Skoči do osrednje vsebine

Sistem za centralno e-vročanje SI-CeV

Sistem za elektronsko vročanje SI-CeV je vzpostavljen in omogoča odpremo dokumentov iz informacijskih sistemov organov, skladno z zahtevami upravnega poslovanja ter vročanje teh dokumentov v varne elektronske predale sledečim deležnikom:

  • informacijskim sistemom drugih organov,
  • državljanom, ki imajo na portalu eUprava vzpostavljene svoje varne elektronske predale,
  • državljanom, poslovnim subjektom ali drugim organom v njihove varne elektronske predale pri ponudnikih varnih elektronskih predalov.

SI-CeV omogoča vročanje na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) in Pravilnika o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 89/22).

Vključitev v sistem elektronskega vročanja

V sistem elektronskega vročanja se lahko vključijo organi in ponudniki varnih elektronskih predalov, če izpolnjujejo pogoje, navedene v Uredbi o upravnem poslovanju. Izpolnjevati morajo tudi tehnične pogoje, opredeljene v Odloku o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje (Uradni list RS, št. 56/22).

Tehnične specifikacije so objavljene na portalu NIO.

Če organi in ponudniki varnih elektronskih predalov izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, oddajo vlogo s prilogo na naslov: »Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana« ali na elektronski naslov gp.mdp@gov.si. Vloga je dostopna na portalu NIO na zgoraj navedeni povezavi.

Vključevanje organov je predvideno ob izpolnjevanju Tehnične specifikacije SVEV1JU in SVEV1JU2, ponudnikov varnih elektronskih predalov pa ob izpolnjevanju pogojev opredeljenih v Tehnični specifikaciji SVEV AS4. Postopek je opredeljen v Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22).

Kontakt za več informacij: si-cev@gov.si.

Seznam institucij in varnih elektronskih predalov

Seznam institucij in varnih predalov je dostopen na spletni strani: Elektronsko vročanje » SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja (gov.si)

Seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za javno upravo, za vročanje po elektronski poti 

  • EIUS svetovanje, komunikacije in informatika d.o.o., z informacijskim sistemom VEP.SI.