Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovne izpite za zdravstvene delavce in sodelavce

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen avgusta. Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe ter list o pripravništvu. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor ob prijavi stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit. 

 

Obvestila

 • april 2022

Prijave na strokovni izpit za poklic zdravnik in doktor dentalne medicine od junija 2022 dalje pošljite na naslov Zdravniška Zbornica Slovenije.

 • November 2018

Obveščamo vas, da je bil dne 6. 7. 2018 v Uradnem listu RS objavljen novi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Pravilnik je začel veljati dne 7. 7. 2018. Slednji na novo določa, da pripravnik opravi strokovni izpit, če doseže vsaj 75 odstotkov uspešnosti posamezne vsebine.

Prav tako pravilnik določa, da morajo biti ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita. V kolikor ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na strokovni izpit. 

 • Avgust 2018

Obveščamo vas, da je bil dne 6. 7. 2018 v Uradnem listu RS objavljen novi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Pravilnik je začel veljati dne 7. 7. 2018. 

Pravilnik med drugim na novo določa programe strokovnega izpita, ki se začnejo uporabljati 1. decembra 2018, razen za pripravnike, ki jim je bil sekundariat odobren v skladu s Pravilnikom o vsebini in poteku sekundariata za katere so se vsebine strokovnega izpita začele uporabljati z uveljavitvijo pravilnika. 

Program strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce obsega: 

 • strokovne vsebine poklicnega področja, 
 • izbrane vsebine nujne medicinske pomoči, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
 • področno zakonodajo.

Program strokovnega izpita za poklic zdravnik/zdravnica obsega: 

 • urgentno medicino za poklic zdravnik/zdravnica, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
 • področno zakonodajo. 

Program strokovnega izpita za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine obsega: 

 • urgentna stanja v dentalni medicini, 
 • integralno zobozdravniško oskrbo otroka in odraslega, 
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter 
 • področno zakonodajo. 

Program strokovnega izpita je razviden iz Priloge 1 pravilnika. 

Posamezniki, ki so vložili vlogo na Ministrstvo za zdravje pred uveljavitvijo novega pravilnika, opravljajo pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki so veljali do uveljavitve novega pravilnika. 

 • December 2017

Obveščamo vas, da je bila  dne 17. 11. 2017 v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o zdravstveni dejavnosti ter dne 8. 10. 2017 novela Zakona o pacientovih pravicah.

 • April 2014

Zdravstvenim delavcem in sodelavcem izgubljenega, pogrešanega ali ukradenega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, ni potrebno več preklicati v Uradnem listu RS. Informacijo o izgubi sporočite prosim na elektronski naslov ministrstva za zdravje (gp.mz(at)gov.si), izdali vam bomo dvojnik potrdila.

 • Junij 2017

Pred prijavo na strokovni izpit morajo kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, priložiti potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni C1 (zdravniki, doktorji dentalne medicine, diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice ter magistri farmacije).

Ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa pred prijavo na strokovni izpit priložijo potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine na ravni B2 (npr. tehniki zdravstvene nege, farmacevtski tehniki, diplomirani fizioterapevti, delovni terapevti, inženirji laboratorijske biomedicine ...). 

 • Seznam pooblaščenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo
 • Odredba o seznamu poklice v zdravstveni dejavnosti (v veljavo stopil 3. 2. 2014). 
  • 20. 10. 2015: začel veljati Seznam poklicev I, pod  zaporedno številko 1 v prilogi II smo dodali izobrazbo: višja strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in visoka strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti,
  • 13. 5. 2016: začel veljati Seznam poklicev I, pod zaporedno številko 6 v prilogi II smo dodali izobrazbe: univerzitetni diplomirani živilski tehnolog, diplomirani inženir živilstva in prehrane ter magister inženir prehrane.
  • 14. 2. 2017: začel veljati Seznam poklicev I, pod zaporedno številko 3 v prilogi II (logoped v zdravstveni dejavnosti) smo dodali navedeno izobrazbo; 1.stopenjski univerzitetni študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (diplomirana profesorica logopedinja, surdopedagoginja/diplomirani profesor logoped, surdopedagog) smo umaknili, saj skladno s pridobljenimi kompetencami po zaključenem 1. stopenjskem študijskem programu kandidat ne more samostojno opravljati dela v zdravstveni dejavnosti, ter pod zaporedno številko 4 v prilogi II (defektolog v zdravstveni dejavnosti) navedeno izobrazbo; 1.stopenjski univerzitetni študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike/profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike) umaknili, saj skladno s pridobljenimi kompetencami po zaključenem 1. stopenjskem študijskem programu kandidat ne more samostojno opravljati dela v zdravstveni dejavnosti.
  • 23. 6. 2017: začel veljati Seznam poklicev I, pod zaporedno številko 16 v prilogi I (bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka) dodali izobrazbo: nižja poklicna izobrazba pridobljena od leta 1987 do leta 2001, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti (bolničar/bolničarka).
  • 26. 10. 2017: začel veljati Seznam poklicev I, pod zaporedno številko 26 smo dodali datum, do kdaj je bilo možno pridobiti izobrazbo za naziv laboratorijski tehnik, ter dodali nov naziv izobrazbe tehnik laboratorijske biomedicine.