Skoči do osrednje vsebine

Projekt eGozdarstvo: nove operativne e-storitve na področju gozdarstva

Projekt eGozdarstvo je sestavni del naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prispeva k optimizaciji in digitalizaciji delovanja javne gozdarske službe.

Decembra 2022 je bila podpisana pogodba med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije o sofinanciranju izvedbe projekta »Nove operativne e-storitve na področju gozdarstva: eGozdarstvo« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki predstavlja pomembno naložbo na področju digitalne preobrazbe in ukrepa digitalnega prehoda na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

V sklopu projekta eGozdarstvo se financira izvedba novih operativnih e-storitev na področju gozdarstva. Skupna vrednost projekta znaša 11.812.500 evrov. Od tega je 10.116.427 evrov evropskih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, 1.696.073 evrov pa prispeva Republika Slovenija.

Namen in programski mejniki

Projekt eGozdarstvo v okviru digitalizacije zagotavlja naslednje aplikativne storitve, ki so določene v dveh programskih mejnikih projekta:

 • prvi mejnik je 31. 12. 2024 z vzpostavljeno e-storitvijo: e-opremljenost
 • zaključni mejnik je 30. 6. 2026 z vzpostavljenima e- storitvama: Gozdarski informacijski sistem in aplikacija eGozd.

 Aplikacija e-opremljenost:

 • izboljšanje povezljivosti in opremljenosti javne gozdarske službe z e-pisarno in z e-opremo,
 • digitalizirane in nadgrajene že digitalizirane ključne podatkovne zbirke v gozdarstvu.

Izboljšanje povezljivosti javne gozdarske službe na Zavodu za gozdove Slovenije predstavlja izboljšanje UTP in internetnih povezav na notranje organizacijskih in centralni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.

Izboljšanje opremljenosti javne gozdarske službe z e-pisarno se bo zagotovila z nabavo novih namiznih računalnikov in prenosnih računalnikov, tiskalnikov, videokonferenčnih sistemov, strežnikov, GIS informatiko, in drugih naprav, ki omogočajo informatizacijo in digitalizacijo javne gozdarske službe.

Izboljšanje opremljenosti javne gozdarske službe z e-opremo se zagotovi s tehnično opremljenostjo in usposabljanjem terenskega kadra javne gozdarske službe.

Že obstoječe podatkovne zbirke podatkov javne gozdarske službe se bodo modernizirale in nadgradile.

 Gozdarski informacijski sistem:

 • vzpostavitev podatkovnega skladišča podatkov s področij gozdarstva in lovstva,
 • prenovljen gozdarski informacijski sistem.

Vzpostavitev podatkovnega skladišča podatkov s področij gozdarstva in lovstva predstavlja centralizirano podatkovno skladišče za javne gozdarske in lovske podatke.

Prenovljen gozdarski informacijski sistem predstavlja nadgrajen spletni pregledovalnik Zavoda za gozdove Slovenije s povezavami na druge spletne pregledovalnike (e-prostor, e-vode, e-narava, GERK in podobno) in z različnimi dostopi (javnost, ministrstva in organi v sestavi, javni sektor).

Aplikacija eGozd:

 • e-storitev za prikaz podatkov o gozdovih in divjadi lastnikom gozdov.

Aplikacija eGozd predstavlja nadgrajen informacijski sistem Moj Gozdar na Gozdarskem inštitutu Slovenije (gozdarski informacijski sistem s podatki o gozdovih za lastnika gozdov in podatki o storitvah gozdarskih del in drugimi storitvami, ki jih že ponuja aplikacija Moj Gozdar).

Na področju gozdarstva projekt eGozdarstvo prinaša številne prednosti, ki se izkazujejo predvsem v naslednjih dejstvih in učinkih:

 • neposredni odziv na izzive pandemije covida-19 in boljša pripravljenost tega sektorja na podobne bodoče izzive;
 • poenostavitve upravnih postopkov pri uveljavljanju ukrepov gozdarske politike in s tem manjše administrativne obremenitve za upravičence;
 • enotno digitalno vstopno mesto za vpogled v podatkovne baze in orodja za izboljšanje upravljanja gozdov;
 • večja učinkovitost, hitrost in racionalizacija strokovnih in upravnih nalog, nemoteno poslovanje s strankami ter
 • vzvodi za boljše, na podatkih utemeljeno odločanje in sprejemanje ciljnih ukrepov ter njihovo spremljanje in vrednotenje (na primer vplivi gozdarstva na naravne vire).

 Rezultati in roki

 Z naložbo v digitalno preobrazbo gozdarstva bodo doseženi naslednji rezultati:

 • izboljšanje povezljivosti in opremljenosti javne gozdarske službe z e-pisarno in z e-opremo,
 • digitalizirane in nadgrajene že digitalizirane ključne podatkovne zbirke v gozdarstvu,
 • vzpostavljeno podatkovno skladišče podatkov,
 • zgrajen celosten in sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo za izvajanje nalog gozdarske politike,
 • digitalizacija delovnih procesov naloge javne gozdarske službe s ciljem administrativne in upravne razbremenitve,
 • nadgradnja sistema Moj Gozdar za trajnostno spremljanje gozdarskih aktivnosti in stroške gozdne proizvodnje ter stanje na trgu lesa – razvoj aplikacije eGozd.

 Zaključek projekta: 31. december 2026