Skoči do osrednje vsebine

Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO)

Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

S pomočjo skupne tehnološke infrastrukture v državnem informacijskem oblaku lahko pripravimo hiter in učinkovit dostop do podatkov v registrih in evidencah.

Moderna, fleksibilna in prilagodljiva infrastruktura in upoštevanje načela enkratnega vnosa so jedro možnih izboljšav. Podatkovni slovar in evidenca servisov povečujeta interoperabilnost in s tem omogočata izboljšanje izmenjave podatkov med aplikacijami.

Rezultat projekta bo dostopnost vseh informacij na enem mestu in s tem večja učinkovitost, dobra dokumentiranost in manj stroškov. Z namenom zagotoviti dostopne, pravilne in varne podatke.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.