Skoči do osrednje vsebine

Izdaja dovoljenj za delo medicinskih laboratorijev

Dejavnost laboratorijske medicine je po veljavni zakonodaji del zdravstvene dejavnosti. Po nekaterih podatkih iz tujine je več kot tri četrtine kliničnih odločitev v zdravstvu vezanih na izvide laboratorijskih preiskav. Področje laboratorijske medicine je torej izjemno pomembno tako za zagotavljanje kakovostne obravnave pacientov in njihovo varnost kot tudi za obvladovanje stroškov zdravstvene obravnave.

Način izvedbe

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, določa strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav laboratorijske medicine.

Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za tiste izvajalce laboratorijske medicine, ki niso organizirani kot laboratoriji in za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ob preiskovancu (POCT).

Dovoljenje se lahko izda za področja, ki jih pokrivajo specializacije s področja zdravstva, ali za del področja, ki ga pokriva specializacija, in sicer:

  • patologija,
  • sodna medicina,
  • medicinska biokemija,
  • klinična mikrobiologija,
  • transfuzijska medicna,
  • laboratorijska medicinska genetika.

V kolikor se kateri od laboratorijev opredeli, da opravlja preiskave iz več področij laboratorijske medicine, mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vsako posamezno področje (predvsem kadrovska zasedba).

Za pridobitev dovoljenja je potrebno poslati eno od spodnjih vlog na naslov Ministrstva za zdravje.

Vlogi za pridobitev in podaljšanje dovoljenj za delo medicinskih laboratorijev

Seznami preiskav

Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje