Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva primarij

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)  za njihovo dolgoletno in uspešno zdravstveno-vzgojno, organizacijsko in strokovno delo, na podlagi Pravilnika o podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 6/93 in 113/00).

Vloge za pridobitev naziva primarij kandidati posredujejo po pošti, s pripisom "komisija za podelitev naziva primarij", ali na elektronski naslov.

Predloge je možno posredovati komisiji skozi vse leto, najkasneje do 31. decembra za podelitev v prihodnjem letu. Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naziva primarij in Navodili za pripravo predloga za pridobitev naziva primarij.

Iskalnik