Skoči do osrednje vsebine

Prijava na strokovne izpite za zdravstvene delavce in sodelavce

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen avgusta. Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe ter list o pripravništvu. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor ob prijavi stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit. 

 

Poklici zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Poklice v zdravstveni dejavnosti določa Odredba o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost. Iz odredbe izhajata dve seznama, in sicer Seznam zdravstvenih delavcev in Seznam zdravstvenih sodelavcev. Oba seznama določata kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Odredba o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost je dostopna na Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

Seznam pooblaščenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki s srednjo strokovno izobrazbo