Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za širjenje in krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjave dobrih praks na vseh ravneh javne uprave, v okviru projekta v okviru ministrstva organiziramo različne dogodke, konference kakovosti, tematska srečanja uporabnikov modela CAF, motivacijska in druga srečanja

Slovesne podelitve priznanj

V okviru projekta uporabnikom modela CAF podeljujemo listine »CAF začetnik« oz. »CAF uporabnik«.  Listine podeli minister v okviru letne slovesnosti, običajno v mesecu januarju.

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2019

V četrtek, 17. januarja 2019 je minister za javno upravo Rudi Medved, na posebni slovesnosti podelil priznanja uporabnikom modela CAF in diplome prijaviteljem v 2. pilotnem projektu zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF – CAF EPI. Minister je čestital za pogum in vztrajnost pri uporabi modela CAF, ki ima zelo pomembno vlogo pri večji vključenosti zaposlenih, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji organizacije. Model omogoča tudi izmenjavo dobrih praks, zelo velik poudarek pa je na vključevanju zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb. Ob tej priložnosti se je minister zahvalil tudi predstavnikom vodstev za kakovost in vodjem samoocenjevalnih skupin, ki so vez med zaposlenimi in vodstvom organa, kakor tudi vez med organom in Ministrstvom za javno upravo. Posebno pohvalo pa je izrazil tudi upravnim enotam, ki so v uvajanju sistemov vodenja kakovosti zelo uspešne.
Na podelitvi so priznanja »CAF začetnik« prejeli organi, ki so samooceno prvič izvedli v letu 2018: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Občina Postojna, UE Litija, Občina Žalec, Občina Slovenske Konjice, Generalna policijska uprava, Urad vlade RS za komuniciranje, Občina Tržič, Občina Dobrovnik, Direkcija RS za infrastrukturo, Arhiv RS in Občina Komen.
Upravne enote, ki so v letu 2018 izvedle ponovno redno samooceno so prejele priznanje »CAF uporabnik«. To so upravne enote Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Krško, Laško, Metlika, Radlje ob Dravi, Radovljica, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Zagorje ob Savi.
Diplomo za sodelovanje v 2. pilotnem projektu CAF EPI pa so prejele naslednje upravne enote: Idrija, Celje, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Logatec, Maribor, Ljutomer, Trbovlje Ptuj, Ribnica, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Ormož.
Ob koncu je bila zahvala ministrstva namenjena tudi zunanjim ocenjevalcem CAF EPI, ki so s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami predstavljali pomemben člen v tem projektu.
Celoten dogodek je na zanimiv način povezoval moderator, ki je skozi plesne točke argentinskega tanga prikazal 8 načel odličnosti, kot tudi stopnje uvajanja modela CAF v organ - od začetnika, preko uporabnika, do stopnje, kjer organ »svojo podobo na ogled postavi«.

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom modela CAF in prijaviteljem CAF EPI, januar 2018

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je na posebni slovesnosti 16. januarja 2018 prvič podelil priznanja za uporabnike modela CAF. Minister je v uvodnem nagovoru zbranim čestital in poudaril pomen organiziranega, celovitega in standardiziranega preverjanja kakovosti organov javne uprave, ki pomaga na poti nenehnega izboljševanja. Izpostavil je vlogo vsakega posameznega  javnega uslužbenca, ki  s svojim odgovornim in inovativnim delom prispeva k boljšemu življenju prebivalcev Slovenije.
Priznanje »CAF začetnik« so prejeli organi, ki so v  letu 2017 prvič izvedli samooceno in sicer Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Generalni sekretariat Vlade RS.
Priznanje »CAF uporabnik«  je prejelo 25 upravnih enot širom Slovenije. Prve samoocene po modelu CAF so bile izvedene že leta 2002 in pionirke v tem so prav upravne enote. Tokrat so priznanje prejele tiste, ki so redno samooceno po modelu CAF izvedle v letu 2017 in sicer UE Celje, UE Črnomelj, UE Domžale, UE Hrastnik, UE Idrija, UE Ilirska Bistrica, UE Kranj, UE Ljutomer, UE Logatec, UE Maribor, UE Mozirje, UE Nova Gorica, UE Novo mesto, UE Pesnica, UE Postojna, UE Ptuj, UE Ravne na Koroškem, UE Ribnica, UE Slovenj Gradec, UE Slovenske Konjice, UE Šentjur pri Celju, UE Tolmin, UE Trbovlje, UE Trebnje, UE Žalec.
Slovesnost je s svojim razmišljanjem o osebni predanosti kakovosti in izboljševanju dopolnila uslužbenka Ministrstva za javno upravo, Tatjana Mizori Zupan,  prejemnica evropske nagrade za kakovost Georges Borel Award.

Konference kakovosti

27. letna konferenca kakovosti SZKO, Portorož, november 2018

Konferenca kakovosti 2018 z naslovom »Skupaj rastemo s kakovostjo« je potekala 8. in 9. novembra 2018 v Portorožu v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) in Ministrstva za javno upravo (MJU).
Osrednja vsebinska tema konference je bila inovativnost. V plenarnem delu konference je sodelavec Sektorja za kakovost Matija Kodra predstavil projekt Inovativen.si s predstavitvijo »7 mitov, ki ne držijo«, v okviru okrogle mize v plenarnem delu konference pa je sodelovala direktorica Urada za razvoj, Jelena Tabaković. V programu sekcije za javno upravo so sodelovali zaposleni MJU, ki so predstavili uspešne projekta ministrstva: Z modelom CAF do boljšega delovanja javne uprave, Pilotni projekt ugotavljanja zadovoljstva strank in Izzivi razvoja vodje kakovost. Poleg sekcije za javno upravo, so se z izzivi kakovosti ukvarjali  v sekcijah industrija, energetika, zdravstvo, prehranska veriga in upravljanje s kadri.
Prezentacije programskega modula javna uprava lahko najdete v zavihku literatura.

61. Evropski kongres kakovosti EOQ, Bled, oktober 2017

EOQ kongres je najpomembnejši dogodek na področju kakovosti v Evropi, ki ga že od 1956 organizirajo nacionalna združenja za kakovost, članice EOQ in je letos potekal v Sloveniji, v soorganizaciji med EOQ, Slovenskim združenjem za kakovost (SZKO) in Ministrstvom za javno upravo (MJU) z naslovom »Uspešnost v digitalni dobi – kakovost kot ključni dejavnik«.
V bogatem programu kongresa je sodelovalo več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja, ki so se na svojem področju izkazali in so bili pripravljeni te izkušnje predstaviti udeležencem. Kongres je potekal v obliki plenarnega zasedanja in vzporednih modulov s področja javnega sektorja/državne uprave, zdravstva, industrije, energije ter malih in srednjih podjetij.
Ministrstvo za javno upravo je na konferenci predstavilo dva pomembna projekta: »Challenges and Perspectives of Big Data Pilot Project in Ministry of Public Administration«, ki ga je predstavila dr. Karmen Kern Pipan ter »Partnership Change Programme«, ki ga je predstavila Nina Langerholc Čebokli.
Na predvečer kongresa je potekala tudi podelitev nagrade EOQ – Georges Borel Award. Nagrado združenje vsakoletno podeli posamezniku, ki je naredil pomemben prispevek k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju. Letos je to prestižno nagrado prejela uslužbenka Ministrstva za javno upravo mag. Tatjana Mizori Zupan za projekt prenove portala eUprava, ki je pomembno prispevala h kakovosti odnosa med državo in državljani.

V sklopu štirih delavnic, ki so bile udeležencem na voljo dan pred EOQ Kongresom 2017, smo na Ministrstvu za javno upravo organizirali prav poseben dogodek na temo kakovosti v slovenski javni upravi. Vsebina delavnice se je nanašala na rezultate delovanja MJU na področju kakovosti, vezano na cilje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Sodelavci sektorja za kakovost smo več kot 80 prisotnim (predvsem) javnim uslužbencem predstavili projekte uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe državne uprave.

25. jubilejna konferenca kakovosti SZKO, Portorož, november 2016

25. jubilejna konferenca o kakovosti 2016 z naslovom »Kakovost in odličnost v digitalni družbi« je potekala v so-organizaciji Slovenskega združenja za kakovost in odličnost in Ministrstva za javno upravo v Portorožu, od 10. do 11. novembra 2016. Konferenca je potekala plenarno in v obliki vsebinskih modulov, skupaj pa se je je udeležilo preko 370 udeležencev iz gospodarstva in javnega sektorja. Na konferenci je aktivno sodeloval minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, in sicer v okviru okrogle mize z naslovom »Kako povečati učinkovitost delovanja javne uprave v sodelovanju z gospodarstvom«. V vsebinskih modulih javne uprave so sodelovali tudi sodelavci Urada za razvoj, ki  so predstavili uporabo modela CAF na Ministrstvu za javno upravo in način motiviranja organov za sodelovanje preko t.i. tematskih srečanj, ki potekajo na sedežih upravnih enot z namenom izmenjave izkušenj in seznanjanja uporabnikov modela CAF z dobrimi praksami.

Srečanja uporabnikov modela CAF

8. evropsko srečanje uporabnikov modela CAF v Sofiji, april 2018

Sredi aprila 2018 je v Sofiji, glavnem mestu trenutno predsedujoče članice Svetu EU Bolgarije potekalo osmo srečanje uporabnikov modela CAF iz Evrope, t.i. CAF Users Event. Dogodek se odvija na dve leti in je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj med uporabniki modela CAF. Tokratno srečanje, ki ga praviloma gosti država predsedujoča svetu EU v sodelovanju z EIPA, Evropskim inštitutom za javno upravo, je zadnje pred predvideno uveljavitvijo novega prenovljenega modela CAF, ki bo stopil v veljavo 2020.
Prenova modela CAF in CAF EPI je bila zato osrednja tema srečanja, nakazane so bile smeri bodočega razvoja modela. Javna uprava in njene institucije se spreminjajo, zato je potrebno model CAF prilagoditi tem spremembam, da bodo rezultati samoocen dejanski pokazatelj kakovosti organizacije.
Prevladujoče mnenje udeležencev je bilo, da mora CAF ostati generični model uvajanja kakovosti v organe javne uprave v Evropi, prav tako naj se ne spreminja osnovna struktura z devetimi merili. Veliko možnosti za prenovo pa se odpira pri podmerilih, znotraj katerih bo potrebno najti načine za novosti in izzive, s katerimi se soočajo sodobne javne uprave (komunikacija, digitalizacija, vrednote, zaupanje, odprtost, transparentnost, integriteta, inovativne in agilne metode, varstvo podatkov, itd.), čemur bo moral slediti tudi priročnik s predstavljenimi primeri in praksami. Cilj je oblikovati uporabnikom prijazen, preprost in jasen model.

Iskalnik