Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V okviru projekta Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave smo v letu 2017 v sodelovanju z Upravno akademijo in ob podpori sredstev Evropskega socialnega sklada pričeli z brezplačnimi usposabljanji o osnovah modela CAF, kamor se lahko vključijo udeleženci iz tistih organizacij, ki so začeli z uvajanjem samoocenjevanja po modelu CAF v organizacijo. Prav tako pa smo ob zagonu prvega pilotnega projekta zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF - CAF EPI, v sodelovanju z EIPO, prvič organizirali usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za ocenjevanje v procesih CAF EPI.

Usposabljanje o osnovah modela CAF

Brezplačna izobraževanja smo ponudili udeležencem iz tistih organizacij, ki so se vključile v projekt in v letu 2017 prvič stopile na pot samoocenjevanja po modelu CAF. Tako so bili udeleženci delavnic hkrati tudi člani ocenjevalnih skupin in "začetniki" na področju samoocenjevanja. V letu 2018 smo ponudbo brezplačnih usposabljanj razširili na vse člane samoocenjevalnih skupin v organizacijah, ki bodo v tem letu prvič izvedle samooceno po modelu CAF in ga dodatno ponudili tudi zaposlenim v tistih organizacijah, ki so redne uporabnice modela CAF in bi v svojih vrstah želeli povečali število t.i. notranjih ocenjevalcev. Usposabljanje smo tudi vsebinsko nadgradili in razširili na dva dni, saj želimo udeležencem zagotoviti dovolj trdno teoretično osnovo o modelu CAF, hkrati pa ga predstaviti v praksi, kot praktično delavnico s simulacijo izvedbe samoocene. Skupaj smo v obdobju 2017-2019 za uporabo modela CAF usposobili 498 javnih uslužbencev.

Brezplačna usposabljanja izvajamo glede na razpoložljiva sredstva in so omejena na tiste organizacije, ki želijo pristopiti k projektu uvajanja modela CAF v organizacijo. Običajno pozivamo k prijavi ob zaključku leta tako, da vse potrebe po usposabljanju zberemo za prihajajoče leto, usposabljanja pa potekajo v prvi polovici leta.

Usposabljanje zunanjih ocenjevalcev v projektu CAF EPI

Prvo usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za sodelovanje v procesih pridobivanja zunanje povratne informacije (CAF EPI) v Sloveniji smo izvedli v letu 2017 v sodelovanju z Upravno akademijo in Evropskim inštitutom za javno upravo - EIPO (izvajalec Nick Thijs, višji predavatelj). Celodnevno usposabljanje je potekalo v angleškem jeziku in zelo intenzivno, po principu delavnic na študijskem primeru organizacije iz javnega sektorja, ki je izvedlo samoocenitev po modelu CAF. Usposabljanja se je udeležilo 17 javnih uslužbencev v pretežni meri iz upravnih enot.

Tudi v letu 2018 smo izvedli usposabljanje za zunanje ocenjevalce CAF EPI v sodelovanju z Upravno akademijo, tokrat prvič s slovenskimi izvajalci. Dvo dnevno usposabljanje je potekalo pretežno v obliki delavnic, kjer so se udeleženci aktivno vključevali skozi igranje različnih vlog iz obravnavanega študijskega primera. Usposabljanje je opravilo 21 kandidatov, ki so bili uvrščeni v nabor kandidatov za zunanje ocenjevalce za ocenjevanje prijavljenih organov v 2. pilotnem projektu.

Iskalnik