Skoči do osrednje vsebine

S projektom »Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju« (X-RISK-CC) želimo okrepiti skupnosti odločevalcev in upravljavcev na področju obvladovanja tveganj zaradi izrednih vremenskih/hidroloških dogodkov ter njihovih verižnih posledic v alpskem prostoru ob upoštevanju podnebnih sprememb. Z vzpostavitvijo podatkovnikov, razvojem orodij ter pripravo priporočil za ukrepanje (ob tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki) je glavni cilj projekta učinkovitejše obvladovanje tveganj v regiji.

Pogostost in intenziteta različnih izrednih vremenskih/hidroloških dogodkov v alpskem območju, tudi v Sloveniji, se povečuje skupaj z njihovimi verižnimi posledicami na okolje, družbo in gospodarstvo. Za njihovo pravočasno zaznavo je potrebno sproti posodabljati meritve, metode, modele in podatkovne tokove. Obstoječi meteorološki/hidrološki podatki, ki se nanašajo na pretekle trende, kot tudi scenariji za prihodnost, imajo določene omejitve (manjša prostorska ločljivost rezultatov, pomanjkljivost lokalne adaptacije modelov in odsotnost vključevanja lokalnih značilnosti). Tudi upravljanje izrednih vremenskih dogodkov je še vedno pomanjkljivo, saj ne vključuje sočasnih dogodkov, verižnih in sestavljenih posledic in podnebnih sprememb. Omenjeno ni vključeno v mehanizme za zmanjšanje tveganja za nesreče ali v načrte za prilagajanje na podnebne spremembe, prav tako v dokumente ni vključenih konkretnih rešitev za naslavljanje problema.

Ključni cilji projekta so:

  • digitalna knjižnica, ki bo vključevala platformo webGIS z informacijami o preteklih in prihodnjih trendih izrednih vremenskih dogodkov v alpskem prostoru, orodja za pripravo ocene posledic in tveganj, rezultate pilotnih študij ter priročnike za uporabo platforme in interpretacijo podatkov,
  • priročnik X-RISK-CC, ki bo vseboval priporočila za upravljavce, odločevalce in relevantne službe za oceno novih tveganj v zvezi z izrednimi vremenskimi/hidrološkimi dogodki na pilotnih območjih,
  • akcijski načrti za zaznavo izrednih dogodkov in odziv na pilotnih območjih, pri čemer je na vsakem območju osredotočenost na drug izredni dogodek z verižnimi posledicami in sestavljenimi tveganji,
  • dvostopenjski digitalni priročnik za odločevalce in relevantne službe na območju alpskega prostora, v katerem bo prvi del vključeval sintezo pomanjkljivosti obstoječega ukrepanja ob izrednih vremenskih dogodkih na celotnem območju Alp, drugi del pa bodo priporočila za že utečene postopke v okviru evropske zakonodaje zmanjšanja tveganja nesreč (Disaster Risk Reduction-DRR) in prilagajanja na podnebne spremembe (Climate Change Adaptation-CCA).

Na slovenskem pilotnem območju Gorenjske, natančneje porečju obeh Sor, bomo obravnavali dogodke kot so poplave in vsi tipi suš – suša površinskega sloja tal, hidrološka suša v površinskih in podzemnih vodah.

Projekt X-RISK-CC se izvaja v okviru Programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG Območje Alp za obdobje 2021 - 2027. Vrednost celotnega projekta, ki bo trajal tri leta, je 2.982.072,92 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 75 %, 25 % pa zagotovijo partnerji sami.

V projektu sodeluje enajst projektnih partnerjev iz 6 držav. Vodilni partner oziroma koordinator projekta je EURAC Research (Bolzano, Italija). Poleg ARSO so ostali partnerji še: Civil Protection Agency, Autonomous Province of Bolzano (Italija), Autonomous Province of Trento (Italija), Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency (Francija), GeoSphere Austria (Avstrija), Forest-technical service for torrent and avalanche control, Section Tyrol (Avstrija), Environment Agency Austria (Avstrija), Technical University of Munich (Nemčija), Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL (Švica) ter Regionalna Agencija Sora (Slovenija).

Povezava do spletne strani projekta X-RISK-CC.