Skoči do osrednje vsebine

Ključne naloge, ki jih izvajamo v direktoratu, obsegajo sistemsko ureditev javnega naročanja v Republiki Sloveniji (priprava predpisov s področja javnega naročanja, usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom, sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja, priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij), izvajanje naročil za potrebe Ministrstva za javno upravo in skupnih javnih naročil, standardizacijo tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za značilne vrste javnih naročil, razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja in nudenje pomoči naročnikom in gospodarskim subjektom, ki izvajajo javna naročila oziroma pri njih sodelujejo. V okviru direktorata delujejo trije sektorji in dva oddelka.

Organizacijske enote direktorata

Področja in teme

  • Javno naročanje

    Pravila javnega naročanja, pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, skupno javno naročanje, zeleno javno naročanje

Projekti

  • Elektronsko javno naročanje omogoča doseganje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil, pomeni izboljšanje poslovanja uprave in zagotavlja prost pretok blaga in storitev ter dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Javno naročanje je ena od osmih osnovnih e-storitev za poslovne subjekte, zato je uvajanje elektronskega javnega naročanja ena od prioritet Evropske komisije. Uspešna in učinkovita e-uprava, katere del je tudi javno naročanje, je strateški cilj Vlade Republike Slovenije, zato je zagotovitev sistema za elektronsko javno naročanje ključnega pomena.