Skoči do osrednje vsebine

Prvo zasedanje nacionalnih koordinatorjev Strategije EU za Podonavje na Brdu pri Kranju

V sklopu slovenskega predsedovanja Strategiji EU za Podonavje (angleško The EU Strategy for the Danube Region - EUSDR) potekalo prvo zasedanje nacionalnih koordinatorjev strategije, na katerem so prvič sodelovale delegacije iz vseh 14 držav članic EUSDR in člani Donavskega sveta mladih (angleško Danube Youth Council – DYC).

Udeleženci zasedanja nacionalnih koordinatorjev Strategije EU za Podonavje

Udeleženci zasedanja nacionalnih koordinatorjev Strategije EU za Podonavje | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

1 / 2

Ena glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Strategiji EU za Podonavje je vključevanje mladih in opolnomočenje deležnikov za sodelovanje v strategiji. Zato sta bila na zasedanju kot dve ključni priložnosti za vključevanje mladih v strategijo predstavljena Blejski strateški forum mladih in Popri Start-up Challenge. Mlade v strategiji sicer predstavlja Donavski svet mladih. Razprava je bila osredotočena tudi na predlog Smernic za opolnomočeno sodelovanje deležnikov z dvanajstimi priporočili za večjo prepoznavnost strategije, možnostmi financiranja in močnejšega vključevanja deležnikov. Predlog smernic, ki predstavljajo pomemben doprinos Slovenije k prihodnjemu izvajanju strategije, je pripravilo slovensko predsedstvo.

Nacionalni koordinatorji strategije so govorili tudi o poročilu Komisije za leto 2022 o izvajanju makroregionalnih strategij EU, slovensko predsedstvo pa je predstavilo priprave na 12. letni forum EUSDR, ki bo potekal v oktobru 2023. Predsedstvo je koordinatorje seznanilo s sodelovanjem med predsedstvi tria makroregionalnih strategij in rezultati sestanka koordinatorjev prednostnih področij. Predstavljeni so bili tudi načrti na področju financiranja izvajanja strategije in konkretni koraki za boljše vključevanje deležnikov v prioritetna področja. Donavska strateška točka pa je predstavila svoje trenutne aktivnosti na področju komuniciranja, izgradnje kapacitet, spremljanja in evalvacije.

Aktivnosti slovenskega predsedovanja se nadaljujejo z dvodnevno tematsko konferenco z naslovom "K družbi znanja in poklicem prihodnosti", ki jo na Brdu pri Kranju 17. in 18. maja 2023 organizira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Dogodek bo na enem mestu združil strokovnjake, izobraževalne ustanove, mlade in oblikovalce politik celotne Evrope z namenom razpravljanja o vlogi, ki ga ima znanje v današnji hitro spreminjajoči se družbi in predstavlja pomemben prispevek slovenskemu predsedovanju EUSDR.