Skoči do osrednje vsebine

V sektorju večji del nalog izvajamo v zvezi z razvojem elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja. Cilj je vzpostavitev informacijskega sistema s celovito informatizacijo procesov javnega naročanja, vzdrževanje in nadaljnji razvoj sistema.

Izvajamo predstavitve sistema in uporabnikom nudimo tehnično pomoč. Pripravljamo in sodelujemo tudi pri pripravi raznih poročil in analiz, ki se nanašajo na področje javnega naročanja.

Področja in teme

  • Javno naročanje

    Pravila javnega naročanja, pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, skupno javno naročanje, zeleno javno naročanje