Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik

Naziv svetnik ali višji svetnik se lahko podeli zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu z visoko izobrazbo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik, na podlagi meril za strokovno napredovanje, ki so določena v prilogi I navedenega pravilnika.

Naziv svetnik je treba obnavljati vsakih 7 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv svetnik trajen. Naziv višji svetnik je treba obnavljati vsakih 10 let. Po šestdesetem letu starosti postane naziv višji svetnik trajen.

Pisna vloga na predpisanem obrazcu mora vsebovati navedbe o dokazilih o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik. 

Vlogo za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik kandidat predloži na poštni ali elektronski naslov Ministrstva za zdravje.