Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Štucin na otvoritvi 4. Tedna EU makroregionalnih strategij

Državni sekretar Marko Štucin je na otvoritvenem panelu 4. Tedna makroregionalnih strategij v Bruslju, predstavil pogled Slovenije, ki predseduje Strategiji za podonavsko regijo, na vlogo makroregionalnih strategij pri soočanju z aktualnimi izzivi v Evropi. Na panelu so sodelovali predstavniki štirih držav, ki predsedujejo strategijam, ter evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.
Državni sekretar Štucin na otvoritvi 4. Tedna EU makroregionalnih strategij

Državni sekretar Štucin na otvoritvi 4. Tedna EU makroregionalnih strategij | Avtor: MZEZ

Na panelu je državni sekretar Štucin poudaril pomen energetske varnosti in makroregionalnega sodelovanja za večjo energetsko neodvisnost. Opozoril je tudi na pomembnost makroregionalnega sodelovanja za države v procesu širitve EU, k čemur pritrjujejo uspešna predsedovanja makroregionalnim strategijam s strani držav kandidatk. Makroregionalno sodelovanje omogoča izgradnjo kapacitet in iskanje sinergij na tematskih področjih, ki so pomembna za proces širitve.

Pomembna tema za makroregionalno sodelovanje je letošnje Evropsko leto spretnosti, ki odlično sovpada z drugo prioriteto slovenskega predsedovanja Strategiji EU za podonavsko regijo (angleško EU Danube Region Strategy - EUSDR), in sicer družbo znanja in poklice prihodnosti. V povezavi z lanskim Evropskim letom mladih je pomembno spoznanje, da je razvoj regij odvisen od sposobnosti sedanjih in prihodnjih generacij, da se spoprimejo z izzivi in hkrati predvidijo primeren odziv nanje. V ta namen je slovensko predsedovanje EUSDR precejšnjo pozornost namenilo pričakovani preobrazbi družb, vlogi znanja in veščin v njih in potrebnim prilagoditvam, s poudarkom na poklicih prihodnosti.

Poleg Strategije za podonavsko regijo je EU sprejela še tri makroregionalne strategije: Strategijo za regijo Baltskega morja, ki ji trenutno predseduje Švedska, Strategijo za jadransko-jonsko regijo (predsedujoča Bosna in Hercegovina) ter Strategijo za alpsko regijo (predsedujoča Švica).