GOV.SI

Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za transparentnost, integriteto in politični sistem smo pristojni za področje volilne in referendumske zakonodaje, zakonodaje glede dostopa do informacij javnega značaja, zagotavljamo pa tudi za krepitev transparentnosti delovanja ter integritete javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Na področju volilne in referendumske zakonodaje zagotavljamo pripravo mnenj in zakonodajnih sprememb glede sklopa zakonov, ki urejajo: volitve v Državni zbor in Evropski parlament, volitve predsednika republike; dodatno pa tudi volilno in referendumsko kampanjo ter referendum in ljudsko iniciativo.

Z namenom odprtega in preglednega delovanja vseh organov javnega sektorja opravljamo spodbujevalne in razvojne naloge na tem področju. Seznanjamo prosilce in organe o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja. Poseben poudarek dajemo proaktivni objavi javnih podatkov v odprtih formatih (t. i. odprti podatki) na državnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI.

Pripravljamo tudi vladne ukrepe za krepitev integritete in transparentnosti. Z njimi želimo doseči izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev in funkcionarjev. Želimo si pravilnega ravnanja za krepitev  integritete, zato zagotavljamo pripravo različnih usmeritev in usposabljanj.

V sklopu našega delovnega področja smo aktivni na mednarodnem področju, pripravljamo stališča RS in se udeležujemo sestankov pri Svetu EU, Evropski komisiji, Svetu Evrope, OECD idr.

Organiziramo tudi številne dogodke, seminarje, konference, usposabljanja, pripravljamo strokovna gradiva, video vsebine itd.