Skoči do osrednje vsebine

Izdaja potrdil glede na Direktivo 2005/36/ES za poklicne kvalifikacije, pridobljene v Sloveniji

Ministrstvo za zdravje izdaja potrdila glede na Direktivo 2005/36/ES za poklicne kvalifikacije, pridobljene v Sloveniji. Ta direktiva določa pravila, v skladu s katerimi država članica, ki pogojuje dostop do reguliranih poklicev ali njihovo opravljanje na svojem ozemlju s posebnimi poklicnimi kvalifikacijami, priznava poklicne kvalifikacije, pridobljene v eni ali več državah članicah, ki omogočajo imetniku navedenih kvalifikacij, da tam opravlja isti poklic, kot zadosten pogoj za dostop do in opravljanje tega poklica.

Potrdilo o skladnosti poklicne kvalifikacije (za sektorske poklice: zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik, zobozdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije)

Za pridobitev potrdila o skladnosti je potrebno na Ministrstvo za zdravje poslati:

 • izpolnjeno vlogo (obrazec zgoraj)
 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopijo diplome,
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.
 
V primeru, da ste opravili specializacijo, se vlogi predloži potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu.

Potrdilo o skladnosti poklicne kvalifikacije (za nesektorske poklice - vsi ostali regulirani poklici)

Za pridobitev potrdila o poklicni kvalifikaciji je potrebno na Ministrstvo za zdravje poslati:

 • izpolnjeno vlogo (obrazec zgoraj)
 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • potrdilo o opravljeni specializaciji.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16). 

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.

Potrdilo o pridobljeni pravici (za kvalifikacije pridobljene v tretji državi in priznane na ozemlju Republike Slovenije oz. kvalifikacije pridobljene v Republiki Sloveniji pred letom 1991)

Za pridobitev potrdila o pridobljeni pravici je potrebno na Ministrstvo za zdravje poslati:

 • izpolnjeno vlogo (obrazec zgoraj)
 • neformalen dopis, iz katerega je razviden zahtevek in naslov za vročanje,
 • fotokopija spričevala o zaključnem izpitu/spričevala o maturi/fotokopija diplome,
 • fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • potrdilo o opravljeni specializaciji,
 • potrdilo delodajalca iz katerega izhaja, da ste vsaj tri leta v zadnjih petih letih dejansko in zakonito opravljal poklic na ozemlju Republike Slovenije.

Vlogi priložite potrdilo o plačani upravni taksi v vrednosti 4,50 eura, račun Ministrstva za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-16 (za plačilo iz tujine SWIFT: BSLJSI2X, IBAN: SI56 01100-1000315637, delivery account 11 27111 - 7111002-16).

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.