Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za gozdarstvo smo pristojni za spremljanje stanja in pripravo sistemskih rešitev s področja gozdov, gozdarstva, gozdnega drevesničarstva in semenarstva.

Med drugim vodimo postopke za sprejem gozdnogospodarskih načrtov, nadzorujemo delo javne gozdarske službe ter spremljamo gospodarjenje z državnimi gozdovi.

Prav tako razporejamo sredstva iz proračuna Republike Slovenije za financiranje javne gozdarske službe, vzdrževanje gozdnih cest, obnovo, nego in varstvo gozdov ter promocijo gozdov in gozdarstva. Spremljamo še trg lesa ter nelesnih gozdnih storitev in dobrin ter zagotavljamo uveljavljanje interesov Slovenije na področju gozdov in gozdarstva na evropski in svetovni ravni.