Skoči do osrednje vsebine

Vloga za delo po novem standardu in vloga za zamenjavo nosilca (ambulante družinske medicine)

Vsi nosilci ambulant družinske medicine, ki še niso začeli z delovanjem po novem standardu ali želijo zamenjati nosilca ambulante družinske medicine oddajo vlogo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Vloga za delo ambulante družinske medicine po novem standardu

Za delo po novem standardu v ambulanti družinske medicine je treba neformalni vlogi priložiti:

 • prijavo izvajalca dejavnosti (spremni dopis, da pošilja prijavo za ambulanto družinske medicine),
 • izpolnjen obrazec odličnosti,
 • kontaktni podatki (organizacija/institucija izvajalca, naslov, telefon, e-pošta).

V primeru, da je nosilec specialist, je vlogi treba dodati:

 • potrdilo o registraciji ambulante družinske/ splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • potrdilo o najmanj 1000 registriranih pacientih nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda, dovolj je navedba števila pacientov nad 30 let v dopisu),
 • fotokopijo zdravniške licence.

V primeru, da je nosilec nespecialist, je vlogi potrebno dodati:

 • potrdilo o registraciji ambulante družinske/ splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • potrdilo o najmanj 1000 registriranih pacientih nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • fotokopijo zdravniške licence,
 • potrdilo strokovnega vodje zavoda, kjer dela, ali odbora ZZS (OZZ), da 20 let ali več dela v splošni ambulanti/ambulanti družinske medicine; ali (B) potrdilo o opravljenem preskusu usposobljenosti za ambulante družinske medicine,
 • potrdila o kontinuiranem izpopolnjevanju na področju družinske medicine, 
 • pogodbo (za zasebne izvajalce) ali sklep (v primeru zavoda) o izbiri in poravnavi medsebojnih obveznosti nadzornega zdravnika, ki bo najmanj en delovni dan v mesecu skrbel za mentorstvo in nadzor specialista družinske medicine ali specialista splošne medicine z že uvedeno ambulanto družinske medicine v tej ambulanti za prvih 12 mesecev.

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.

Vloga za zamenjavo nosilca ambulante družinske medicine

V primeru zamenjave nosilca ambulante družinske medicine je potrebno v neformalni vlogi za spremembo odgovornega nosilca priložiti:

 • prijavo izvajalca dejavnosti (spremni dopis, da pošiljate prijavo za ambulanto družinske medicine),
 • izpolnjen obrazec odličnosti,
 • kontaktne podatke (organizacija/institucija izvajalca, naslov, telefon, e-pošta),
 • razlog in datum zamenjave, navedba nosilca, katerega bo prosilec zamenjal.

V primeru, da je nosilec specialist, je vlogi potrebno dodati:

 • potrdilo o registraciji ambulante splošne medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • potrdilo o najmanj 1000 registriranih pacientov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda, dovolj je navedba števila pacientov nad 30 let v dopisu),
 • fotokopijo zdravniške licence.

V primeru, da je nosilec nespecialist, je vlogi potrebno dodati:

 • potrdilo o registraciji ambulante družinske medicine (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • potrdilo o najmanj 1000 registriranih pacientov nad 30 let (potrdilo ZZZS ali dokument zavoda),
 • fotokopijo zdravniške licence,
 • potrdilo strokovnega vodje zavoda, kjer dela, ali odbora ZZS (OZZ), da 20 let ali več dela v ambulanti družinske medicine / splošni ambulanti; ali (B) potrdilo o opravljenem preskusu usposobljenosti za ambulante družinske medicine,
 • potrdilo o kontinuiranem izpopolnjevanju na področju družinske medicine,
 • pogodbo (za zasebne izvajalce) ali sklep (v primeru zavoda) o izbiri in poravnavi medsebojnih obveznosti nadzornega zdravnika, ki bo najmanj en delovni dan v mesecu skrbel za mentorstvo in nadzor specialista družinske medicine ali specialista splošne medicine z že uvedeno ambulanto družinske medicine v tej ambulanti za prvih 12 mesecev.

Vlogo pošljite na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mz@gov.si.