Skoči do osrednje vsebine

Sistem za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS

SI-PASS omogoča:

  • Spletno prijavo pri tistih ponudnikih elektronskih storitev, ki za prijavo uporabljajo SI-PASS. Prijavimo se lahko z enim od načinov prijave, ki jih omogoča določena elektronska storitev. Prek SI-PASS se lahko prijavijo tudi državljani drugih članic Evropske unije ter tujci, ki imajo ustrezno sredstvo za prijavo.
  • Podpisovanje dokumentov pri tistih ponudnikih elektronskih storitev, ki za e-podpisovanje uporabljajo SI-PASS. SI-PASS omogoča tudi podpisovanje samostojnih dokumentov, ki so shranjeni na delovni postaji ali mobilni napravi (tablici, pametnem telefonu). Dokumente podpišemo z namenskim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki je varno shranjeno pri SI-TRUST. 

Sistem za spletno prijavo in elektronski podpis SI-PASS tvorijo:

  • gradnik za spletno prijavo SI-CAS,
  • gradnik za e-podpisovanje SI-CeS in
  • gradnik oziroma vozlišče za čezmejno prijavo SI-PEPS. 

Te rešitve so na voljo vsem nosilcem projektov e-poslovanja v javnem sektorju.

Vozlišče za čezmejno prijavo SI-PEPS

Evropska infrastruktura eIDAS fizičnim in pravnim osebam omogoča uporabo nacionalnih sredstev za elektronsko identifikacijo za dostop do javnih in zasebnih e-storitev v drugih državah članicah EU.

SI-PEPS, kot gradnik sistema SI-PASS, predstavlja osrednje vozlišče eIDAS za Slovenijo.