Skoči do osrednje vsebine

V sektorju opravljamo pravne naloge s področja gozdarstva in lovstva. Med drugim sodelujemo pri pripravi predlogov zakonov, predpisov EU in mednarodnih sporazumov, dokumentacije za tožbe za državno odvetništvo in odgovorov na pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti na področju gozdarstva in lovstva.

V naši pristojnosti je tudi sodelovanje z upravnimi organi, drugimi državnimi organi in lokalnimi skupnostmi ter državnimi organi drugih držav in organi mednarodnih organizacij.

Na področju spremljanja gospodarjenja z gozdovi pripravljamo mnenja in pregledujemo načrte upravljanja družbe s kapitalsko naložbo Republike Slovenije iz pristojnosti ministrstva, usklajujemo evidence s področja državnih gozdov ter spremljamo in pregledujemo poročila, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje državnih gozdov.