Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za javno upravo redno spremljamo in spodbujamo organe javne uprave k uporabi modela CAF in uspešno realiziramo zastavljene cilje projekta. Za uspešno uporabo modela CAF organizacije tudi nagrajujemo in jim letno podeljujemo posebne listine glede na stopnjo uporabe modela.

Uporabniki tako na podlagi Navodila o pridobitvi listin CAF prejmejo priznanje Začetnik CAF ali Uporabnik CAF. Slovesnost pripravimo enkrat letno, običajno v januarju, listine pa podeli minister za javno upravo.

Uspešni uporabniki CAF

Priznanje Uspešen uporabnik CAF pridobijo organizacije, ki so bile ocenjene v postopku za pridobitev zunanje povratne informacije (postopek CAF EPI) in pridobile pozitivno mnenje o izvajanju procesa samoocenjevanja po modelu CAF. Postopek CAF EPI je prvič potekal leta 2019. Vseh pet sodelujočih organizacij je na podlagi doseženih rezultatov upravičenih do prejema priznanja Uspešen uporabnik CAF.

Zap. št. Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 2026
2 Ministrstvo za finance 2025
3 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2024
4 Upravna enota Gornja Radgona 2023
5 Upravna enota Celje 2022
6 Upravna enota Domžale 2026
7 Upravna enota Dravograd 2022
8 Upravna enota Grosuplje 2023
9 Upravna enota Krško 2025
10 Upravna enota Ljutomer 2023
11 Upravna enota Logatec 2026
12 Upravna enota Mozirje 2026
13 Upravna enota Murska Sobota 2026
14 Upravna enota Ormož 2024
15 Upravna enota Ravne na Koroškem 2024
16 Upravna enota Slovenj Gradec 2024
17 Upravna enota Slovenska Bistrica 2024
18 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 2025
19 Upravna enota Tržič 2024
20 Upravna enota Velenje 2022
21 Upravna enota Vrhnika 2026
22 Upravna enota Zagorje ob Savi 2022

Uporabniki CAF

Priznanje Uporabnik CAF prejme organizacija, ki je že vpisana v evidenco uporabnikov modela CAF in je model uporabila vsaj dvakrat. Uporabo modela dokaže tako, da na Ministrstvo za javno upravo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.

Zap. št. Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 2025
2 Arhiv Republike Slovenije 2026
3 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 2026
4 Generalna policijska uprava 2023
5 Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 2025
6 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 2025
7 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 2024
8 Ministrstvo za finance 2023
9 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 2025
10 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2023
11 Ministrstvo za javno upravo 2026
12 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2023
13 Ministrstvo za kulturo 2026
14 Ministrstvo za notranje zadeve 2026
15 Občina Ajdovščina 2026
16 Občina Dobrovnik 2026
17 Občina Postojna 2024
18 Občina Razkrižje 2025
19 Občina Slovenske Konjice 2024
20 Pokrajinski arhiv Koper 2026
21 Razvojna agencija ROD Ajdovščina 2025
22 Upravna enota Ajdovščina 2022
23 Upravna enota Brežice 2022
24 Upravna enota Celje 2020
25 Upravna enota Cerknica 2022
26 Upravna enota Črnomelj 2020
27 Upravna enota Domžale 2025
28 Upravna enota Dravograd 2024
29 Upravna enota Gornja Radgona 2025
30 Upravna enota Grosuplje 2025
31 Upravna enota Hrastnik 2026
32 Upravna enota Idrija 2026
33 Upravna enota Ilirska Bistrica 2020
34 Upravna enota Izola 2026
35 Upravna enota Jesenice 2024
36 Upravna enota Kamnik 2024
37 Upravna enota Kočevje 2021
38 Upravna enota Koper 2025
39 Upravna enota Kranj 2025
40 Upravna enota Krško 2025
41 Upravna enota Laško 2022
42 Upravna enota Lendava 2026
43 Upravna enota Ljutomer 2026
44 Upravna enota Logatec 2024
45 Upravna enota Maribor 2026
46 Upravna enota Metlika 2024
47 Upravna enota Mozirje 2025
48 Upravna enota Murska Sobota 2022
49 Upravna enota Nova Gorica 2020
50 Upravna enota Novo mesto 2026
51 Upravna enota Ormož 2026
52 Upravna enota Pesnica 2020
53 Upravna enota Piran 2022
54 Upravna enota Postojna 2026
55 Upravna enota Ptuj 2020
56 Upravna enota Radlje ob Dravi 2024
57 Upravna enota Radovljica 2021
58 Upravna enota Ravne na Koroškem 2023
59 Upravna enota Ribnica 2023
60 Upravna enota Ruše 2026
61 Upravna enota Sevnica 2024
62 Upravna enota Sežana 2022
63 Upravna enota Slovenj Gradec 2026
64 Upravna enota Slovenska Bistrica 2026
65 Upravna enota Slovenske Konjice 2025
66 Upravna enota Šentjur pri Celju 2024
67 Upravna enota Škofja Loka 2022
68 Upravna enota Šmarje pri Jelšah 2024
69 Upravna enota Tolmin 2024
70 Upravna enota Trbovlje 2020
71 Upravna enota Trebnje 2025
72 Upravna enota Tržič 2022
73 Upravna enota Velenje 2025
74 Upravna enota Vrhnika 2025
75 Upravna enota Zagorje ob Savi 2021
76 Upravna enota Žalec 2025
77 Urad RS za nadzor proračuna 2025
78 Urad Vlade RS za komuniciranje 2024
79 Zavod CMEPIUS Ljubljana 2026
80 Zdravstveni dom Ljubljana 2026

Začetniki CAF

Priznanje prejme organizacija, ki prvič uvede model CAF. Uporabo modela dokaže tako, da na ministrstvo pošlje zadnji, s strani vodstva organizacije potrjen akcijski načrt ali izdan sklep o obravnavi in potrditvi končnega poročila ter akcijskega načrta.

Organizacija Veljavnosti priznanja
1 Direkcija RS za infrastrukturo 2021
2 Dom dr. Janka Benedika Radovljica 2026
3 Finančna uprava RS (FURS) 2022
4 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 2020
5 Javna agencija RS za varnost prometa 2025
6 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 2022
7 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2020
8 Ministrstvo za infrastrukturo 2020
9 Ministrstvo za obrambo 2020
10 Ministrstvo za okolje in prostor 2020
11 Ministrstvo za pravosodje 2020
12 Ministrstvo za zdravje 2020
13 Občina Bled 2024
14 Občina Idrija 2023
15 Občina Kočevje 2026
16 Občina Komen 2021
17 Občina Lendava 2024
18 Občina Muta 2023
19 Občina Tržič 2021
20 Občina Žalec 2021
21 Regionalna razvojna agencija - ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 2022
22 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 2022
23 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 2022
24 Uprava RS za javna plačila 2024
25 Upravna enota Litija 2021
26 Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba 2026
27 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje 2023
28 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper 2023
29 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj 2025
30 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana 2023
31 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor 2024
32 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota 2025
33 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica 2024
34 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto 2025
35 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj 2024
36 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica 2025
37 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje 2025
38 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje 2025

Uporabniki modela CAF do leta 2016

Pred začetkom projekta Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave, smo izdelali analizo uporabe modela CAF v upravnih enotah v obdobju med letoma 2002 in 2016. Organi so oddali poročilo o izvedenih samoocenitvah in posredovali podatke o načrtovani naslednji samoocenitvi.

Analiza uporabe modela CAF v Republiki Sloveniji v obdobju od 2002 do 2016

Upravne enote redno izvajajo samoocenjevanje (vsaki dve ali tri leta) in o tem poročajo Ministrstvu za javno upravo. Njihovo delo spremljamo, nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije samoocenjevanja, organiziramo posvete s ključnimi področji, kjer smo zaznali težave v procesih samoocenjevanja, in nudimo brezplačna usposabljanja za nove člane samoocenjevalnih skupin. Upravne enote, ki so se ponovno samoocenile v času trajanja projekta (od leta 2017 dalje), so prejela priznanje CAF uporabnik.