Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za javno upravo redno spremljamo in spodbujamo organe javne uprave k uporabi modela CAF in uspešno realiziramo zastavljene cilje projekta. Za uspešno uporabo modela CAF organizacije tudi nagrajujemo in jim letno podeljujemo posebne listine glede na stopnjo uporabe modela.

Uporabniki tako na podlagi Navodila o pridobitvi listin CAF prejmejo priznanje Začetnik CAF ali Uporabnik CAF. Slovesnost pripravimo enkrat letno, običajno v januarju, listine pa podeli minister za javno upravo.

Uporabniki CAF

Priznanje Uporabnik CAF prejme organizacija, ki je že vpisana v evidenco uporabnikov modela CAF in je model uporabila vsaj dvakrat. Uporabo modela dokaže tako, da na Ministrstvo za javno upravo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.
Zap. št. Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Generalna policijska uprava 2023
2 Ministrstvo RS za finance 2023
3 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2023
4 Ministrstvo za javno upravo 2022
5 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2023
6 Ministrstvo za kulturo 2023
7 Ministrstvo za notranje zadeve 2022
8 Upravna enota Ajdovščina 2022
9 Upravna enota Brežice 2022
10 Upravna enota Celje 2020
11 Upravna enota Cerknica 2022
12 Upravna enota Črnomelj 2020
13 Upravna enota Domžale 2025
14 Upravna enota Dravograd 2024
15 Upravna enota Gornja Radgona 2025
16 Upravna enota Grosuplje 2025
17 Upravna enota Hrastnik 2020
18 Upravna enota Idrija 2023
19 Upravna enota Ilirska Bistrica 2020
20 Upravna enota Izola 2022
21 Upravna enota Jesenice 2024
22 Upravna enota Kamnik 2024
23 Upravna enota Kočevje 2021
24 Upravna enota Koper 2025
25 Upravna enota Kranj 2025
26 Upravna enota Krško 2025
27 Upravna enota Laško 2022
28 Upravna enota Lendava 2022
29 Upravna enota Ljutomer 2022
30 Upravna enota Logatec 2024
31 Upravna enota Maribor 2020
32 Upravna enota Metlika 2024
33 Upravna enota Mozirje 2025
34 Upravna enota Murska Sobota 2022
35 Upravna enota Nova Gorica 2020
36 Upravna enota Novo mesto 2023
37 Upravna enota Ormož 2022
38 Upravna enota Pesnica 2020
39 Upravna enota Piran 2022
40 Upravna enota Postojna 2023
41 Upravna enota Ptuj 2020
42 Upravna enota Radlje ob Dravi 2024
43 Upravna enota Radovljica 2021
44 Upravna enota Ravne na Koroškem 2023
45 Upravna enota Ribnica 2023
46 Upravna enota Ruše 2023
47 Upravna enota Sevnica 2024
48 Upravna enota Sežana 2022
49 Upravna enota Slovenj Gradec 2023
50 Upravna enota Slovenska Bistrica 2022
51 Upravna enota Slovenske Konjice 2025
52 Upravna enota Šentjur pri Celju 2024
53 Upravna enota Škofja Loka 2022
54 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 2024
55 Upravna enota Tolmin 2024
56 Upravna enota Trbovlje 2020
57 Upravna enota Trebnje 2025
58 Upravna enota Tržič 2022
59 Upravna enota Velenje 2025
60 Upravna enota Vrhnika 2025
61 Upravna enota Zagorje ob Savi 2021
62 Upravna enota Žalec 2025
63 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 2024
64 Občina Postojna 2024
65 Občina Slovenske Konjice 2024
66 Urad Vlade RS za komuniciranje 2024
67 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 2025
68 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 2025
69 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 2025
70 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2025
71 Občina Razkrižje 2025
72 Razvojna agencija ROD Ajdovščina 2025
73 Urad RS za nadzor proračuna 2025

Začetniki CAF

Priznanje prejme organizacija, ki prvič uvede model CAF. Uporabo modela dokaže tako, da na ministrstvo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.
Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 2023
2 Ministrstvo za pravosodje 2020
3 Ministrstvo za infrastrukturo 2020
4 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 2020
5 Ministrstvo za okolje in prostor 2020
6 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2020
7 Ministrstvo za zdravje 2020
8 Ministrstvo za obrambo 2020
9 Upravna enota Litija 2021
10 Občina Žalec 2021
11 Pokrajinski arhiv Koper 2023
12 Občina Ajdovščina 2023
13 Občina Idrija 2023
14 Občina Muta 2023
15 Občina Tržič 2021
16 Občina Dobrovnik 2021
17 Direkcija RS za infrastrukturo 2021
18 Arhiv RS 2021
19 Občina Komen 2021
20 Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2022
21 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 2022
22 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 2022
23 Regionalna razvojna agencija - ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 2022
24 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 2022
25 Finančna uprava RS (FURS) 2022
26 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje 2023
27 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper 2023
28 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana 2023
29 Zdravstveni dom Ljubljana 2023
30 Občina Bled 2024
31 Občina Lendava 2024
32 Uprava RS za javna plačila 2024
33 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor 2024
34 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica 2024
35 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj 2024
36 Javna agencija RS za varnost prometa 2025
37 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj 2025
38 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota 2025
39 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto 2025
40 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica 2025
41 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje 2025
42 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje 2025

Uspešni uporabniki CAF

Priznanje Uspešen uporabnik CAF pridobijo organizacije, ki so bile ocenjene v postopku za pridobitev zunanje povratne informacije (postopek CAF EPI) in pridobile pozitivno mnenje o izvajanju procesa samoocenjevanja po modelu CAF. Postopek CAF EPI je prvič potekal leta 2019. Vseh pet sodelujočih organizacij je na podlagi doseženih rezultatov upravičenih do prejema priznanja Uspešen uporabnik CAF.
Zap. št. Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Upravna enota Celje 2022
2 Upravna enota Dravograd 2022
3 Upravna enota Krško 2025
4 Upravna enota Velenje 2022
5 Upravna enota Zagorje ob Savi 2022
6 Upravna enota Grosuplje 2023
7 Upravna enota Gornja Radgona 2023
8 Upravna enota Ljutomer 2023
9 Upravna enota Ormož 2024
10 Upravna enota Ravne na Koroškem 2024
11 Upravna enota Slovenj Gradec 2024
12 Upravna enota Slovenska Bistrica 2024
13 Upravna enota Tržič 2024
14 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2024
15 Ministrstvo za finance 2025
16 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 2025

Uporabniki modela CAF do leta 2016

Pred začetkom projekta Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave, smo izdelali analizo uporabe modela CAF v upravnih enotah v obdobju med letoma 2002 in 2016. Organi so oddali poročilo o izvedenih samoocenitvah in posredovali podatke o načrtovani naslednji samoocenitvi.

Analiza uporabe modela CAF v Republiki Sloveniji v obdobju od 2002 do 2016

Upravne enote redno izvajajo samoocenjevanje (vsaki dve ali tri leta) in o tem poročajo Ministrstvu za javno upravo. Njihovo delo spremljamo, nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije samoocenjevanja, organiziramo posvete s ključnimi področji, kjer smo zaznali težave v procesih samoocenjevanja, in nudimo brezplačna usposabljanja za nove člane samoocenjevalnih skupin. Upravne enote, ki so se ponovno samoocenile v času trajanja projekta (od leta 2017 dalje), so prejela priznanje CAF uporabnik.