Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na ministrstvu redno spremljamo in spodbujamo organe javne uprave pri uporabi modela CAF, zastavljene cilje projekta uspešno realiziramo. Za uspešno uporabo modela CAF organizacije tudi nagrajujemo in jim letno podeljujemo posebne listine glede na stopnjo uporabe modela. Uporabniki tako prejmejo priznanja »CAF začetnik« oz. »CAF uporabnik« na podlagi Navodila o pridobitvi listin CAF. Listine podeli minister v okviru letne slovesnosti, običajno v mesecu januarju.

CAF Uporabniki

Priznanje prejme organizacija, ki je že vpisana v evidenco uporabnikov modela CAF in je model uporabila vsaj dvakrat. Uporabo modela dokaže tako, da na ministrstvo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.
Zap. št.
Organizacija Veljavnost priznanja
1 Upravna enota Celje 2020
2 Upravna enota Črnomelj 2020
3 Upravna enota Domžale 2020
4 Upravna enota Dravograd 2021
5 Upravna enota Gornja Radgona 2021
6 Upravna enota Grosuplje 2021
7 Upravna enota Hrastnik 2020
8 Upravna enota Idrija 2020
9 Upravna enota Ilirska Bistrica 2020
10 Upravna enota Jesenice 2021
11 Upravna enota Kamnik 2021
12 Upravna enota Kočevje 2021
13 Upravna enota Kranj 2020
14 Upravna enota Krško 2021
15 Upravna enota Laško 2021
16 Upravna enota Ljutomer 2020
17 Upravna enota Logatec 2020
18 Upravna enota Maribor 2020
19 Upravna enota Metlika 2021
20 Upravna enota Mozirje 2020
21 Upravna enota Nova Gorica 2020
22 Upravna enota Novo mesto 2020
23 Upravna enota Pesnica 2020
24 Upravna enota Postojna 2020
25 Upravna enota Ptuj 2020
26 Upravna enota Radlje ob Dravi 2021
27 Upravna enota Radovljica 2021
28 Upravna enota Ravne na Koroškem 2020
29 Upravna enota Ribnica 2020
30 Upravna enota Sevnica 2021
31 Upravna enota Slovenj Gradec 2020
32 Upravna enota Slovenske Konjice 2020
33 Upravna enota Šentjur pri Celju 2020
34 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 2021
35 Upravna enota Tolmin 2020
36 Upravna enota Trbovlje 2020
37 Upravna enota Trebnje 2020
38 Upravna enota Velenje 2021
39 Upravna enota Zagorje ob Savi 2021
40 Upravna enota Žalec 2020

CAF Začetniki

Priznanje prejme organizacija, ki prvič uvede model CAF. Uporabo modela dokaže tako, da na ministrstvo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.
Zap. št.
Organizacija Veljavnost priznanja
1 Arhiv RS 2021
2 Direkcija RS za infrastrukturo 2021
3 Generalna policijska uprava 2021
4 Generalni sekretariat Vlade 2020
5 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 2021
6 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2020
7 Ministrstvo za finance 2020
8 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2020
9 Ministrstvo za infrastrukturo 2020
10 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2020
11 Ministrstvo za javno upravo 2020
12 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2020
13 Ministrstvo za kulturo 2020
14 Ministrstvo za notranje zadeve 2020
15 Ministrstvo za obrambo 2020
16 Ministrstvo za okolje in prostor 2020
17 Ministrstvo za pravosodje 2020
18 Ministrstvo za zdravje 2020
19 Občina Dobrovnik 2021
20 Občina Komen 2021
21 Občina Postojna 2021
22 Občina Slovenske konjice 2021
23 Občina Tržič 2021
24 Občina Žalec 2021
25 Upravna enota Litija 2021
26 Urad vlade RS za komuniciranje 2021

Priznanje »Uspešen uporabnik CAF«

Priznanje pridobijo organizacije, ki so bile ocenjene v postopku za pridobitev zunanje povratne informacije (postopek CAF EPI) in pridobile pozitivno mnenje o izvajanju procesa samoocenjevanja po modelu CAF.

Postopek CAF EPI prvič poteka v letu 2019. Dobitniki naziva bodo znani v mesecu novembru 2019.

Uporabniki modela CAF do leta 2016

Pred začetkom projekta »Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave«, smo izdelali analizo uporabe modela CAF v upravnih enotah v obdobju od 2002 do 2016. Organi so oddali poročilo o izvedenih samoocenitvah v preteklih letih in posredovali podatke o načrtovani naslednji samoocenitvi.

Analiza uporabe modela CAF v Republiki Sloveniji v obdobju od 2002-2016

Upravne enote se še naprej redno samoocenjujejo (vsake dve ali tri leta) in o tem redno poročajo ministrstvu. Njihovo delo spremljamo, nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije samoocenjevanja, organiziramo posvete s ključnimi področji, kjer smo zaznali težave v procesih samoocenjevanja in nudimo brezplačna usposabljanja za nove člane samoocenjevalnih skupin. Upravne enote, ki so se ponovno samoocenile tekom trajanja projekta (od leta 2017) dalje, so prejela priznanja "CAF uporabnik".

Iskalnik