Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave smo v letu 2017 v sodelovanju z Upravno akademijo in ob podpori sredstev Evropskega socialnega sklada začeli z brezplačnimi usposabljanji o osnovah modela CAF, kamor se lahko vključijo udeleženci iz tistih organizacij, ki so začeli z uvajanjem samoocenjevanja po modelu CAF. Prav tako smo ob zagonu prvega pilotnega projekta zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI, v sodelovanju z Evropskim inštitutom za javno upravo - EIPO, prvič organizirali usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za ocenjevanje v procesih CAF EPI.

Usposabljanje o osnovah modela CAF

Brezplačna izobraževanja smo ponudili udeležencem iz tistih organizacijah, ki so se vključile v projekt in v letu 2017 prvič stopile na pot samoocenjevanja po modelu CAF. Tako so bili udeleženci delavnic hkrati tudi člani ocenjevalnih skupin in "začetniki" na področju samoocenjevanja.

V letu 2018 smo ponudbo brezplačnih usposabljanj razširili na vse člane samoocenjevalnih skupin v organizacijah, ki bodo v tem letu prvič izvedle samooceno po modelu CAF in ga dodatno ponudili tudi zaposlenim v tistih organizacijah, ki so redne uporabnice modela CAF in bi v svojih vrstah želeli povečali število t. i. notranjih ocenjevalcev.

Usposabljanje smo tudi vsebinsko nadgradili in razširili na dva dni, saj želimo udeležencem zagotoviti dovolj trdno teoretično osnovo o modelu CAF, hkrati pa ga – kot praktično delavnico s simulacijo izvedbe samoocene – predstaviti tudi v praksi. Skupaj smo v obdobju 2017–2019 za uporabo modela CAF usposobili 498 javnih uslužbencev.

Brezplačna usposabljanja izvajamo glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena na tiste organizacije, ki želijo pristopiti k projektu uvajanja modela CAF. Usposabljanja potekajo v prvi polovici leta. K prijavi običajno pozivamo ob zaključku leta, tako da zberemo potrebe po usposabljanjih za prihajajoče leto. 

Usposabljanje zunanjih ocenjevalcev v projektu CAF EPI

Prvo usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za sodelovanje v procesih pridobivanja zunanje povratne informacije CAF EPI v Sloveniji smo izvedli v letu 2017, v sodelovanju z Upravno akademijo in Evropskim inštitutom za javno upravo - EIPO (izvajalec Nick Thijs, višji predavatelj). Celodnevno usposabljanje je potekalo v angleškem jeziku in zelo intenzivno: v obliki delavnic, na študijskem primeru organizacije iz javnega sektorja, ki je izvedlo samoocenitev po modelu CAF. Usposabljanja se je udeležilo 17 javnih uslužbencev, večinoma iz upravnih enot.

Tudi v letu 2018 smo izvedli usposabljanje za zunanje ocenjevalce CAF EPI v sodelovanju z Upravno akademijo, tokrat prvič s slovenskimi izvajalci. Dvodnevno usposabljanje je potekalo večinoma v obliki delavnic, kjer so se udeleženci aktivno vključevali skozi igranje različnih vlog iz obravnavanega študijskega primera. Usposabljanje je opravilo 21 kandidatov, ki so bili uvrščeni v nabor kandidatov za zunanje ocenjevalce za ocenjevanje prijavljenih organizacij v 2. pilotnem projektu.

Usposabljanje ocenjevalcev CAF EPI - skupinska fotografija. | Avtor MJU

Iskalnik