Skoči do osrednje vsebine

Slovensko predsedovanje Strategiji EU za podonavsko regijo

Slovenija od 1. novembra 2022 do 31. oktobra 2023 predseduje Strategiji EU za podonavsko regijo (EUSDR). Strategija je bila sprejeta leta 2010, vsako leto ji predseduje ena od sodelujočih držav. Slovenija je predsedovanje prevzela od Ukrajine, zaključi pa se z Letnim forumom EUSDR, ki bo organiziran med 24. in 25. oktobrom 2023 na Brdu pri Kranju.

Slovenija bo v sklopu predsedovanja EUSDR zasledovala naslednje prednostne naloge:

Tematske prednostne naloge:

  • Družba znanja in poklici prihodnosti
  • Prometni in energetski izzivi v regiji

Institucionalne prednostne naloge:

  • Opolnomočeno sodelovanje držav z evropsko perspektivo
  • Aktivno vključevanje mladih v EUSDR
  • Umeščanje prioritetnih vsebin EUSDR v programske dokumente 2021-2027
  • Strateško upravljanje in sodelovanje med makroregionalnimi strategijami

Aktivnosti in dogodki predsedovanja

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki slovensko predsedovanje koordinira, je prioritete in program predsedovanja predstavilo na otvoritvenem dogodku v Kongresnem centru Brdo pri Kranju 1. in 2. decembra 2022. Več podrobnosti najdete med novicami.

Program predsedovanja Slovenije (v angleščini)

Povezane teme

  • Makroregionalne strategije Evropske unije

    Makroregionalne strategije Evropske unije (EU) so sestavni del političnega okvira Evropske unije. Predstavljajo celovit okvir za reševanje skupnih izzivov na zemljepisno zaokroženih območjih. Takšno sodelovanje prispeva k doseganju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Strategija nudi državam in regijam okvir za spopadanje z vprašanji, ki jih vsaka zase ne morejo ustrezno rešiti, saj zahtevajo nadnacionalne strateške pristope, projekte in povezovanje v mreže.