Skoči do osrednje vsebine

Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov

Za preprosto izmenjavo podatkov.
Državljani in podjetja upravičeno pričakujejo, da državne institucije delujejo učinkovito in si izmenjujejo podatke na varen in zanesljiv način.

Institucije si lahko olajšajo delo z elektronsko izmenjavo podatkov tako, da uporabijo že obstoječe rešitve v obliki skupnih gradnikov.

V sedmih letih razvoja smo izpopolnili pet gradnikov, ki vzpostavljajo podatkovne mostove med različnimi informacijskimi rešitvami in sektorji:


V prihodnjih letih bomo gradnike še dodatno izpopolnili in prilagodili potrebam končnih uporabnikov ter s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotovili njihovo široko uporabo v okviru državne uprave in tudi širše.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.