Skoči do osrednje vsebine

Drugo zasedanje koordinatorjev Strategije EU za podonavsko regijo

Med 18. in 19. septembrom 2023 je v Portorožu potekalo skupno zasedanje nacionalnih koordinatorjev in koordinatorjev prioritetnih področij Strategije EU za Podonavje (angleško The EU Strategy for the Danube Region - EUSDR), ki je hkrati zadnje zasedanje upravljavske strukture v času slovenskega predsedovanja EUSDR.

Srečanje, na katerem so se v Sloveniji že drugič zbrali nacionalni koordinatorji in koordinatorji prioritetnih področij EUSDR, se je osredotočilo na prihajajoči 12. letni forum EUSDR in ministrsko srečanje, ki bo potekalo 24. in 25. oktobra na Brdu pri Kranju. Skupno zasedanje obeh ravni upravljavske strukture je bila tudi priložnost za pregled napredka ter načrtov izvajanja Strategije, z močnim poudarkom na aktivnostih, namenjenih boljšemu vključevanju mladih v EUSDR. Pomembna točka dnevnega reda je bila vloga Evropske komisije pri upravljanju EUSDR.

Razprave drugega dne so se osredotočale na Smernice slovenskega predsedstva za krepitev vključevanja deležnikov v Strategijo in naslednjih korakih v smeri uresničevanja Smernic. Smernice (angleško Guidelines on empowering stakeholder involvement) predstavljajo 12 priporočil za večjo prepoznavnost EUSDR, možnosti financiranja in boljšo vključenost politik ter deležnikov in predstavljajo pomemben prispevek slovenskega predsedstva EUSDR k izvajanju Strategije.

Vključevanje deležnikov in pregled strukture upravljanja EUSDR je bila pomembna točka dnevnega reda drugega dne, pri čemer je Donavska strateška točka (sekretariat EUSDR) predstavila trenutni proces pri podpori vključevanja in naslednje korake upravljanja. Predstavljen je bil tudi razpis in drugi ukrepi transnacionalnega programa Podonavje (Danube Region Programme) za financiranje aktivnosti znotraj Strategije. Zasedanje se je zaključilo s kratko predstavitvijo programa predsedovanja EUSDR Avstrije, ki bo predsedovala za Slovenijo.

Skupno srečanje nacionalnih koordinatorjev in koordinatorjev prioritetnih področij se nadaljuje z aktivnostmi osmega Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij od 19. do 22. septembra v Izoli.

Strategija za Podonavje obravnava široko paleto področij, ki so razdeljena med štiri stebre in 12 prednostnih področij. Vsako prednostno področje upravljata dve državi kot koordinatorja prednostnega področja (angleško Priority Area Coordinators - PAC). PAC skupaj z usmerjevalnimi skupinami zagotavljajo izvajanje EUSDR. Njihovo delo je nadnacionalno, medsektorsko in medinstitucionalno.