Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave smo v letu 2017 v sodelovanju z Upravno akademijo in ob podpori sredstev Evropskega socialnega sklada začeli z brezplačnimi usposabljanji o osnovah modela CAF, kamor se lahko vključijo udeleženci iz tistih organizacij, ki so začeli z uvajanjem samoocenjevanja po modelu CAF. Prav tako smo ob zagonu prvega pilotnega projekta zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF EPI, v sodelovanju z Evropskim inštitutom za javno upravo - EIPO, prvič organizirali usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za ocenjevanje v procesih CAF EPI.

Usposabljanje o osnovah modela CAF

Brezplačna izobraževanja smo ponudili udeležencem iz tistih organizacijah, ki so se vključile v projekt in v letu 2017 prvič stopile na pot samoocenjevanja po modelu CAF. Tako so bili udeleženci delavnic hkrati tudi člani ocenjevalnih skupin in "začetniki" na področju samoocenjevanja.

Od leta 2018 naprej smo ponudbo brezplačnih usposabljanj razširili na vse člane samoocenjevalnih skupin v organizacijah, ki bodo prvič izvedle samooceno po modelu CAF in ga dodatno ponudili tudi zaposlenim v tistih organizacijah, ki so redne uporabnice modela CAF in bi v svojih vrstah želeli povečali število t. i. notranjih ocenjevalcev.

Usposabljanje smo tudi vsebinsko nadgradili in razširili na dva dni, saj želimo udeležencem zagotoviti dovolj trdno teoretično osnovo o modelu CAF, hkrati pa ga – kot praktično delavnico s simulacijo izvedbe samoocene – predstaviti tudi v praksi. Skupaj smo v obdobju od 2017 do 2020 za uporabo modela CAF usposobili 785 javnih uslužbencev.

Brezplačna usposabljanja izvajamo glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena na tiste organizacije, ki želijo pristopiti k projektu uvajanja modela CAF. Usposabljanja potekajo v prvi polovici leta. K prijavi običajno pozivamo ob zaključku leta, tako da zberemo potrebe po usposabljanjih za prihajajoče leto. 

Usposabljanje zunanjih ocenjevalcev v projektu CAF EPI

Prvo usposabljanje zunanjih ocenjevalcev za sodelovanje v procesih pridobivanja zunanje povratne informacije CAF EPI v Sloveniji smo izvedli v letu 2017, v sodelovanju z Upravno akademijo in Evropskim inštitutom za javno upravo - EIPO (izvajalec Nick Thijs, višji predavatelj). Celodnevno usposabljanje je potekalo v angleškem jeziku in zelo intenzivno: v obliki delavnic, na študijskem primeru organizacije iz javnega sektorja, ki je izvedlo samoocenitev po modelu CAF. Usposabljanja se je udeležilo 17 javnih uslužbencev, večinoma iz upravnih enot.

Tudi v letu 2018 smo izvedli usposabljanje za zunanje ocenjevalce CAF EPI v sodelovanju z Upravno akademijo, tokrat prvič s slovenskimi izvajalci. Dvodnevno usposabljanje je potekalo večinoma v obliki delavnic, kjer so se udeleženci aktivno vključevali skozi igranje različnih vlog iz obravnavanega študijskega primera. Usposabljanje je opravilo 21 kandidatov, ki so bili uvrščeni v nabor kandidatov za zunanje ocenjevalce za ocenjevanje prijavljenih organizacij v 2. pilotnem projektu.

Vsako leto v rednem postopku CAF  EPI za prijavljene zunanje ocenjevalce organiziramo dodaten posvet, na katerem osvežimo znanja o postopku CAF EPI in na nekaj praktičnih primerih ponovimo vsebine zunanje povratne informacije.

Usposabljanje ocenjevalcev CAF EPI - skupinska fotografija. | Avtor: MJU