Skoči do osrednje vsebine

Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST

Opravljanje različnih storitev prek spleta postaja del našega vsakdana, ko urejamo različne formalnosti kot državljani in podjetja, bodisi z javno upravo bodisi z zasebnim sektorjem, pri čemer je zagotovo najbolj razširjeno e-bančništvo. Ob tem pa je ključno, da se ob takem načinu poslovanja počutimo varne, da je varovana naša zasebnost, naša identiteta in naši osebni podatki.

Za zagotavljanje varnega prepoznavanja identitete državljanov in podjetij ter e-podpisovanja v Sloveniji že od leta 2000 uporabljamo kvalificirana digitalna potrdila (tako imenovane certifikate). Za varno in uporabniku prijazno e-poslovanje z javno upravo skrbi predvsem Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. 

Poleg izdajanja kvalificiranih digitalnih potrdil državljanom, podjetjem in javnim uslužbencem v sklopu projekta SI-TRUST razvijamo in skrbimo za sistem za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, mobilno identiteto smsPASS, centralno vozlišče eIDAS ter sistem za e-vročanje in centralni sistem za e-pooblaščanje SI-CeP. Vse te storitve se postopoma vgrajujejo v različne portale e-poslovanja v javnem sektorju.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.