upravo Mojca Ramšak Pešec. Način delovanja javnega sektorja je ključen za povečanje zaupanja državljank in državljanov v javne institucije in za dvig konkurenčnosti gospodarstva. Po podatkih Eurobarometra pa je zaupanje v javne institucije v Sloveniji med najnižjimi med članicami EU, in še naprej pada. Da bi trend obrnili navzgor, se morajo javne politike hitreje odzivati na spremembe in izzive ter tako zagotavljati kakovostne storitve za državljane in spodbudno poslovno okolje.

Vsebinsko raznolika sekcija o javnem sektorju je požela veliko zanimanja. Začela se je s sporočilom, ki je prvi dan konference na plenumu požel aplavz: Javni sektor je vreden zaupanja, zaupajte nam! A hkrati je bila skupna ugotovitev govorcev iz različnih področij javnega sektorja, da si moramo ves čas prizadevati, da to zaupanje tudi upravičimo. Pri vodenju zaposlenih je bilo pomembno sporočilo, da so vodje tisti, ki lahko bistveno vplivajo na zadovoljstvo, pripadnost in učinkovitost zaposlenih. Zaposleni namreč želijo biti del zgodbe, želijo se poistovetiti s cilji, vizijo organizacije, zato je pomembno, da so vključeni. Pri storitvah za državljane pa je ključno povezovanje in sodelovanje – ne le znanosti in gospodarstva, ampak tudi znanosti in javnega sektorja. Kajti znanost je tista, ki s svojimi rešitvami za marsikateri izziv našega časa lahko ponudi odgovor, s katerim bistveno izboljšamo kakovost življenja.

Tudi v drugih sekcijah se je zvrstilo veliko prispevkov iz javnega sektorja, sodelavci Ministrstva za javno upravo smo na primer predstavili tudi kompetenčni model za državno upravo in razvoj storitev na portalu e-Uprava. 

Zaradi dobrega sodelovanja med organizatorjema konference se je konference brez plačila kotizacije udeležilo sto javnih uslužbencev, prosta mesta so bila razprodana v nekaj dneh.

Novica in fotografije iz konference SZKO 2019.

63. Evropski kongres kakovosti EOQ (Lizbona, oktober 2019)

Letošnji, že 63. Evropski kongres kakovosti, je potekal oktobra 2019 v Lizboni, z okoli 600 udeleženci iz 52 držav.

Nosilna tema kongresa je bila predpostavka, da se s četrto industrijsko revolucijo, vseprisotno digitalizacijo, kompleksnostjo in s tem povezanimi družbenimi spremembami nujno spreminjajo tudi koncepti in prihodnji razvoj sistemov vodenja kakovosti. Kakšna bo torej Kakovost 2030? To je poskušalo analizirati kar 125 predavateljev na dveh plenarnih zasedanjih in v 25 strokovnih sekcijah.

Kaj torej lahko pričakujemo od prihodnjega razvoja sistemov kakovosti in kateri so tisti dejavniki, ki bodo na to najbolj vplivali? Potrebno se bo vesti agilno, saj so nujne stalne, hitre prilagoditve spremembam v realnem času. Pomembno vlogo bodo imele velike količine podatkov, ki jih lahko zajemamo in analiziramo s pomočjo sodobne tehnologije. Analiziranje za nazaj ni več smiselno, z obiljem podatkov lahko predvidevamo, kaj nas čaka v prihodnje. Krožnost in trajnost postajata imanentna vsem procesom, storitvam in proizvodom. Vsaj toliko kot skrb za okolje bo pomembna tudi družbena odgovornost, še posebej skrb za zaposlene in lokalno okolje, v katerem organizacija deluje. V prihodnje lahko pričakujemo še pomembnejšo vlogo (digitalnega) uporabnika, ki že zdaj s samo enim klikom lahko menja storitve, proizvode in ponudnike, preko družbenih omrežij pa svoje mnenje deli s celim svetom. Nenazadnje, še bolj kot doslej bo potrebno, da ima vsaka organizacija jasno opredeljene vrednote, vizijo, poslanstvo.

Podobno kot koncept kakovosti se spreminja tudi vloga in pomen kakovostnikov. Potreba po klasičnih skrbnikih kakovosti je manjša, zato se morajo ti naučiti novih veščin. Fokus se obrača od odpravljanja težav v preprečevanje težav, za kar pa so potrebna nova znanja, kot so statistično analiziranje, procesni nadzor, sodelovanje, digitalne veščine. Poslovna odličnost 4.0 bo prerasla zgolj upoštevanje pravil in standardov, saj bo morala upoštevati tudi etičnost ravnanja v časih, ko se soočamo z okoljsko krizo, krizo vrednot in zaupanja. Celovitost in dolgoročnost, vključevalnost, novi načini razmišljanja, sprejemanje in uveljavljanje sprememb v dobro vseh, ravnovesje, enakopravnost in trajnost je nekaj ključnih elementov novega manifesta odličnosti (Longterm Benefits for All), ki stremi k rešitvi ključnih problemov, s katerimi se sooča človeštvo.

V fotogaleriji si lahko ogledate povzetke kongresa, kot so oba dneva nastajali pod rokami spretnega ilustratorja.

27. letna konferenca kakovosti SZKO (Portorož, november 2018)

Konferenca kakovosti 2018 z naslovom Skupaj rastemo s kakovostjo je potekala 8. in 9. novembra 2018 v Portorožu v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) in Ministrstva za javno upravo.

Osrednja vsebinska tema konference je bila inovativnost. V plenarnem delu konference je sodelavec Sektorja za kakovost Matija Kodra predstavil projekt Inovativen.si s predstavitvijo "7 mitov, ki ne držijo", na okrogli mizi v plenarnem delu konference pa je sodelovala direktorica Urada za razvoj, Jelena Tabaković. V programu sekcije za javno upravo so predstavniki Ministrstva za javno upravo predstavili uspešne projekte ministrstva: Z modelom CAF do boljšega delovanja javne uprave, Pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank in Izzivi razvoja vodje kakovost. Poleg sekcije za javno upravo, so se z izzivi kakovosti ukvarjali v sekcijah industrija, energetika, zdravstvo, prehranska veriga in upravljanje s kadri.

Prezentacije programskega modula javna uprava.

61. Evropski kongres kakovosti EOQ (Bled, oktober 2017)

EOQ kongres je najpomembnejši dogodek na področju kakovosti v Evropi, ki ga že od leta 1956 organizirajo nacionalna združenja za kakovost, članice EOQ, in je letos potekal v Sloveniji, v soorganizaciji med EOQ, Slovenskim združenjem za kakovost (SZKO) in Ministrstvom za javno upravo z naslovom Uspešnost v digitalni dobi – kakovost kot ključni dejavnik.

V bogatem programu kongresa je sodelovalo več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja, ki so se na svojem področju izkazali in so bili pripravljeni te izkušnje predstaviti udeležencem. Kongres je potekal v obliki plenarnega zasedanja in vzporednih modulov s področja javnega sektorja/državne uprave, zdravstva, industrije, energije ter malih in srednjih podjetij.

Predstavniki Ministrstva za javno upravo so na konferenci predstavili dva pomembna projekta: Challenges and Perspectives of Big Data Pilot Project in Ministry of Public Administration, ki ga je predstavila dr. Karmen Kern Pipan, in Partnerstvo za spremembe (Partnership Change Programme), ki ga je predstavila Nina Langerholc Čebokli.

Na predvečer kongresa je potekala tudi podelitev nagrade EOQ – Georges Borel Award. Nagrado združenje vsakoletno podeli posamezniku, ki je naredil pomemben prispevek k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju. Letos je to prestižno nagrado prejela uslužbenka Ministrstva za javno upravo mag. Tatjana Mizori Zupan za projekt prenove portala e-Uprava, ki je pomembno prispevala h kakovosti odnosa med državo in državljani.

V sklopu štirih delavnic, ki so bile udeležencem na voljo dan pred EOQ Kongresom 2017, smo na Ministrstvu za javno upravo organizirali prav poseben dogodek na temo kakovosti v slovenski javni upravi. Vsebina delavnice se je nanašala na rezultate delovanja ministrstva na področju kakovosti, vezano na cilje Strategije razvoja javne uprave 2015–2020. Več kot 80 prisotnim, predvsem javnim uslužbencem, smo predstavili projekte uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe državne uprave.

25. jubilejna konferenca kakovosti SZKO (Portorož, november 2016)

25. jubilejna Konferenca o kakovosti z naslovom Kakovost in odličnost v digitalni družbi je potekala v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost in Ministrstva za javno upravo v Portorožu, od 10. do 11. novembra 2016. Konferenca je potekala plenarno in v obliki vsebinskih modulov, zbralo pa se je preko 370 udeležencev iz gospodarstva in javnega sektorja. Na konferenci je aktivno sodeloval minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, in sicer v okviru okrogle mize z naslovom Kako povečati učinkovitost delovanja javne uprave v sodelovanju z gospodarstvom. V vsebinskih modulih javne uprave so sodelovali tudi sodelavci Urada za razvoj, ki  so predstavili uporabo modela CAF na Ministrstvu za javno upravo in način motiviranja organov za sodelovanje preko t. i. tematskih srečanj, ki potekajo na sedežih upravnih enot z namenom izmenjave izkušenj in seznanjanja uporabnikov modela CAF z dobrimi praksami.

Srečanja uporabnikov modela CAF

8. evropsko srečanje uporabnikov modela CAF v Sofiji, april 2018

Sredi aprila 2018 je v Sofiji, glavnem mestu trenutno predsedujoče članice Svetu EU Bolgarije potekalo osmo srečanje uporabnikov modela CAF iz Evrope, t.i. CAF Users Event. Dogodek se odvija na dve leti in je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj med uporabniki modela CAF. Tokratno srečanje, ki ga praviloma gosti država predsedujoča svetu EU v sodelovanju z EIPA, Evropskim inštitutom za javno upravo, je zadnje pred predvideno uveljavitvijo novega prenovljenega modela CAF, ki bo stopil v veljavo 2020.
Prenova modela CAF in CAF EPI je bila zato osrednja tema srečanja, nakazane so bile smeri bodočega razvoja modela. Javna uprava in njene institucije se spreminjajo, zato je potrebno model CAF prilagoditi tem spremembam, da bodo rezultati samoocen dejanski pokazatelj kakovosti organizacije.
Prevladujoče mnenje udeležencev je bilo, da mora CAF ostati generični model uvajanja kakovosti v organe javne uprave v Evropi, prav tako naj se ne spreminja osnovna struktura z devetimi merili. Veliko možnosti za prenovo pa se odpira pri podmerilih, znotraj katerih bo potrebno najti načine za novosti in izzive, s katerimi se soočajo sodobne javne uprave (komunikacija, digitalizacija, vrednote, zaupanje, odprtost, transparentnost, integriteta, inovativne in agilne metode, varstvo podatkov, itd.), čemur bo moral slediti tudi priročnik s predstavljenimi primeri in praksami. Cilj je oblikovati uporabnikom prijazen, preprost in jasen model.