Skoči do osrednje vsebine

Projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi (angleško Empowering Women in Active Society) skupaj s partnerjem in koordinatorjem projekta, Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, ter Ljudsko univerzo Celje in Inštitutom za politični menedžment.

Namen in cilji projekta

Projekt EWA je namenjen naslavljanju vprašanj političnega udejstvovanja mladih žensk. Glavni poudarek bo spreminjanje prepričanj o vlogi žensk v politiki in javnem življenju, ki temeljijo na spolnih stereotipih, tradicionalnih normah in pričakovanjih. Dejavnosti se osredotočajo na opolnomočenje žensk na individualni in sistemski ravni, z ustvarjanjem boljših pogojev za njihovo dejavno udejstvovanje v politiki in večji državljanski vključenosti.

S projektom želimo: 

 • opolnomočiti in spodbuditi udejstvovanje mladih žensk na področju politične in državljanske vključenosti,
 • pomagati mladim ženskam pri njihovi dejavni politični vlogi,
 • spodbuditi vključevanje načela enakosti spolov v procesih odločanja in oblikovanja politik.

Ciljne skupine

 • (Mlade) ženske, ki ciljajo na politično udejstvovanje ali poklicno kariero v politiki,
 • srednješolke in srednješolci (15-19 let),
 • zaposleni v državni upravi.

Rezultati projekta

 • Informativna zloženka o projektu,
 • spletni portal,
 • delavnice za srednješolke in srednješolce,
 • kampanja ozaveščanja,
 • izobraževalni priročnik za pedagoške delavke in delavce,
 • program usposabljanja za opolnomočenje žensk,
 • delovni zvezek za ženske, ki se želijo politično udejstvovati ali nadaljevati poklicno kariero v politiki,
 • smernice za vključevanje načela enakosti spolov pri oblikovanju politik za zaposlene v državni upravi,
 • izobraževanje o vključevanju načela enakosti spolov pri oblikovanju politik za zaposlene v državni upravi,
 • okrogla miza s političarkami in zaključna mednarodna konferenca.

Projekt EWA sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorjev in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske komisije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Evropska komisija.