Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Dogovori za razvoj regij

  Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov inštrument regionalne politike po ZSRR-2 ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje RRP (Regionalni razvojni program) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

 • V teku

  Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

  Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

 • V pripravi

  Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

  Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

 • Zaključen

  Projekt Šilih

  V okviru Projekta Šilih smo pripravili 15 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja, ugotavljanja in odpravljanja opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo ter ustreznega in pravočasnega sodnega varstva.

 • V pripravi

  Projekt SenSys

  V okviru projekta bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se bo začelo leta 2020.

 • V teku

  MULTIAPPRO

  Cilj projekta je analizirati ozka grla v intermodalnem transportu tovora, tako na nacionalni kot regionalni ravni, in pripraviti predloge za njihovo odpravo.

 • V teku

  EXPO 2020 DUBAJ

  Slovenija bo od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 sodelovala na mednarodni razstavi »EXPO 2020 Dubaj«, ki bo potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

 • V teku

  Izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije

  S Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.

 • V teku

  Slovenija - Evropska regija gastronomije 2021

  Projekt Slovenija ‒ Evropska regija gastronomije 2021 je usmerjen k izboljšanju kvalitete življenja v Sloveniji, s poudarkom na kulturni in gastronomski dediščini, vključno s kulinarično tradicijo. Projekt spodbuja inovacije, ki temeljijo na lokalni hrani. Prav tako spodbuja trajnostni način pridelave in uživanja hrane. Vključuje priložnosti za izobraževanje, z namenom izboljšati zdravje in dobro počutje državljanov. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.

 • V teku

  Mesec prostora 2019

  Mesec prostora 2019 letos oktobra poteka šesto leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Prostor živimo«. Prične se z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 7. oktobra 2019 in zaključi s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2019. V različnih krajih Slovenije bodo v tem času potekali dogodki posvečeni aktualnim vprašanjem prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj.

Iskalnik