Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

 • V teku

  Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice

  Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

 • V teku

  Instrument za povezovanje Evrope 2014-2020

  V obdobju 2014–2020 predstavlja Instrument za povezovanje Evrope ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.

 • V teku

  ERA-NET JPCOFUND 2

  ERA-NET JPCOFUND 2 bo omogočil usklajevanje nacionalnih in regionalnih programov za raziskave na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni.

 • Dogovori za razvoj regij

  Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov inštrument regionalne politike po ZSRR-2 ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje RRP (Regionalni razvojni program) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

 • V teku

  Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

  Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

 • V pripravi

  Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

  Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

 • Zaključen

  Projekt Šilih

  V okviru Projekta Šilih smo pripravili 15 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja, ugotavljanja in odpravljanja opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo ter ustreznega in pravočasnega sodnega varstva.

 • V pripravi

  Projekt SenSys

  V okviru projekta bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se bo začelo leta 2020.

 • V teku

  MULTIAPPRO

  Cilj projekta je analizirati ozka grla v intermodalnem transportu tovora, tako na nacionalni kot regionalni ravni, in pripraviti predloge za njihovo odpravo.

 • V teku

  EXPO 2020 DUBAJ

  Slovenija bo od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 sodelovala na mednarodni razstavi »EXPO 2020 Dubaj«, ki bo potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

 • V teku

  Izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije

  S Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.

 • V teku

  Slovenija - Evropska regija gastronomije 2021

  Projekt Slovenija ‒ Evropska regija gastronomije 2021 je usmerjen k izboljšanju kvalitete življenja v Sloveniji, s poudarkom na kulturni in gastronomski dediščini, vključno s kulinarično tradicijo. Projekt spodbuja inovacije, ki temeljijo na lokalni hrani. Prav tako spodbuja trajnostni način pridelave in uživanja hrane. Vključuje priložnosti za izobraževanje, z namenom izboljšati zdravje in dobro počutje državljanov. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.

 • V teku

  Mesec prostora 2020

  Mesec prostora 2020 bo letos oktobra potekal sedmo leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Prostor prihodnosti oblikujemo skupaj«. Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 5. oktobra 2020 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2020. Vabimo vas, da se nam, tako kot v preteklih letih, pridružite z dogodki, s katerimi bomo skupaj osvetlili aktualne teme prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj.

 • V teku

  Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

  Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je tradicionalni slovenski zajtrk.

 • V teku

  Nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja

  Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

 • V teku

  Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

  Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 8. novembra 2017 izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Namen projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti.

 • V teku

  Obvoznica Krško

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. oktobra 2017 izdala odločitev o podpori projekta izgradnje »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 14,3 milijona evra, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 8,7 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Zaključen

  Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota

  Projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86 milijona evrov, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je v višini 5,12 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Zaključen

  Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje

  Evropska komisija je 4. julija 2016 odobrila sofinanciranje v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta je znašala dobrih 176,7 milijonov evrov.

Iskalnik