Skoči do osrednje vsebine

V sektorju se ukvarjamo s pripravo predlogov predpisov s področja javnega naročanja, pri čemer moramo skrbeti zlasti za usklajenost slovenskih predpisov z evropskim pravnim redom, pri čemer tudi sistemsko spremljamo predpise Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije ter drugih mednarodnih institucij s področja javnega.

Poleg tega pripravljamo mnenja in stališča o vprašanjih z delovnega področja, izvajamo različne oblike pomoči uporabnikom, sodelujemo pri izvedbi strokovnih izobraževanj ali jih organiziramo sami, sodelujemo s tujimi institucijami in strokovnjaki z delovnega področja in spremljamo izvajanje določb veljavnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov.

Področja in teme

  • Javno naročanje

    Pravila javnega naročanja, pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, skupno javno naročanje, zeleno javno naročanje