Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Direktoratu za gozdarstvo in lovstvo smo pristojni za področje gozdov in gozdarstva ter lovstva.

Na področju gozdov in gozdarstva spremljamo stanje in pripravljamo sistemske rešitve, nadzorujemo delo javne gozdarske službe ter spremljamo trg lesa ter nelesnih gozdnih storitev in dobrin. Na področju lovstva upravljamo z divjadjo in pripravljamo zakonodajo s področja divjadi in lovstva. 

  • Gozdarstvo

    Pomen gozdov, gospodarjenje z gozdovi, Gozdni sklad, gozdnogospodarski načrti, gozdnogojitveni načrti, sledljivost lesa in lesnih proizvodov, varstvo gozdov, sanacija gozdov, podlubniki, nadzor v gozdovih

  • Lovstvo

    Organiziranost lovstva, lovske organizacije, vrste divjadi, lovišča, lovne dobe, dovoljenje za lov, lovski čuvaji, škode po divjadi, izplačevanje odškodnin za škodo

Sektorji direktorata za gozdarstvo in lovstvo

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršuje Vlada RS.

Njegovo poslanstvo je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, pa tudi ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

Objavljamo obvestila s področja delovanja ZGS.